Rozpis ľadovej plochy

Prenájom ľadovej plochy - záujemcovia o prenájom ľadovej plochy nahlasujte sa

na tel.č. +421905528398 - p. Nemček

 

Objednávky zasielajte na email: mskpuchov@mskpuchov.sk 

 

Verejné korčuľovanie - v prípade informácií ohľadom verejného korčuľovania volajte na tel. číslo 0910 191 945