Nájmy

Prenájom reklamnej plochy na mantineloch na zimnom štadióne

 

Spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. Vám ponúka na prenájom reklamné plochy na mantineloch na zimnom štadióne ako veľmi vhodný a efektívny spôsob ako sa zviditeľniť a upriamiť pozornosť na Vašu firmu.

 

Umiestnenie Vašej reklamy na mantineloch je veľmi dobrým marketingovým ťahom, keďže naša spoločnosť organizuje verejné korčuľovanie, ktoré sa teší vysokej návštevnosti a tiež usporadúvame hokejové zápasy a turnaje. Naviac, reklamný priestor na mantineloch je veľmi dobre viditeľný pre každého jedného návštevníka zimného štadióna.

 

CENNÍK - reklama na mantinely

 

V prípade záujmu Vašej spoločnosti o bližšie informácie, nás, prosím, kontaktuje telefonicky prípadne e-mailom na nižšie uvedených kontaktoch:

 

Správa spoločnosti:

+421 42 4632 440
+421 905 656 17

 

e-mail:

mskpuchov@mskpuchov.sk

 

 

Voľné nebytové priestory

 

Futbalová tribúna - Bufet na futbalovom štadióne

  •   využíva sa pri športových zápasoch, ktoré prebiehajú v športovom areáli
  •   rozmery: 4,53 m x 2,50 m
  •   cena: 20,– Eur bez DPH / 1 m2 / rok

 

 

Športové objekty a priestranstvá

 

Hlavné ihrisko a 2 umelé ihriská

 

O možnosti prenájmu v jednotlivých termínoch a časoch sa informujte na mskpuchov@mskpuchov.sk
 

V prípade záujmu o nájom niektorého priestoru nás neváhajte kontaktovať.