Zmluvy 2015

interné číslo zmluvy Zmluvná strana         Predmet                Cena Eur s DPH   Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
1/2015 Športový hokejový klub, o.z. dodatok k Zmluve o sprostredkovaní reklamy č. 82/2014 --- 15.01.2015 31.03.2015 dodatok
2/2015 ALEXANDRA HOTEL, s.r.o. dodatok č. 1 k dohode o spolupodieľaní sa na nákladoch spojených s prevádzkou elektrotechnického zariadenia (dohoda č. 18/2011) --- 16.01.2015 31.12.2016 dodatok
3/2015 Slovak Telekom, a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29,99/mes 16.01.2015 neurčito dodatok
4/2015 JUDr. Ján Majtán dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní právnych služieb --- 17.01.2015 12.01.2015 dohoda
5/2015 Občianske združenie ASTRA dodatok č. 2 k Zmluve o zapožičaní prístroja nestanovený 23.01.2015 31.05.2016 dodatok
6/2015 OZ Mestský program materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove zmluva o podnájme 6 000,00 31.01.2015 30.06.2015 zmluva
7/2015 Štefan Marinič - BOZP SERVIS zmluva o dielo 260,00/rok 05.02.2015 04.02.2018 zmluva
8/2015 PRIMONT SERVIS, s.r.o. zmluva a výpožičke bezodplatne 05.02.2015 31.03.2015 zmluva
9/2015 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Púchove zmluva o výpožičke bezodplatne 05.02.2015 neurčito zmluva
10/2015 EWELL s.r.o. dodatok č. 3 k zmluve o podnájme č. 9/2013 nestanovené 04.03.2015 31.03.2017 dodatok
11/2015 PRIMONT SERVIS, s.r.o. dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 8/2015 bezodplatne 10.03.2015 30.06.2015 dodatok
12/2015 Bc. Lukáš Krejčí L-K construct dohoda o ukončení zmluvy o podnájme č. 51/2014 nestanovené 11.03.2015 28.02.2015 dohoda
13/2015 JUDr. Anton Školek zmluva o výkone funkcie konateľa 664,00/mes 01.05.2015 30.06.2015 zmluva
14/2015 Mgr. Ladislav Loužecký mandátna zmluva 800,00 01.05.2015 30.06.2016 zmluva
15/2015 Mgr. Takáč Pavel dodatok č. 2 k trénerskej zmluve č. 25/2014 --- 01.05.2015 31.07.2015 dodatok
16/2015 Milan Furo dodatok č. 2 k trénerskej zmluve č. 49/2014 --- 01.05.2015 31.07.2015 dodatok
17/2015 Miroslav Sivý dodatok č. 1 k trénerskej zmluve č. 28/2014 --- 01.05.2015 31.07.2015 dodatok
18/2015 Róbert Gálik dodatok č. 1 k trénerskej zmluve č. 29/2014 --- 01.05.2015 31.07.2015 dodatok
19/2015 FK Púchov, a.s. zmluva o prevode práv a povinností bezodplatne 05.05.2015 nestanovené zmluva
20/2015 Michal Kobezda dodatok č. 1 k trénerskej zmluve  č.26/2014 --- 05.05.2015 31.07.2015 dodatok
21/2015 Mgr. Ladislav Loužecký zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 16.05.2015 30.06.2015 zmluva
22/2015 OSIVO a.s. kúpna zmluva č. Z20157895_Z 2 709,00 21.05.2015 08.06.2015 zmluva
