Zmluvy 2017

interné číslo zmluvy Zmluvná strana         Predmet                Cena Eur s DPH   Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
1/2017 PeadDr. Ivan Štefko Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných spostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
2/2017 Ivan Štefko Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
3/2017 Martin Dvorský Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
4/2017 Šimon Bakoš Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
5/2017 Roman Cíbik Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
6/2017 Ing. Vladimír Luhový Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
7/2017 Rastislav Pagáč Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
8/2017 Michal Kijačik Dohoda o skončení trénerskej zmluvy --- 05.01.2017 nestanovený dohoda
9/2017 Energy Europe, SE Rámcová dohoda č. Z201647145_Z 39916,80 05.01.2017 31.12.2017 dohoda
10/2017 Mgr. Bohuš Žifčák Trénerská zmluva 400,00/mes 05.01.2017 30.06.2017 zmluva
11/2017 Heddy Keddy s.r.o. Zmluva o nájme majetku 800,00 10.01.2017 11.1.2017 zmluva
12/2017 Mgr. Miroslav Bučko Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady 19/2016 ---- 10.01.2017 31.12.2017 dodatok
13/2017 Ing. Peter Žiačik Dodatok č.1 k mandátnej zmluve 2/2016 ---- 10.01.2017 31.12.2017 dodatok
14/2017 Ing. Štefan Ondrička Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie konateľa ---- 10.01.2017 31.12.2017 dodatok
15/2017 Ing. Lukáš Ranik Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady 17/2016 ---- 10.14.2017 31.12.2017 dodatok
16/2017 SportReal Nitra s.r.o. Zmluvy o dielo č. 0812/2016 34 347,10 12.1.2017 30.04.2017 zmluva
17/2017 Ing. Vladimír Stacha Canton Export Zmluvy o dielo na stavebné práce 7588,05 12.01.2017 31.03.2017 zmluva
18/2017 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 10,00/mes 12.01.2017 04.01.2019 zmluva
19/2017 Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 1049102847 38,40/rok 14.01.2017 neurčito zmluva
20/2017 RON Software spol. s.r.o. Servisná zmluva 140,00/rok 17.01.2017 neurčito zmluva
21/2017 Alexandra Hotel, s.r.o. Dodatok č.2 k dohodeo spolupodieľaní sa na nákladoch spojených s prevádzkou elektrotechnického zariadenia ---- 18.01.2017 31.12.2018 dodatok
22/2017 Branislav Okuliar Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 54/2016 uvedené v zmluve 20.01.2017 30.04.2017 dodatok
23/2017 Filip Buček Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00/mes 21.01.2017 30.06.2017 zmluva
24/2017 Wecreate mediateam SK s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00

25.01.2017

 

28.02.2017

 

zmluva

25/2017 Samuel Bielik  Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti uvedené v zmluve 26.01.2017 31.12.2016 dohoda
26/2017 Mgr. Roman Špaček Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady uvedené v zmluve 28.01.2017 31.12.2017 dodatok
27/2017 Ing. Ľudovít Černáček PROJSTAV Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme ---- 01.02.2017 31.12.2016 dohoda
28/2017 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedené v zmluve 01.02.2017 neurčito dodatok
29/2017 Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedené v zmluve 01.02.2017 neurčito dodatok
30/2017 FR trade, s.r.o. Zmluva 540,00/mes 03.02.2017 30.06.2017 zmluva
31/2017 Ing. Michal Riška Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti bezodplatne 03.02.2017 30.06.2017 zmluva
32/2017 Kingsley Iheme Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 03.02.2017 30.06.2017 zmluva
33/2017 Hokejový klub Púchov o.z. Darovacia zmluva 500,00 09.02.2017 ---- zmluva
34/2017 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí motivačného finančného príspevku 1500,00 15.02.2017 10.12.2016 zmluva
35/2017 Kooperativa poisťovňa a.s. Poistná zmluva 22,95/ rok 17.02.2017 neurčito zmluva
36/2017 Slovenský futbalový zväz Mgr. Bohuš Žifčák Zmluva o účasti Slovenského futbalového zväzu, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa mládeže na zabezpečovaní rozvoja mládežníckeho futbalu 500,00/mes

