Prevádzka športovísk MŠK Púchov:

 

V rámci opatrení a usmernení ÚVZ SR sú športoviská MŠK Púchov od 24.10.2020 (zimný štadión, futbalový štadión,športová hala a krytá plaváreň) zatvorené až do odvolania. 

 

Pandemický plán MŠK Púchov