23/2015 Pavol Vršanský zmluva o podnájme nebytových priestorov 60,00/mes 03.06.2015 30.06.2015 zmluva
24/2015 Isola Bella s.r.o. kúpna zmluva č. Z20159680_Z 930,00 04.06.2015 19.06.2015 zmluva
25/2015 Mgr. Ladislav Loužecký dodatok č.1 k mandátnej zmluve č. 14/2015 800,00/mes 04.06.2015 30.06.2016 dodatok
26/2015 PhDr. Marián Mjartan dohoda o ukončení zmluvy č. 55/2014 --- 06.06.2015 30.06.2015 dohoda
27/2015 FK Púchov, a.s. zmluva o prenájme nebytových priestorov bezodplatne 11.06.2015 neurčito zmluva
28/2015 PRIMONT SERVIS, s.r.o. zmluva o podnájme nebytových priestorov 3480,00 11.06.2015 13.09.2015 zmluva
29/2015 FK Púchov, a.s. dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 27/2015 --- 12.06.2015 neurčito dodatok
30/2015 Ľubomír Luhový zmluva o výkone funkcie konateľa 664,00/mes 17.06.2015 neurčito zmluva
31/2015 JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o. zmluva o poskytnutí právnych služieb 360,00/mes 17.06.2015 neurčito zmluva
32/2015 Mgr.Ladislav Loužecky trénerská zmluva 250,00/mes 26.06.2015 30.6.2016 zmluva
33/2015 Mgr.Marek Šimaček trénerská zmluva 300,00/mes 26.6.2015 30.6.2016 zmluva
34/2015 Mgr.Martin Leško trénerská zmluva 250,00/mes 26.6.2015 30.6.2016 zmluva
35/2015 OZ Mestský program materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove  darovacia zmluva 1523,50 26.06.2015   zmluva
36/2015 OZ Mestský program materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove  kúpna zmluva 8000,00 26.06.2015   zmluva
37/2015 OZ Mestský program materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove  dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov 7795,84 26.06.2015   dohoda
38/2015 Jaroslav Vágner trénerská zmluva 850,00/mes 30.06.2015 30.06.2016 zmluva
39/2015 Martin Drahuta trénerská zmluva 350,00/mes 30.6.2015 30.06.2016 zmluva
40/2015 Stanislav Solík trénerská zmluva 500,00/mes 30.06.2015 30.06.2016 zmluva
41/2015 Ľ a Ž s.ro. trénerská zmluva 350,00/mes 30.6.2015 30.06.2016 zmluva
42/2015 Mgr. Ladislav Loužecky mandátna zmluva 1000,00 30.6.2015 neurčito zmluva
43/2015 Stredoslovenská energetika, a.s. zmluva o združenej dodávke elektriny   02.07.2015 30.06.2016 zmluva
44/2015 Marek Kristián Bartoš hráčska zmluva 150/mes 03.07.2015 30.06.2016 zmluva
45/2015 Tomáš Kopiš hráčska zmluva 150/mes 03.07.2015 30.06.2016 zmluva
46/2015 Patrik Mynář hráčska zmluva 150/mes 03.07.2015 30.6.2016 zmluva
47/2015 Vladimír Paliesek hráčska zmluva 150/mes 03.07.2015 30.06.2016 zmluva
48/2015 Lukáš Rosina hráčska zmluva 150/mes 03.07.2015 30.06.2016 zmluva
49/2015 Peter Rypák hráčska zmluva 150/mes 03.07.2015 30.06.2016 zmluva
50/2015 Matej Zavadzan hráčska zmluva 150/mes 03.07.2015 30.06.2016 zmluva
51/2015

FR trade s.r.o.

