Zmluvy 2018

interné číslo zmluvy Zmluvná strana         Predmet                Cena Eur s DPH   Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
001/2018 Mgr. Miroslav Bučko Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady uvedené v zmluve 04.01.2018 neurčitá zmluva
002/2018 Alfa agritechnik cz, s.r.o. organizačná zložka SK Zmluva o podnájme nebytových priestorov 88,93/mes 04.01.2018 31.12.2020 zmluva
003/2018 Peter Lipták Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.01.2018 30.06.2018 zmluva
004/2018 FROST-service s.r.o. Zmluva o dielo uvedené v zmluve 11.01.2018 31.12.2022 zmluva
005/2018 TOP DRINKS, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 56,81 16.01.2018 31.12.2020 zmluva
006/2018 Ing. Štefan Ondrička Dodatok č.2 k zmluve o výkone funkcie konateľa 58/2016 ---- 20.01.2018 neurčitá dodatok
007/2018 Ing. Peter Žiačik Dodatok č.2 k mandátnej zmluve č. 2/2016 --- 24.01.2018 31.12.2018 dodatok
008/2018 Mgr. Peter Bílik Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady uvedené v zmluve 24.01.2018 neurčitá zmluva
009/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 1/2018 151,10/mes 24.01.2018 31.12.2020 zmluva
010/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 2/2018 13,97/mes 24.01.2018 31.12.2020 zmluva
011/2018 Filip Buček Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 25.01.2018 uvedené v zmluve dohoda
012/2018 TJ KOVO Beluša Zmluva o vzájomnej spolupráci bezodplatne 25.01.2018 neurčitá zmluva
013/2018 Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci uvedné v zmluve 26.01.2018 30.04.2018 zmluva
014/2018 Slovenský futbalový zväz Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu       "Dajme spolo gól 2018/18" uvedené v zmluve 30.01.2018 31.05.2018 zmluva
015/2018 Mestský bytový podnik, s.r.o. Dodatok č.1/2018 k zmluve o dodávke a odbere tepla --- 02.02.2018 neurčitá dodatok
016/2018 Ing. Miriam Pšenková Dodatok č.2 k zmluve o podnájme č. 74/2016 --- 06.02.2018 uvedené v dodatku dodatok
017/2018 Miroslav Nemček Dodatok č.1 k trénerskej zmluve č. 67/2017 --- 06.02.2018 30.04.2018 dodatok
018/2018 Daniel Valašík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.02.2018 30.06.2018 zmluva
019/2018 Andrej Cucík Zmluva o amatérskom vykonávananí športu 150,00/mes 06.02.2018 30.06.2018 zmluva
020/2018 Marek Gajdošík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.02.2018 30.06.2018 zmluva
021/2018 Frederik Marman Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.02.2018 30.06.2018 zmluva
022/2018 Peter Revák Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti 105/2017 neuvedené 06.02.2018 nestanovené dohoda
023/2018 Matej Pecho Trénerská zmluva  200/mes 06.02.2018 31.07.2018 zmluva
024/2018 Filip Behanec Trénerská zmluva 200/mes 06.02.2018 31.07.2018 zmluva
025/2018 Michal Kobezda Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 09.02.2018 30.04.2018 dodatok
026/2018 Marek Gajdošík Trénerská zmluva 530,00 09.02.2018 30.06.2018 zmluva
027/2018 Seprot s.r.o. dodatok č.2 k zmluve 43/2017 uvedené v zmluve 14.02.2018 30.04.2018 dodatok
028/2018 Fermil s.r.o. Nájomná zmluva o prenájme mestskej športovej haly v Púchove 1551,00 EUR 14.02.2018 uvedené v zmluve zmluva
029/2018 Tomáš Bajtala Dodatok č. 1 k hráčskej zmluve  132/2017 180,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
030/2018 Peter Baštuga Dodatok č. 1 k hráčskej zmluve 133/2017 150,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
031/2018 Róbert Brandis Dodatok č. 1 k hráčskej zmluve 180/2017 175,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
032/2018 Filip Flašík Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 135/2017 150,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
033/2018 Milan Furo Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 136/2017 200,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
034/2018 Matej Haluška Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 137/2017 150,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
035/2018 Lukáš Hrušík Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 177/2017 479,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
036/2018 Filip Kollárik Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 138/2017 140,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
037/2018 Branislav Kvocera Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 140/2017 250,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
038/2018 Marek Lukáč Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 178/2017 100,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
039/2018 Dominik Madový Dodatok č.2 k hráčeskej zmluve 223/2017 250,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
040/2018 Marián Mikuš Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 181/2017 250,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
041/2018 Martin Panáček Dodatok č.1 k hráčeskej zmluve 142/2017 150,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
042/2018 Jakub Pšurný Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 143/2017 250,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
043/2018 Lukáš Zemko Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 144/2017 180,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