24.2.2017

30.06.2017 zmluva
37/2017 UniteONE BB s.r.o. Zmluva o poskytovaní ekonomicko - účtovných služieb 1200,00/mes 25.2.2017 31.12.2017 zmluva
38/2017 Martin Antol Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 03.03.2017 30.6.2017 zmluva
39/2017 Peter Sapák Dohoda o skončení trénerskej zmluvy ------ 01.03.2017 01.03.2017 dohoda
40/2017 Sibanda Mbekezeli Manzini Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 400,00/mes 14.3.2017 31.12.2017 zmluva
41/2017 Mátl a Bula, spol. s.r.o. Smlouva o pronájmu stroje na úpravu ledové plochy Olympia LPG 75,00/den 16.03.2017 nestanovené zmluva
42/2017 Delikovať Slovensko, spol s.r.o. Dohoda o skúšobnej prevádzke nápojového automatu 210,00 25.03.2017 30.09.2017 dohoda
43/2017 Seprot, s.r.o. Zmluva č. S 187 - 03/2017 o poskytovaní strážnej služby 8,40/1hod./1 zamestnanec 25.3.2017 20.11.2017 zmluva
44/2017 Jarmila Halušková Dodatok č.1 k zmluve o podnájme ---- 28.03.201 30.04.2017 dodatok
45/2017 Marner,s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 04.04.2017 31.12.2017 zmluva
46/2017 Ewell s.r.o. Dodatok č.4 k zmluve o podnájme ---- 05.04.2017 31.03.2020 dodatok
47/2017 VODAX a.s. Kúpna zmluva 5,16/ barel 06.04.2017 neurčitá zmluva
48/2017 Mgr. Bohuš Žifčák Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sporstredkovateľov ---- 08.04.2017 neurčitá zmluva
49/2017 Gimax Logistic s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 2400,00 21.04.2017 30.04.2018 zmluva
50/2017 OMNI Energy s.r.o. Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach 14,50/ fľaša 22.04.2017 30.04.2017 zmluva
51/2017 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 800,00 25.04.2017 31.12.2017 zmluva
52/2017 CK Slniečo, spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20175625_Z 35 500,00 28.04.2017 17.02.2018