trénerská zmluva 600/mes 03.07.2015 30.06.2016 zmluva
52/2015 Dominik Letko hráčska zmluva 150/mes 03.07.2015 30.06.2016 zmluva
53/2015 Miroslav Pastorek hráčska zmluva 150/mes 03.07.2015 30.06.2016 zmluva
54/2015 Michal Vanák hráčska zmluva 150/mes 06.07.2015 30.06.2016 zmluva
55/2015 Juraj Pilát hráčska zmluva 150/mes 06.07.2015 30.06.2016 zmluva
56/2015 Kristián Strelčík hráčska zmluva 150/mes 06.07.2015 30.06.2016 zmluva
57/2015 Branislav Gamboš hráčska zmluva 150/mes 07.07.2015 30.06.2016 zmluva
58/2015 Marek Svorada hráčska zmluva 150/mes 08.07.2015 30.06.2016 zmluva
59/2015 Jakub Pišoja hráčska zmluva 150/mes 09.07.2015 30.06.2016 zmluva
60/2015 Soccer Agency s.r.o. zmluva o prestupe hráča 500,00 10.07.2015 nestanovené zmluva
61/2015 Patrik Nemčík hráčska zmluva 150/mes 14.07.2015 30.11.2015 zmluva
62/2015 František Brezničan hráčska zmluva 150/mes 14.07.2015 30.06.2016 zmluva
63/2015 Jaroslav Vágner zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 15.07.2015 nestanovený zmluva
64/2015 Ľ a Ž s.r.o. zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 15.07.2015 nestanovený zmluva
65/2015 Mgr. Ladislav Loužecky zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 15.07.2015 nestanovený zmluva
66/2015 Mgr. Marek Šimáček zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 15.07.2015 nestanovený zmluva
67/2015 Stanislav Solík zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 15.07.2015 nestanovený zmluva
68/2015 FR Trade s.r.o. zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 15.07.2015 nestanovený zmluva
69/2015 Quatro Finance s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb č. Z201513175_Z 27 900,00 16.07.2015 30.06.2016

zmluva

ZRUŠENÁ

70/2015 Martin Leško zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 16.07.2015 nestanovený zmluva
71/2015 Podnik technických služieb mesta, s.r.o. zmluva o nájme Malotraktora Kubota 10,08 / 1 Mh 16.07.2015 30.10.2015 zmluva
72/2015 Milan Cinko trénerská zmluva 250/mes 16.7.2015 30.06.2016 zmluva
73/2015 Martin Drahuta zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 16.07.2015 nestanovený zmluva
74/2015 Milan Cinko zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 17.06.2015 nestanovený zmluva
75/2015 Pavol Straka trénerská zmluva 350/mes 18.07.2015 30.06.2016 zmluva
76/2015 Pavol Straka zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 18.07.2015 nestanovený zmluva
77/2015 Jarmila Halušková zmluva o podnájme 200,40/mes 28.07.2015 10.04.2016 zmluva
78/2015 Milan Furo trénerská zmluva 400,00/mes 01.08.2015 30.04.2016 zmluva
79/2015 Milan Vrabec zmluva o poskytovaní služieb č. Z201517963_Z 33 480,00 01.08.2015 30.06.2016 zmluva
80/2015 Miroslav Sivý trénerská zmluva 350,00/mes 05.08.2015 30.04.2016 zmluva
81/2015 Róbert Gálik trénerská zmluva 300,00/mes 05.08.2015 30.04.2016 zmluva
82/2015 Považská vodárenská spoločnosť a.s. dodatok č. 2 k zmluve č. 472007 uvedené v zmluve 05.08.2015 neurčito dodatok
83/2015 Michal Kobezda trénerská zmluva 850,00/mes 07.08.2015 30.04.2016 zmluva
84/2015 Synerta Transport s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb č. Z201518231_Z 28 776,00 08.08.2015 30.04.2016 zmluva
85/2015 Slovenský zväz ľadového hokeja zmluva o poskytnutí finančného príspevku 700,00 13.08.2015 15.12.2015 zmluva