044/2018 František Zúbek Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 145/2017 250,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
045/2018 Matej Crkoň Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 134/2017 100,00/mes 15.02.2018 31.03.2018 dodatok
046/2018 B- ext, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uvedené v zmluve 15.02.2018 31.12.2022 zmluva
047/2018 Štefan Marinič - BOZP SERVIS Zmluva o dielo 300,00 15.02.2018 04.02.2021 zmluva
048/2018 František Kučík Hráčska zmluva 200,00/mes 16.02.2018 31.3.2018 zmluva
049/2018 Jakub Pišoja Hráčska zmluva 125,00/mes 16.02.2018 31.3.2018 zmluva
050/2018 Adam Špankovič Hráčska zmluva 250,00/mes 16.02.2018 31.03.2018 zmluva
051/2018 Andrea Kupcová - Andy production zmluva o nájme majetku 1000,00 16.02.2018 16.02.2018 zmluva
052/2018 Jozef Pagáč Trénerská zmluva 300,00/mes 20.02.2018 30.06.2018 zmluva
053/2018 Adam Gáborík Dohoda o ukončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 20.02.2018 31.12.2017 dohoda
054/2018 Trafer s.r.o. Trénerská zmluva 450,00/mes 22.02.2018 30.06.2018 zmluva
055/2018 Teniskový klub Púchov Zmluva o podnájme nebytových priestorov 1,00/roč. 01.03.2018 31.12.2020 zmluva
056/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č.Z201755665_Z uvedené na Mesto Púchov 373/2017 uvedené v zmluve  01.03.2018 31.12.2018 dodatok
057/2018 Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere č. 0236/18/08723 100000,00 07.03.2018 neurčitá zmluva
058/2018 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH 14000,00 07.03.2018 30.11.2018 zmluva
059/2018 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 541,22 10.03.2018 23.01.2019 zmluva
060/2018 Daniel Pilný Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 14.3.2018 30.06.2018 zmluva
061/2018 Seprot, s.r.o. Zmluva č.S 202-03/2018 o poskytovaní strážnej služby 7,50/osoba/1hod 14.03.2018 30.06.2018 zmluva
062/2018 RNDr. Branislav Lipták - BEEL Dodatok č.1 k zmluve 9/2011 o ďalšom odbere elektrickej energie 0,00 28.3.2018 31.12.2020 dodatok
063/2018 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 737,00 28.3.2018 15.04.2018 zmluva
064/2018 Miroslav Sivý Darovacia zmluva 1250,00 04.04.2018 06.04.2018 zmluva
065/2018 Miroslav Sivý Dodatok č. 3 k zmluve 66/2017 uvedené v dodatku 06.04.2018 30.04.2018 dodatok
066/2018 Tomáš Bajtala Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 132/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
067/2018 Peter Baštuga Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 133/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
068/2018 Matej Crkoň Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 134/2017 --- 07.04.2018 uvedné v dodatku dodatok
069/2018 Filip Flašík Dodatok č.2 k hráčeskej zmluve 135/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
070/2018 Milan Furo Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 136/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
071/2018 Matej Haluška Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 137/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
072/2018 Lukáš Hrušík Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 177/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
073/2018 Filip Kollárik Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 138/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
074/2018 František Kučík Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 048/2018 --- 07.4.2018 uvedené v dodatku dodatok
075/2018 Branislav Kvocera Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 140/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
076/2018 Martin Panáček Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 142/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
077/2018  Jakub Pišoja Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 049/2018 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
078/2018 Jakub Pšurný Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 143/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
079/2018 Lukáš Zemko Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 144/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
080/2018 František Zúbek Dodatok č.2 k hráčskej zmluve 145/2017 --- 07.04.2018 uvedené v dodatku dodatok
081/2018 Adam Špankovič Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 50/2018 --- 13.4.2018 uvedené v dodatku dodatok
082/2018 X2 Sport, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 13.4.2018 3.4.2019 zmluva
083/2018 Gimax Logistics s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 2800,00 19.04.2018 30.04.2019 zmluva
084/2018 Ro(c)k, s.r.o. Zmluva o nájme majetku 600,00 19.04.2018 19.04.2018 zmluva
085/2018 GOMS spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 600,00 05.05.2018 24.4.2019 zmluva
086/2018 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytovaní finančného príspevu za históriu hráča 7645,55 05.05.2018 31.12.2018 zmluva
087/2018 Gymnázium Púchov Zmluva o nájme nebytových priestorov 15,50/1hod. 05.05.2018 01.05.2018 zmluva
088/2018 Slovenská volejbalová federácia Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 5603,00 08.05.2018 20.12.2018 zmluva
089/2018 Patrik Mynář Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 11.05.2018 uvedené v dohode dohoda
090/2018 Miroslav Sivý Trénerská zmluva