zmluva

Zrušená

53/2017 Ille-Paper-Service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 541,22/mes 28.04.2017 06.02.2018 zmluva
54/2017 Futsal Club Legendy Púchov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 8000,00 29.04.2017 nestanovené zmluva
55/2017 UnitedONE BB,s.r.o. Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 03.05.2017 nestanovené zmluva
56/2017 Občianske združenie MFK Dubnica nad Váhom Zmluva o výpožičke bezodplatne 04.05.2017 15.03.2018 zmluva
57/2017 Mesto Púchov Zmluva o nájme 1,00/rok 04.05.2017 31.12.2020 zmluva
58/2017 Martin Antol Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti uvedené v zmluve 05.05.2017 30.04.2017 zmluva
59/2017 Československá obchodná banka, a.s. Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve --- 06.05.2017 28.12.2017 dohoda
60/2017 Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere 100 000,00 06.05.2017 28.12.2017 zmluva
61/2017 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 16 680,00 06.05.2017 31.12.2017 zmluva
62/2017 GOMS spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 300,00 11.05.2017 31.12.2017 zmluva
63/2017 VAŠA Slovensko s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 0,00 17.05.2017 1.3.2022 zmluva
64/2017 POVBUS s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201720797_z 42 600,00 18.05.2017 01.06.2018 zmluva
65/2017 Branislav Okuliar Trénerská zmluva 1000,00 23.5.2017 30.04.2018 zmluva
66/2017 Miroslav Sivý Trénerská zmluva 1000,00 23.05.2017 30.04.2018 zmluva
67/2017 Miroslav Nemček Trénerská zmluva 1000,00 23.05.2017 30.04.2018 zmluva
68/2017 Stanislav Horanský Trénerská zmluva 600,00 23.05.2017 30.04.2018 zmluva
69/2017 Michal Kobezda Trénerská zmluva 1000,00 24.03.2017 30.04.2018 zmluva
70/2017 Róbert Gálik Trénerská zmluva 1000,00 24.03.2017 30.04.2018 zmluva
71/2017 Zdenko Pokorný Trénerská zmluva 1000,00 24.05.2017 30.04.2017 zmluva
72/2017 Tomáš Matocha Trénerská zmluva 250,00 24.05.2017 30.04.2017 zmluva
73/2017 Roman Haluška Trénerská zmluva 250,00 27.05.2017 30.04.2017 zmluva
74/2017 Marek Zalčík Trénerská zmluva 500,00 01.06.2017 30.04.2018 zmluva
75/2017 PARI, s.r.o. Kúpna zmluva 233 400,00 08.06.2017 nestanovené zmluva
76/2017 Sports and Training Centre s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 2600,00 09.06.2017 10.09.2017 zmluva
77/2017 TriCo systems s.r.o. Kúpna zmluva 15 405,00 14.06.2017 uvedené v zmluve zmluva
78/2017 JUDr. Anton Školek a Partners, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnych služieb 560,00 16.06.2017 neurčitá dodatok
79/2017 HLB - STAV s.r.o. Zmluvy o dielo na stavebné práce 6421,13 23.06.2017 23.06.2017 zmluva
80/2017 B-ext, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve 12/2012 uvedené v zmluve 07.07.2017 31.12.2017 dodatok
81/2017 Engo s.r.o. Zmluva o dielo 19 415,52 07.07.2017 23.07.2017 zmluva
82/2017 Perfect Ice s.r.o. Zmluva o prenájme stroja na úpravu ľadovej plochy okay 3000 50,00/ den 07.07.2017 nestanovené zmluva
83/2017 UNION poisťovňa, a.s. Dodatok č. 7 k poistnej zmluve - poistenie majetku 71,94 07.07.2017 nestanovené zmluva
84/2017 Mgr. Bohuš Žifčák Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 450,00 18.07.2017 30.06.2017 dodatok
85/2017 F. flex, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 480,00 28.07.2017 31.12.2017 zmluva
86/2017 Mátl a Bula, spol. s.r.o. Zmluva o prenájme stroja na úpravu ľadovej plochy Olympia LPG 75,00/ deň 03.08.2017 neurčitá zmluva
87/2017 Hodas spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 03.08.2017 31.12.2017 zmluva
88/2017 Daniel Dudáš Zmluva o reklamnej spolupráci 1680,00 03.08.2017 31.12.2017 zmluva
89/2017 Jozef Mrocek Mandátna zmluva uvedené v zmluve 03.08.2017 30.04.2018 zmluva
90/2017 Ing. Marta Mrocková Mandátna zmluva uvedené v zmluve 03.08.2017 30.04.2018 zmluva
91/2017 Miroslav Sivý Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 66/2017 1250,00 31.04.2017 30.04.2018 dodatok
92/2017 Stanislav Horanský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 68/2017 850,00 31.04.2017 30.4.2018 dodatok
93/2017 Ing.Miriam Pšenková Dodatok č.1 k zmluve o podnájme 74/2016 110,00/mes 04.08.2017 31.03.2018 dodatok
94/2017 Jarmila Halušková Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme 93/2016 uvedené v zmluve 04.08.2017 30.04.2018 dodatok
95/2017 František Brezničan Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
96/2017 Filip Buček Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
97/2017 Adam Gáborík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
98/2017 Adam Hrančík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
99/2017 Patrik Hrnko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
100/2017 Tomáš Kopiš Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
101/2017 Lukáš Luhový Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
102/2017 Patrik Mynář Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
103/2017 Juraj Pilát Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
104/2017 Peter Pilný Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
105/2017 Peter Revák Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
106/2017 Michal Vanák Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
107/2017 Matej Zavadzan Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
108/2017 Marek Gajdošík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.08.2017 31.12.2017 zmluva
109/2017 Dominik Letko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.08.2017 31.03.2018 zmluva
110/2017 Ľ a Ž s.r.o. Trénerská zmluva 150,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
111/2017 Roman Rosina Trénerská zmluva 100,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
112/2017 Stanislav Ďuriš Trénerská zmluva 700,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
113/2017 Eduard Pagáč Trénerská zmluva 500,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
114/2017 Martin Leško Trénerská zmluva 350,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
115/2017 Ľuboš Obšivan Trénerská zmluva 150,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
116/2017 Stanislav Solík Trénerská zmluva 350,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
117/2017 Martin Drahuta Trénerská zmluva 250,00 09.08.2017

