Fázy otvárania športovísk MŠK Púchov:

 

V rámci opatrení a usmernení ÚVZ SR a so súhlasom Mesta Púchov spoločnosť MŠK Púchov pristupuje od 25.05.2020 k otvoreniu športovísk za týchto podmienok:

 

Len členovia športových klubov MŠK Púchov a to v postupnosti:

  • od 25.05.2020 v rámci futbalovej činnosti len družstvo FK: muži a 2 družstvá HK: juniori s mužmi, kadeti
  • hráči - účastníci tréningov podpíšu čestné vyhlásenie, v prípade hráča, ktorý nemá ešte 18 rokov podpisuje čestné vyhlásenie súčasne aj jeho zákonný zástupca (otec alebo matka, prípadne iná osoba určená ako zákonný zástupca), kde sa hráč súčasne zaväzuje k dodržiavaniu bezpečnostných opatrení stanovených klubom MŠK Púchov, hlavným hygienikom SR a ÚVZ SR
  • od 01.06.2020 sa predpokladá v rámci postupného otvárania športovísk tréningová činnosť aj ďalších 2-3 futbalových družstiev a 2-3 hokejových družstiev za rovnakých podmienok (podpísané čestné vyhlásenie a dodržiavanie bezpečnostných opatrení)
  • od 08.06.2020 sa predpokladá v rámci uvoľňovania opatrení aj tréningová činnosť ďalších futbalových, hokejových a už i volejbalových družstiev klubov MŠK Púchov

 

Športoviská MŠK Púchov sú pre verejnosť v zmysle nariadení stále uzatvorené a očakávaný vyšší pohyb osôb bude monitorovaný a sledovaný, aby sa mohli dodržiavať všetky nariadenia a opatrenia.

 

O postupnom otváraní športovísk aj pre verejnosť vás budeme informovať.