900,00 / mes

10,50/ 1,5 hod

19.5.2018 30.04.2019 zmluva
091/2018 Stanislav Horanský Trénerská zmluva

950,00/mes

10,50/1,5 hod

19.5.2018 30.4.2019 zmluva
092/2018 Zdenko Pokorný Trénerská zmluva

650,00/mes

10,50/1,5 hod

19.5.2018 30.4.2019 zmluva
093/2018 Miroslav Nemček Trénerská zmluva 1000,00/mes 19.5.2018 30.4.2019 zmluva
094/2018 Branislav Okuliar Trénerská zmluva 1000,00/mes 19.5.2018 30.04.2019 zmluva
095/2018 Róbert Gálik Trénerská zmluva

900,00/mes

10,50/1,5 hod

23.5.2018 30.04.2019 zmluva
096/2018 Roman Haluška Trénerská zmluva

200,00/mes

10,50/1,5 hod.

23.5.2018 30.04.2019 zmluva
097/2018 Tomáš Matocha Trénerská zmluva

450,00/mes

10,50/1,5 

23.5.2018 30.04.2019 zmluva
098/2018 Web pomoc spol s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov 560,00/ rok 25.5.2018 21.05.2019 zmluva
099/2018 Občianske združenie Astra Dodatok č.4 k Zmluve o zapožičaní prístroja nestanovený 01.06.2018 31.05.2019 dodatok
100/2018 FOREVER IN s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov  230/2017 nestanovený 01.06.2018 uvedené v dodatku dodatok
101/2018 Zdenko Baroš Zmluva o reklamnej spolupráci 1000,00 01.06.2018 31.12.2018 zmluva
102/2018 Raven a.s. Zmluva o reklame 1000,00 01.06.2018 31.05.2019 zmluva
103/2018 Sports and Training centre, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 2600,00 09.06.2018 10.09.2018 zmluva
104/2018 Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Zmluva o spolupráci 1250,00 20.06.2018 30.06.2018 zmluva
105/2018 Viktor Štefanech Trénerská zmluva 1000,00  07.07.2018 30.04.2019 zmluva
106/2018 ZŠ Gorazdova Zmluva o nájme nebytových priestorov 10,00/ hod 07.07.2018 10.08.2018 zmluva
107/2018 Union poisťovňa, a.s. Dodatok k poistnej zmluve uvedené v zmluve 10.07.2018 uvedené v dodatku dodatok
108/2018 Mgr. Marek Šimáček Mandátna zmluva 850,00 10.07.2018 30.06.2019 zmluva
109/2018 Povbus s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201826818_z 49200,00 10.07.2018 01.07.2019 zmluva
110/2018 Z + M servis a.s. Zmluva o prenájme tlačových zariadení č.052018048 uvedené v zmluve 13.07.2018 29.06.2021 zmluva
111/2018 Primont Servis, s.r.o. Zluva o poskytovaní služieb č.Z_201831162_z 43200,00 31.07.2018 30.04.2019 zmluva
112/2018 Advokátska kancelária Štrbáň, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 700,00 31.07.2018 30.04.2019 zmluva
113/2018 Mgr. Ladislav Loužecký Trénerská zmluva 250,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
114/2018 Martin Leško Trénerská zmluva 350,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
115/2018 Roman Rosina Trénrská zmluva 150,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
116/2018 Ľuboš Obšivan Trénerská zmluva 150,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
117/2018 Patrik Mynář Trénerská zmluva 300,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
118/2018 František Brezničan Trénerská zmluva 450,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
119/2018 Michal Vanák Trénerská zmluva 400,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
120/2018 Martin Drahuta Trénerská zmluva 250,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
121/2018 Roman Šulek Trénerská zmluva

