Stanovisko MŠK Púchov k téme letného kúpaliska

Dňa 17. júna 2022 bolo v Púchove otvorené letné kúpalisko, pričom voda a aj samotné technické zabezpečenie kúpaliska bolo v poriadku.  Dňa 30. júna 2022 popoludní, kontaktovala telefonicky pracovníčka RÚVZ v Považskej Bystrici konateľa MŠK Púchov, s.r.o. Ing. Štefana Ondričku, ohľadne informácie o kvalite vody vo veľkom (plaveckom) bazéne letného kúpaliska v Púchove, ktorá nespĺňala požadovanú hygienickú normu. Rozborom vody z plaveckého bazéna bol podľa telefonickej informácie zistený ojedinelý  výskyt Stafylokoka aureus. Telefonicky sa konateľ MŠK s RÚVZ v Považskej Bystrici dohodol na spoločnom postupe, a to na uzavretí letného kúpaliska v nasledujúci deň – 1.7.2022 - až do odvolania. Je dôležité uviesť, že ide o bežné opatrenia, s ktorými sa počas horúcich letných dní stretávajú viacerí prevádzkovatelia letných kúpalísk na Slovensku. Absolútnou samozrejmosťou bola, je a bude ochrana zdravia našich návštevníkov a vysoká kvalita vody, ktorá je pravidelne kontrolovaná zo strany RÚVZ v PB. Aktuálny protokol s výsledkami vody v bazénoch je vždy zverejnený pri vstupe - na vchode do letného kúpaliska. Keďže došlo počas prvých dní otvorenia kúpaliska aj k technickej poruche, a to k uvoľneniu časti fólie vo veľkom bazéne, pristúpili sme počas odstávky letného kúpaliska k čiastočnej oprave fólie a následnému  prečisteniu a prefiltrovaniu vody vo veľkom bazéne, podľa pokynov RÚVZ v Považskej Bystrici. Následne boli opätovne odobrané vzorky na kontrolu RÚVZ, výsledky vody boli v súlade s normami RÚVZ a tak MŠK Púchov, s.r.o. pristúpilo k otvoreniu letného kúpaliska vo štvrtok 7.7.2022, ktoré je otvorené aj v týchto dňoch. MŠK zároveň informuje, že v spolupráci s mestom pripravuje podklady k projektu na rekonštrukciu a modernizáciu letného kúpaliska, tak aby v budúcnosti vedelo promptne reagovať na možné externé vplyvy, ktoré môžu znečistiť bazén.    

 

MŠK Púchov, s.r.o. informuje návštevníkov – predovšetkým rodičov, že technická porucha ani zhoršená kvalita vody stafylokokom, nebola od otvorenia letného kúpaliska v tohtoročnej sezóne zistená v malom detskom bazéne! V detskom bazéne bola kvalita vody vždy v súlade so stanovenými normami RÚVZ.  

 

Dôležité informácie k ľudskej baktérii Staphylococcus aureus: Veľké množstvo ľudí je nosičom tejto baktérie, spravidla v nose (spravidla o tom človek nemusí vedieť). Na to, aby ochorenie prepuklo u človeka je potrebná – porucha imunity človeka a zároveň veľká infekčná dávka Stafylokoka. Na letných kúpaliskách je normou chlórovanie vody, v príslušnej normovej koncentrácii stafylokok neprežíva, ak sú hlásané z jedného miesta viac ako tri ochorenia, hodnotí to RÚVZ ako lokálnu epidémiu a podniká príslušné opatrenia. Podľa našich preverených informácií na RÚVZ, nebol hlásený ŽIADNY prípad ochorenia na Stafylokokovú infekciu a ani primár mikrobiológie v Považskobystrickej nemocnici nepotvrdil prijatie výterov, prípadne iných vzoriek na identifikáciu stafylokoka.  Z uvedeného jasne vyplýva, že žiadna epidémia zlatého stafylokoka neprebehla. Bohužiaľ, niektorí spoluobčania cielene šíria poplašnú správu, na ktorú bude musieť MŠK Púchov, s.r.o. adekvátne právne reagovať. MŠK mrzí táto situácia, ktorá vyústila do predvolebného boja, hoci cieľom MŠK bolo, je a bude zabezpečiť pre občanov možnosť športového vyžitia na všetkých dostupných športoviskách.  

 

MŠK Púchov, s.r.o.