Služby

Nájmom a podnájmom majetku získava spoločnosť finančné prostriedky na prevádzku, drobné opravy a údržbu športových objektov. Základnou normou je interná smernica č. 19 „Smernica o nájme a podnájme“.

 

Informácie: tel.:

+421 42 46 32 440

 

e-mail:

mskpuchov@mskpuchov.sk