400,00

01.08.2018 30.06.2019 zmluva
122/2018 Mgr. Bohuš Žifčák Trénerská zmluva 500,00 01.08.2018 30.06.2019

zmluva

 

123/2018 Peter Mičic Trénerská zmluva 250,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
124/2018 Jozef Pagáč Trénerská zmluva 300,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
125/2018 Eduard Pagáč Trénerská zmluva 1000,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
126/2018 Trafer s.r.o. Trénerská zmluva 450,00 01.08.2018 30.06.2019 zmluva
127/2018 Kristián Strelčík Trénerská zmluva 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
128/2018 Patrik Štefanec Trénerská zmluva 200,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
129/2018 Roman Rosina Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
130/2018 Patrik Krčula Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
131/2018 Roman Kendy Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
132/2018 Adrián Turza Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
133/2018 Kristián Strelčík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
134/2018 Frederik Marman Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
135/2018 Matúš Haviar Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
136/2018 Marek Kvašay Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
137/2018 Daniel Plný Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
138/2018 Peter Pilný Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
139/2018 Tomáš Kopiš Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
140/2018 Adrián Hrančík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
141/2018 František Brezničan Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
142/2018 Juraj Pilát Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
143/2018 Michal Vanák Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
144/2018 Rastislav Ozimý Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 02.08.2018 30.06.2019 zmluva
145/2018 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - mládež 24418,60 08.08.2018 30.11.2018 zmluva
146/2018 Tomáš Matocha Dodatok č.1 uvedené v dodatku 08.08.2018 30.04.2019 dodatok
147/2018 Róbert Gálik Dodatok č.1 uvedené v dodatku 08.08.2018 30.04.2019 dodatok
148/2018 Jozef Mrocek Mandátna zmluva uvedené v zmluve 08.08.2018 30.04.2019 dodatok
149/2018 Marta Mrocková Mandátna zmluva uvedené v zmluve 08.08.2018 30.04.2019 dodatok
150/2018 Aminostar Slovakia s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 396,00 09.08.2018 31.8.2018 zmluva
151/2018 ATV Rescue System s.r.o. Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v zmluve 09.08.2018 30.04.2019 zmluva
152/2018 J a M a mont, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 3950,00 09.08.2018 30.04.2019 zmluva
153/2018 Seprot - eco, s.r.o. Zmluva č. E004 - 08/2018 o poskytovaní strážnej služby 8,50/1hod/1zam. 09.08.2018 31.12.2018 zmluva
154/2018 Matej Kosorín Zmluva o amatérskom vykonávaní špotu 150,00 09.08.2018 30.06.2019 zmluva
155/2018 Peter Baštuga Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 09.08.2018 31.12.2018 zmluva
156/2018 František Zúbek Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 09.08.2018 31.12.2018 zmluva
157/2018 Filip Kollárik Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 09.08.2018 31.12.2018 zmluva
158/2018 Jakub Pšurný Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 09.08.2018 31.12.2018 zmluva
159/2018 Matej Haluška Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 09.08.2018 31.12.2018 zmluva
160/2018 Martin Panáček Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 09.08.2018 31.12.2018 zmluva
161/2018 Matej Crkoň Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 09.08.2018 31.12.2018 zmluva
162/2018 Lukáš Zemko Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 09.08.2018 31.12.2018 zmluva
163/2018 Branislav Kvocera Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 10.08.2018 31.12.2018 zmluva
164/2018 Milan Furo Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 10.08.2018 31.12.2018 zmluva
165/2018 Patrik Augustín Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 10.08.2018 31.12.2018 zmluva
166/2018 Tomáš Bajtala Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 10.08.2018 31.12.2018 zmluva
167/2018 Vladyslav Kutsevych Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 10.08.2018 31.12.2018 zmluva
168/2018 Levárky s.r.o. Trénerská zmluva 200,00 15.08.2018 30.06.2019 zmluva