30.06.2018

zmluva
118/2017 Michal Vanák Trénerská zmluva 300,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
119/2017 Mgr. Ladislav Loužecký Trénerská zmluva 250,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
120/2017 Lukáš Luhový Trénerská zmluva 100,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
121/2017 Vladimír Mišík - Gradim Trénerská zmluva 300,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
122/2017 Peter Mičic Trénerská zmluva

250,00

09.08.2017 30.06.2018 zmluva
123/2017 Mgr. Marek Šimáček Mandátna zmluva 850,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
124/2017 Ivan Vrábel Dohoda o ukončení zmluvy o dielo, dodatok č.1 k zmluve 9/2016 --- 10.08.2017 nestanovené dodatok
125/2017 František Brezničan Trénerská zmluva 200,00 10.08.2017 30.06.2018 zmluva
126/2017 Trafer s.r.o. Zmluva 450,00 10.08.2017 31.12.2017 zmluva
127/2017 Bohuš Žifčák Trénerská zmluva 400,00 10.08.2017 30.06.2018 zmluva
128/2017 Dominik Letko Trénerská zmluva 620,00 11.08.2017 31.03.2018 zmluva
129/2017 Marek Gajdošík Trénerská zmluva 530,00 11.08.2017 31.12.2017 zmluva
130/2017 Patrik Mynář Trénerská zmluva 200,00 11.08.2017 30.06.2018 zmluva
131/2017 Roso Build s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 16.08.2017 30.04.2018 zmluva
132/2017 Tomáš Bajtala Hráčska zmluva 200,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
133/2017 Peter Baštuga Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
134/2017 Matej Crkoň Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
135/2017 Filip Flašík Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
136/2017 Milan Furo Hráčska zmluva 200,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
137/2017 Matej Haluška Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
138/2017 Filip Kollárik Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
139/2017 Tomáš Košút Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
140/2017 Branislav Kvocera Hráčska zmluva 250,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
141/2017 Jakub Luhový Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
142/2017 Martin Panáček Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
143/2017 Jakub Pšurný Hráčska zmluva 250,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
144/2017 Lukáš Zemko Hráčska zmluva 200,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
145/2017 František Zúbek Hráčska zmluva 250,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
146/2017 Martin Červený Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 22.08.2017 31.12.2017 zmluva
147/2017 Aminostar Slovakia s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 396,00 22.08.2017 30.06.2017 zmluva
148/2017 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 22 773,16 05.09.2017 05.12.2017 zmluva
149/2017 Roman Cíbik Trénerská zmluva 450,00 06.09.2017 31.07.2018 zmluva
150/2017 Ing. Vladimír Luhový Trénerská  zmluva 200,00 06.09.2017 31.07.2018 zmluva
151/2017 Rastislav Pagáč Trénerská zmluva 250,00 06.09.2017 31.07.2018 zmluva
152/2017 PeaDr. Ivan Štefko Trénerská zmluva 950,00 06.09.2017 31.07.2018 zmluva