86/2015 Slovenský zväz ľadového hokeja rámcová zmluva o poskytnutí finančného príspevku 4956,00 13.08.2015 31.12.2015 zmluva
87/2015 Ľ a Ž s.r.o. trénerská zmluva 200,00/mes 15.08.2015 30.6.2016 zmluva
88/2015 Ľ a Ž s.r.o. Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 15.08.2015 nestanovený zmluva
89/2015 Peter Mičic trénerská zmluva 250,00/mes 15.08.2015 30.6.2016 zmluva
90/2015 Peter Mičic Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 15.08.2015 nestanovený zmluva
91/2015 JOPE REK s.r.o. zmluva o reklamnej spolupráci 2 160,00 04.09.2015 12.07.2015 zmluva
92/2015 Slovenský futbalový zväz, Mgr. Marek Šimáček zmluva o účasti Slovenského futbalového zväzu, futbalového klubu a profesionálneho trénera na zabezpečovaní rozvoja mládežníckeho futbalu 250,00/mes 05.09.2015 30.06.2016 zmluva
93/2015 Ing. Mrocková Marta ZooObchod mandátna zmluva uvedené v zmluve 05.09.2015 30.04.2016 zmluva
94/2015 Ing. Marta Mrocková ZooObchod zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 08.09.2015 nestanovený zmluva
95/2015 Róbert Gálik dodatok č.1 k trénerskej zmluve č. 81/2015 10,50/ za 1,5 hod. 19.09.2015 30.04.2016 dodatok
96/2015 Miroslav Sivý dodatok č.1 k trénerskej zmluve č. 80/2015 10,50/ za 1,5 hod. 19.09.2015 30.04.2016 dodatok
97/2015 Milan Furo dodatok č.1 k trénerskej zmluve č- 78/2015 10,50/ za 1,5 hod. 19.09.2015 30.04.2016 dodatok
98/2015 Gajdošík Marek hráčska zmluva 150/mes 22.09.2015 31.12.2015 zmluva
99/2015 Slovenský zväz ľadového hokeja zmluva o poskytnutí motivačného finančného príspevku 900,00 26.09.2015 10.12.2015 zmluva
100/2015 Soccer Agency s.r.o. zmluva o prestupe hráča 450,00 07.10.2015 nestanovený zmluva
101/2015 Základná škola Mládežnícka zmluva o nájme nebytových priestorov bezodplatne 13.10.2015 30.06.2016 zmluva
102/2015 RNDr. Branislav Lipták zmluva o reklamnej spolupráci 1073,90 14.10.2015 30.06.2016 zmluva
103/2015 Pavol Vršanský zmluva o podnájem nebytových priestorov 58,00/mes 15.10.2015 31.05.2016 zmluva
104/2015 Základná škola J.A. Komenského zmluva o nájme nebytových priestorov 180,00 21.10.2015 30.04.2016 zmluva
105/2015 GIMAX Logistics, s.r.o. zmluva o reklamnej spolupráci 2 160,00 22.10.2015 30.06.2016 zmluva
106/2015 Union poisťovňa, a.s. dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 11-410939 540,78/rok 27.10.2015 nestanovený dodatok
107/2015 JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o. dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí právnych služieb č. 31/2015 200/mes 31.10.2015 neurčito dodatok
108/2015 SEPROT, s.r.o. zmluva č. S 157 - 11/2015 o poskytovaní strážnej služby 75,00 Eur s DPH 10.11.2015 7.11.2015 zmluva
109/2015 Mgr. Ladislav Loužecký dodatok č.2 k Mandátnej zmluve 1 200,00 09.12.2015 nestanovený dodatok
110/2015 Jarmila Jakubíková zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 09.12.2015 nestanovený zmluva
111/2015 Miroslav Sivý dodatok č. 2 k trénerskej zmluve č. 80/2015 200,00/mes 10.12.2015 30.04.2016 zmluva
112/2015 ERMAN s.r.o. zmluva o reklamnej spolupráci 240,00 15.12.2015 30.06.2016 zmluva
113/2015 Energy Europe, SE rámcová dohoda č. Z201539963_Z 37 477,44 15.12.2015 31.12.2016 dohoda
114/2015 Marek Gajdošík hráčska zmluva 150/mes 23.12.2015 30.06.2016 zmluva