Zmena cenníkov od 01.01.2022

ZMENA CENNÍKOV

PLATNÁ OD 01.01.2022

NÁZOV

Poč. vstupov

min.

Cena  EUR s DPH

Sauna

dospelý

1

90

5

Sauna - permanentka

dospelý

10

90

40