169/2018 Lukáš Schvantner Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 15.08.2018 31.12.2018 zmluva
170/2018 Tomáš Košút Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 15.08.2018 31.12.2018 zmluva
171/2018 Stanislav Horanský Dodatok č.1 uvedené v dodatku 15.08.2018 30.04.2019 zmluva
172/2018 M+K Červený, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1299,35 17.08.2018 30.04.2020 zmluva
173/2018 Filip Okuliar Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 18.08.2018 31.12.2018 zmluva
174/2018 Povbus s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 250,00 18.08.2018 31.12.2018 zmluva
175/2018 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - senior 3052,32 21.08.2018 31.11.2018 zmluva
176/2018 Slovenský futbalový zväz Zmluva o účasi SFZ, futbalového kubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu 250,00 24.8.2018 30.06.2019 zmluva
177/2018 Slovenský futbalový zväz Zmluva o účasi SFZ, futbalového kubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu 500,00 24.8.2018 30.06.2019 zmluva
178/2018 Slovenský futbalový zväz Zmluva o účasi SFZ, futbalového kubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu 500,00 24.8.2018 30.06.2019 zmluva
179/2018 Vgum a.s. Zmluva o reklame 410,00 24.8.2018 30.04.2019 zmluva
180/2018 Slovak telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedené v dodatku 25.08.2018 22.06.2020 dodatok
181/2018 Slovak telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedené v dodatku 25.08.2018 22.06.2020 dodatok
182/2018 Slovak telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedené v dodatku 25.08.2018 14.06.2020 dodatok
183/2018 Slovak telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedené v dodatku 25.08.2018 14.06.2020 dodatok
184/2018 Futsal Club Legendy Púchov- občianske združenie Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 9000,00 28.8.2018 uvedené v zmluve zmluva
185/2018 Tomáš Brňák Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 400,00 05.09.2018 31.12.2018 zmluva
186/2018 Jarmila Halušková Zmluva o podnájme nebytových priestorov 198,00 05.09.2018 09.04.2019 zmluva
187/2018 Matej Crkoň hráčska zmluva- ukončenie --- 05.09.2018 31.08.2018 zmluva
188/2018 Ondrej Prášil Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 06.09.2018 31.12.2018 zmluva- zrušená
189/2018 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 2040,58 06.09.2018 30.11.2018 zmluva
190/2018 Silesia WM s.r.o. Kúpna zmluva č.Z201831372_Z 132 858,00 06.09.2018 18.10.2018 zmluva
191/2018 Silesia WM s.r.o. servisná zmluva uvedené v zmluve 06.09.2018 uvedené v zmluve zmluva
192/2018 Mátl a Bula, spol. s.r.o. Zmluva o prenájme stroja na úpravu ľadovej plochy Olympia LPG uvedené v zmluve 06.09.2018 neurčitá zmluva
193/2018 Sládek a syn elektroinštalácie, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 06.09.2018 30.06.2019 zmluva
194/2018 Marek Tomana Trénerská zmluva 480,00 06.09.2018 30.06.2019 zmluva
195/2018 Miroslav Sivý Darovacia zmluva 500,00 07.09.2018 uvedené v zmluve zmluva
196/2018 Slovenský zväz ľadového hokeja Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného prísevku - senior --- 12.09.2018 uvedené v zmluve dodatok
197/2018 Slovenský zväz ľadového hokeja Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného prísevku uvedené v dodatku 12.09.2018 uvedené v zmluve dodatok
198/2018 Seprot - ECO, s.r.o. Dodatok č.1  --- 13.9.2018 10.01.2019 dodatok
199/2018 Juraj Kello Zmluva o audite a iných uisťovacích službách 2800,00 13.9.2018 uvedené v zmluve zmluva
200/2018 Základná škola Mládežnícka Zmluva o nájme nebytových priestorov bezodplatne 13.09.2018 30.06.2019 zmluva
201/2018 Ivan Štefko Trénerská zmluva 450,00 14.09.2018 31.07.2019 zmluva
202/2018 PaedDr Ivan Štefko Trénerská zmluva 950,00 14.09.2018 31.07.2019 zmluva
203/2018 Ing. Vladimír Luhový Trénerská zmluva 200,00 14.09.2018 31.07.2019 zmluva
204/2018 Matej Pecho Trénerská zmluva 450,00 14.09.2018 31.07.2019 zmluva
205/2018 Filip Behanec Trénerská zmluva 200,00 14.09.2018 31.07.2019 zmluva
206/2018 Rastislav Pagáč Trénerská zmluva 300,00 14.09.2018 31.07.2019 zmluva
207/2018 Martin Dvorský Trénerská zmluva 250,00 18.9.2018 31.07.2019 zmluva
208/2018 ZŠ Mládežnícka Zmluva o nájme nebytových priestorov bezodplatne 18.09.2018 30.06.2019 zmluva
209/2018 Ivan Štefko Trénerská zmluva 550,00 19.09.2018 31.07.2019 zmluva
210/2018 Jakub Michlík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 20.09.2018 31.01.2019 zmluva
211/2018 Rudolf Dráb Trénerská zmluva