153/2017 Ivan Štefko Trénerská zmluva 550,00 06.09.2017 31.07.2018 zmluva
154/2017 Ivan Štefko Trénerská zmluva 450,00 06.09.2017 31.7.2018 zmluva
155/2017 J a M A-MONT ,s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 3216,00 07.09.2017 30.04.2018 zmluva
156/2017 Miroslav Hála Trénerská zmluva 400,00 08.09.2017 30.04.2018 zmluva
157/2017 FK Inter Bratislava a.s. Zmluva o prestupe s obmedzením a finančnom vysporiadaní medzi klubmi 1000,00 08.09.2017 30.06.2018 zmluva
158/2017 Sports and Training centre, s.r.o. dodato č. 1 z zmluve o podnájme nebytových priestorov  76/2017 --- 13.09.2017 nestanovené zmluva
159/2017 De Lumax, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 3000,00 14.09.2017 30.06.2018 zmluva
160/2017 Miroslav Sivý Darovacia zmluva 1000,00 15.09.2017 uvedené v zmluve zmluva
161/2017 Stanislav Ďuriš Dodatok č. k trénerskej zmluve  112/2017 --- 15.09.2017 31.10.2017 dodatok
162/2017 Roman Šulek Trénerská zmluva 400,00 15.09.2017 30.06.2018 zmluva
163/2017 Základná škola Mládežnícka Zmluva o nájme nebytových pristorov bezodplatne 15.09.2017 29.06.2018 zmluva
164/2017 Mária Gašpárková Zmluva o reklamnej spolupráci 1000,00 20.09.2017 30.04.2018 zmluva
165/2017 SEPROT s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu 25/2016 uvedené v zmluve 21.09.2017 13.01.2018 dodatok
166/2017 Ing. Marcela Novotná Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2800,00 21.09.2017 31.12.2018 zmluva
167/2017 Marek Zalčík Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 74/2017 uvedené v dodatku 21.09.2017 30.04.2018 dodatok
168/2017 Stanislav Horanský Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 68/2017 uvedené v dodatku 21.09.2017 30.04.2018 dodatok
169/2017 Tomáš Matocha Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 72/2017 uvedené v dodatku 21.09.2017 30.04.2018 dodatok
170/2017 Zdenko Pokorný Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 71/2017 uvedené v dodatku 21.09.2017 30.04.2018 dodatok
171/2017 Róbert Gálik Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 70/2017 uvedené v dodatku 21.09.2017 30.04.2018 dodatok
172/2017 Miroslav Sivý Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 66/2017 uvedené v dodatku 21.09.2017 30.04.2018 dodatok
173/2017 Slovenský futbalový zväz Zmluva o účasti Slovenského futbalového zväzu, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa 250,00 21.09.2017 30.06.2018 zmluva
174/2017 Slovenský futbalový zväz Zmluva o účasti Slovenského futbalového zväzu, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa 500,00 21.09.2017 30.06.2018 zmluva
175/2017 Slovenský futbalový zväz Zmluva o účasti Slovenského futbalového zväzu,futbalového klubu a profesonálneho trénera alebo športového riaditeľa mládeže 500,00 22.09.2017 30.06.2018 zmluva
176/2017 Eduard Pagáč Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 113/2017 1000,00 22.09.2017 30.06.2018 dodatok
177/2017 Lukáš Hrušík Hráčska zmluva 300,00 22.09.2017 31.12.2017 zmluva
178/2017 Marek Lukáč Hráčska zmluva 150,00 22.09.2017 31.12.2017 zmluva
179/2017 Miroslav Mihula Hráčska zmluva

