Zmena cenníkov od 01.01.2021

ZMENA CENNÍKOV

PLATNÁ OD 01.01.2021

NÁZOV

Poč. vstupov

min.

Cena  EUR s DPH

Kúpalisko

dospelí

1

1 deň

4,50

Kúpalisko permanentka

dospelí

10

1 deň

36,00

Kúpalisko (*zľavnená cena)

dospelí

1

1 deň

3,00

Kúpalisko permanentka  (*zľavnená cena)

dospelí

10

1 deň

25,50

  *zľavnená cena - platí pre občanov s trvalým pobytom v meste Púchov a mestských častiach Horné            Kočkovce, Hoština, Hrabovka, Ihrište, Nosice, Vieska Bezdedov. Pre uplatnenie zľavnenej ceny je                nutné sa preukázať dokladom preukazujúcim nárok na zľavnenú cenu.