500,00/ mes

10,50/ 1,5hod

20.09.2018 30.04.2019 zmluva
212/2018 Tibor Prekop Trénerská zmluva 200,00 25.09.2018 30.06.2019 zmluva
213/2018 Miroslav Sivý Darovacia zmluva 800,00 25.09.2018 uvedené v zmluve zmluva
214/2018 Anatoli Prus Hráčska zmlu o amatérskom vykonávaní športu 300,00 27.09.2018 31.12.2018 zmluva
215/2018 Miroslav Hála Trénerská zmluva 400,00 27.09.2018 30.04.2019 zmluva
216/2018 Roman Haluška Dodatok č.1 250,00/mes 10,50/1,5 hod. 27.09.2018 uvedené v zmluve dodatok
217/2018 Vladyslav Kutsevych Dodatok č.1 k hráčskej zmluve  uvedené v dodatku 03.10.2018 31.12.2018 dodatok
218/2018 Ing. Miroslav Zalčík Trénerská zmluva 250,00/mes 10,50/1,5 hod. 03.10.2018 30.04.2019 zmluva
219/2018 Tomáš Matocha Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 750,00/mes. 10,50/1,5 hod. 03.10.2018 30.04.2019 dodatok
220/2018 Viktor Štefanech Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 1000,00/mes 10,50/1,5 hod. 03.10.2018 30.04.2019 dodatok
221/2018 Miroslav Nemček Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 100,00/mes 10,50/1,5 hod 03.10.2018 30.04.2019 dodatok
222/2018 Ivan Švantner Hráčska zmluva o amatérsom vykonávaní športu 200,00 04.10.2018 31.12.2018 zmluva
223/2018 Marek Mičuda Hráčska zmluva o amatérsom vykonávaní športu 150,00 04.10.2018 31.12.2018 zmluva
224/2018 Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci uvedené v zmluve 04.10.2018 30.04.2019 zmluva
225/2018 Roman Kendy Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 05.10.2018 30.09.2018 dohoda
226/2018 RNDr. Branislav Lipták Zmluva o podnájme nebytových priestorov 1287,50 10.10.2018 31.12.2020 zmluva
227/2018 AB-stavebniny s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 3300,00 16.10.2018 30.06.2020 zmluva
228/2018 Roman Rosina Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 16.10.2018 30.09.2018 dohoda
229/2018 Roman Rosina Dodatok č. k trénerskej zmluve  200,00 16.10.2018 30.06.2019 dodatok
230/2018 Roman Cíbik Trénerská zmluva 300,00 19.10.2018 30.06.2019 zmluva
231/2018 Pavol Vršanský Zmluva o podnájme nebytových priestorov 60,00 23.10.2018 30.04.2019 zmluva
232/2018 Miroslav Sivý Zmluva o výkone činnosti športového odborníka 20,00/ 1 podujatie 01.11.2018 30.04.2019 zmluva
233/2018 Sibanda Mbekezeli Manzini Dodatok č.2 zmluve o amatérskom vykonávaní športu  --- 01.11.2018 31.12.2019 dodatok