150,00

22.09.2017 31.12.2017 zmluva
180/2017 Róbert Brandis Hráčska zmluva 150,00 22.09.2017 31.12.2017 zmluva
181/2017 Marian Mikuš Hráčska zmluva 250,00 22.09.2017 31.12.2017 zmluva
182/2017 Ondrej Paliesek Hráčska zmluva 150,00 22.09.2017 31.12.2017 zmluva
183/2017 Jozef Hálák Hráčska zmluva 150,00 22.09.2017 31.12.2017 zmluva
184/2017 Základná škola J. A. Komenské Zmluva o nájme nebytových priestorov bezodplatne 22.09.2017 31.03.2018 zmluva
185/2017 Stanislav Solík dodatok č.1 k trénerskej zmluve 116/2017 200,00 23.09.2017 nestanovené dodatok
186/2017 Základná škola Mládežnícka Zmluva o nájme nebytových priestorov bezodplatne 26.09.2017 30.06.2018 zmluva
187/2017 Omni energy s.r.o. Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach 14,50/fľaša 26.09.2017 nestanovené zmluva
188/2017 RNDr. Branislav Lipták Zmluva o reklamnej spolupráci 660,00 26.09.2017 30.06.2018 zmluva
189/2017 RNDr.Branislav Lipták Dodatok č.3 nestanovené 26.09.2017 nestanovené dodatok
190/2017 Slovak Telekom a.s. Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy --- 27.09.2017 nestanovené dohoda
191/2017 Tomáš Košút Dohoda o ukončení hráčskej zmluvy -- 29.09.2017 18.09.2017 dohoda
192/2017 Sports and Training Centre, s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 29.09.2017 nestanovené dodatok
193/2017 Primont Servis s.r.o. Zmluva o posytovaní služieb č.Z201746417_Z 36 000,00 29.09.2017 01.05.2018 zmluva
194/2017 Ing. Miroslav Zalčík Trénerská zmluva 250,00 07.10.2017 30.04.2018 zmluva
195/2017 Eduard Pagáč Dohoda o zrušení zmluvy o účasti SFZ --- 10.10.2017 nestanovené dohoda
196/2017 Stanislav Solík Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športvého riaditeľa na zabezpečení rozvoja mládež. futbalu 500,00 10.10.2017 30.06.2018 zmluva
197/2017 HK Púchov o.z. Darovacia zmluva 3000,00 12.10.2017 uvedené v zmluve zmluva
198/2017 Slovenská volejbalová federácia Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 4380,00 13.10.2017 31.12.2017 zmluva
199/2017 Mestský bytový podnik, s.r.o. Zmluva o dodávke a dobere tepla uvedené v zmluve 19.10.2017 neurčitá zmluva
200/2017 Pavol Vršanský Zmluva o podnájme nebytových pristorov 60,00  20.10.2017 31.12.2017 zmluva
201/2017 Erik Bednár Hráčska zmluva 200,00 25.10.2017 31.12.2017 zmluva
202/2017 Bitumex EU s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 800,00 27.10.2017 30.04.2018 zmluva
203/2017 Matúš Haviar Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 27.10.2017 30.06.2018 zmluva
204/2017 Martin Ďurovec Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 27.10.2018 30.12.2017 zmluva
205/2017 Marek Kvašay Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 27.10.2017 30.06.2018 zmluva
206/2017 Jakub Luhový Výpoveď hráčskej zmluvy --- 01.11.2017 30.11.2017 zmluva
207/2017 Marián Skybský Darovacia zmluva 600,00 08.11.2017 uvedené v zmluve zmluva
208/2017 Martin Červený Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti ---- 08.11.2017 nestanovené dohoda
209/2017 POVBUS s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 200,00 08.11.2017 31.12.2017 zmluva
210/2017 Rastislav Urbančok Zmluva o reklamnej spolupráci 250,00 09.11.2017 31.10.2018 zmluva
211/2017 ATC - JR s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 144,48 11.11.2017 31.12.2017 zmluva
212/2017 Sibanda Mbekezeli Manzini Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 14.11.2017 31.12.2018 dodatok
213/2017 Mesto Púchov Darovacia zmluva 300,00 15.11.2017 uvedené v zmluve zmluva
214/2017 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie odmien rozhodcov a vybraných činovníkov hokeja uvedené v zmluve 15.11.2017 31.01.2018 zmluva- zrušená
215/2017 Erik Bednár Dodatok č.1 k hráčskej zmluve uvedené v dodatku 21.11.2017 nestanovené dodatok
216/2017 KB Production s.r.o. Zmluva o nájme majetku 1000,00 21.11.2017 18.11.2017 zmluva
217/2017 Mesto Púchov Kúpna zmluva 1,00 22.11.2017 uvedené v zmluve zmluva
