Civilná ochrana

Informácie civilnej ochrany o ohrození činnosťou MŠK Púchov s.r.o.

 

Médium na výrobu ľadu v zimnom štadióne je amoniak, ktorý sa svojimi vlastnosťami radí medzi nebezpečné látky, a pri pôsobení na ľudský organizmus môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia. V nádržiach a rozvodoch chladiaceho systému sa celkovo nachádza 1000 kg amoniaku. Únik amoniaku môže mať nasledovné účinky:

 

 • v okruhu 45 m môže vzniknúť koncentrácia amoniaku vo vzduchu, ktorá by počas doby pôsobenia 10 min. priamo ohrozila životy osôb,
 • v okruhu 237 m môže vzniknúť koncentrácia amoniaku vo vzduchu, ktorá by počas doby pôsobenia 1 hod. spôsobila smrteľné ohrozenie osôb,
 • v okruhu 465 m môže vzniknúť koncentrácia amoniaku vo vzduchu, ktorá by počas doby pôsobenia 1 hod. spôsobila nevratné zdravotné zmeny alebo poškodenie imunity osôb.

 

Dezinfekcia vody pre krytú plaváreň a otvorený bazén sa vykonáva v chlórovni vody plynným chlórom, ktorý sa svojimi vlastnosťami radí medzi nebezpečné látky, a pri pôsobení na ľudský organizmus môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia. V chlórovni vody sa nachádza 300 kg plynného chlóru.

 

Únik plynného chlóru môže mať nasledovné účinky:

 

 • v okruhu 45 m môže vzniknúť koncentrácia chlóru vo vzduchu, ktorá by počas doby pôsobenia 10 min. priamo ohrozila životy osôb,
 • v okruhu 164 m môže vzniknúť koncentrácia chlóru vo vzduchu, ktorá by počas doby pôsobenia 1 hod. spôsobila smrteľné ohrozenie osôb,
 • v okruhu 479 m môže vzniknúť koncentrácia chlóru vo vzduchu, ktorá by počas doby pôsobenia 1 hod. spôsobila nevratné zdravotné zmeny alebo poškodenie imunity osôb.

 

Ako sa správať pri mimoriadnej udalosti

 

Ako zistím, že došlo k nebezpečnému úniku amoniaku alebo plynného chlóru?

 1. Vznik mimoriadnej udalosti sa oznamuje dvojminútovým kolísavým tónom sirény (siréna sa nachádza na streche futbalovej tribúny).
 2. Hlásateľ zimného štadióna (plavčík krytej plavárne, otvoreného bazéna) oznámi vznik mimoriadnej udalosti, doplní pokyny pre činnosť návštevníkov.
 3. Cítiť silný zápach amoniaku alebo chlóru.

 

Ak sa nachádzate vonku:

 • v žiadnom prípade sa nepribližujte k zdroju vzniku mimoriadnej udalosti, urýchlene odíďte, pokiaľ je to možné kolmo na smer vetra, v smere ktorého sa môže šíriť uniknutá nebezpečná látka, chráňte si dýchacie cesty prostriedkami, ktoré máte k dispozícii (vreckovka, šál, časti odevu – účinnejšie sú viackrát preložené a navlhčené),
 • pomôžte menej pohyblivým osobám, deťom, starším,
 • nevolajte bezdôvodne na tiesňové linky (112, 150, 155, 158), môžu sa preťažiť, potrebujú ich záchranné zložky,
 • ak cítite zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc,
 • nezdržujte sa v blízkosti zimného štadióna, krytej plavárne, otvoreného bazénu, neprekážajte zasahujúcim záchranným zložkám, uvoľnite príjazdové komunikácie,
 • svoje vozidlá ponechajte na parkovisku, budú strážené policajnými zložkami,
 • po uplynutí nebezpečenstva, o čom sa dozviete z vysielania rozhlasu, si môžete vozidlá odviezť,
 • po príchode domov vyzlečte oblečenie a osprchujte sa, odevy vyvetrajte vonku a vyperte.

 

Ak sa nachádzate v hale zimného štadióna, krytej plavárne alebo v priestore otvoreného bazéna:

 • vypočujte si pokyny hlásateľa (plavčíka) a riaďte sa nimi,
 • zachovajte pokoj, pripravte si ochranné prostriedky (vreckovka, šál, časti odevu – účinnejšie sú viackrát preložené a navlhčené),
 • halu zimného štadióna opúšťajte v kľude a ohľaduplne východmi smerom k futbalovému štadiónu,
 • objekt krytej plavárne alebo otvoreného bazéna opúšťajte v kľude a ohľaduplne východom smerom do mesta (chrbtom ku krytej plavárni),
 • pomôžte menej pohyblivým osobám, deťom, starším,
 • nevolajte bezdôvodne na tiesňové linky (112, 150, 155, 158), môžu sa preťažiť, potrebujú ich záchranné zložky,
 • ak cítite zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc,
 • nezdržujte sa v blízkosti zimného štadióna, neprekážajte zasahujúcim záchranným zložkám, uvoľnite príjazdové komunikácie,
 • svoje vozidlá ponechajte na parkovisku, budú strážené policajnými zložkami,
 • po uplynutí nebezpečenstva, o čom sa dozviete z vysielania rozhlasu, si môžete vozidlá odviezť,
 • po príchode domov vyzlečte oblečenie a osprchujte sa, odevy vyvetrajte vonku a vyperte.

 

 

Súbory na stiahnutie