234/2018 Slovenský zäz ľadového hokeja  Zmuva o poskytnutí finančného príspevku uvedené v zmluve 08.11.2018 31.12.2018 zmluva
235/2018 Alexandra Hotel, s.r.o. Dodatok č.3 k dohode o spolupodieľaní sa na nákladoch spojených s prevádzkou elektrotechnického zariadenia --- 08.11.2018 31.12.2020 dodatok
236/2018 ATV Rescue System s.r.o. Dodatok č.1 uvedené v dodatku 14.11.2018 30.04.2019 dodatok
237/2018 Jakub Kostelný Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 14.11.2018 31.12.2018 zmluva
238/2018 J a M A MONT s.r.o. Darovacia zmluva 2000,00 14.11.2018 uvedené v zmluve zmluva
239/2018 Rollingman s.r.o. zmluva o nájme majetku 1000,00 17.11.2018 18.11.2018 zmluva
240/2018 Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Zmluva o spolupráci 1250,00 20.11.2018 30.06.2019 zmluva
241/2018 PROREMA s.r.o. Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru 2400,00 22.11.2018 31.10.2019 zmluva
242/2018 Miroslav Sivý Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 90/2018 uvedené v dodatku 04.12.2018 30.04.2019 dodatok
243/2018 Slovenská volejbalová federácia Zmluva o podpore uvedené z zmluve 08.12.2018 neurčitá zmluva
244/2018 Gabriela Podobenová Zmluva o podnájme 64,10 08.12.2018 31.12.2020 zmluva
245/2018 Základná škola J.A. Komenského Zmluva o nájme nebytových priestorov bezodplatne 15.12.2018 31.03.2019 zmluva
246/2018 Lukáš Dolinajec Hráčska zmluva 300,00 15.12.2018 31.12.2018 zmluva
247/2018 Martin Dvorský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 550,00 15.12.2018 31.12.2018 dodatok
248/2018 UnitedOne BB s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve 226/2017 1000,00 19.12.2018 uvedené v dodatku dodatok
249/2018 UnitedOne BB s.r.o. Zmluva o poskytovaní ekonomicko-účtovných služieb 1100,00 19.12.2018 31.12.2019 zmluva
250/2018 UnitedOne BB s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve 249/2018 1000,00 19.12.2018 uvedené v dodatku dodatok
251/2018 Ing. Rastislav Hošták Dodatok č.1 k zmluve 233/2017 --- 19.12.2018 uvedené v dodatku dodatok
252/2018 ANASOFT APR, spol.s.r.o. Zmluva o poskytnutí DEMO verzie systému elektronické obstarávanie bezodplatne 20.12.2018 uvedené v zmluve zmluva
253/2018 Kirill Romanov Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 22.12.2018 31.3.2019 zmluva
254/2018 Púchov servis s.r.o. Zmluva o výkone podpornej energetickej služby 36000,00 01.12.2018 28.02.2019 zmluva