218/2017 Advokátska kancelária Štrbáň, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 700,00 29.11.2017 30.04.2018 zmluva
219/2017 Benefit Systems Slovakia s.r.o. Zmluva uvedené v zmluve 02.12.2017 31.12.2018 zmluva
220/2017 Uniqua poisťovňa a.s. Poistka 202,85/rok 02.12.2017 neurčito zmluva
221/2017 Mesto Púchov Zmluva o nájme 3000,00/rok 08.12.2017 31.12.2020 zmluva
222/2017 AXA poisťovňa a.s. Poistná zmluva pre poistenie vozidiel 81,40/rok 08.12.2017 08.12.2018 zmluva
223/2017 Dominik Madový Hráčska zmluva 250,00/mes 13.12.2017 31.12.2017 zmluva
224/2017 Dominik Madový Dodatok č. 1 k hráčskej zmluve 100,00 13.12.2017 30.11.2017 dodatok
225/2017 UnitedONE BB, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní ekonomicko - účtovných služeb č. 33/2017 1000,00 13.12.2017 uvedené v zmluve dodatok
226/2017 UnitedONE BB, s.r.o. Zmluva o poskytovaní ekonomicko - účtovných služieb  1100,00 13.12.2017 31.12.2018 zmluva
227/2017 Slovenský futbalový zväz Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu, výstavby, rekonštrukcie a budovania futbalovej infraštruktúry v meste Púchov 25 000,00 16.12.2017 uvedené v zmluve zmluva
228/2017 Pavol Ciesar Zmluva o podnájme nebytových priestorov 548,90/mes 19.12.2017 31.12.2020 zmluva
229/2017 Centrum voľného času - VČIELKA Zmluva o podnájme nebytových priestorov 1,00/rok 19.12.2017 31.12.2020 zmluva
230/2017 FOREVER IN s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 1949,75/mes 19.12.2017 31.12.2020 zmluva
231/2017 Katarína Halušková - Katka Zmluva o podnájme nebytových priestorov 94,80/mes 19.12.2017 31.12.2020 zmluva
232/2017 HMI trade s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 36,00/mes 19.12.2017 31.12.2020 zmluva
233/2017 Rastislav Hošták Zmluva o podnájme nebytových priestorov 155,00/mes 19.12.2017 31.12.2020 zmluva
234/2017 JUDAUB s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 243,17/mes 19.12.2017 31.12.2020 zmluva
235/2017 Gabriela Kuhajdová Zmluva o podnájme nebytových priestorov 118,50/ 19.12.2017 31.12.2020 zmluva
236/2017 LEMON LION, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 150,00/mes 19.12.2017 31.12.2020 zmluva
237/2017 LEMON LION s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 300,00/mes 20.12.2017 31.12.2020 zmluva
238/2017 Dáša Pavelková Zmluva o podnájme nebytových priestorov 73,80/mes 20.12.2017 31.12.2020 zmluva
239/2017 Plavecký klub Matador Púchov Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.1/2018 896,24/mes 20.12.2017 31.12.2020 zmluva
240/2017 Plavecký klub Matador Púchov Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.2/2018 106,55/mes 20.12.2017 31.12.2020 zmluva
241/2017 RNDr. Branislav Lipták Zmluva o podnájme nebytových priestorov 350,00 20.12.2017 31.12.2020 zmluva
242/2017 Martina Šerá Zmluva o podnájme nebytových priestorov 110,45 20.12.2017 31.12.2020 zmluva
243/2017 Rastislav Urbančok Zmluva o podnájme nebytových priestorov 250,00/mes 20.12.2017 31.12.2020 zmluva
244/2017 Pavol Vršanský Zmluva o podnájme nebytových priestorov 60,00/mes 20.12.2017 30.04.2018 zmluva
245/2017 Futsal Club Legendy Púchov - občianské združenie Dodatok č. 1 k zmluve 54/2017 --- 22.12.2017 nestanovené dodatok
246/2017 Futsal Club Legendy Púchov - občianské združenie Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uvedené v zmluve 22.12.2017 nestanovené zmluva
247/2017 Futsal Club Legendy Púchov - občianské združenie Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 8000,00 22.12.2017 uvedené v zmluve zmluva
248/2017 Ing. Lukáš Raník Dodatok č.2 k Zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady 17/2016 --- 22.12.2017  uvedené v dodatku dodatok
249/2017 Mgr. Roman Špaček Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady v spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. uvedené v  zmluve 22.12.2017 neurčitá zmluva
250/2017 AB-stavebniny s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 700,00 28.12.2017 31.12.2017 zmluva