Športoviská pod správou MŠK

MŠK Púchov s.r.o. je správcom a prevádzkovateľom športovísk všešportového areálu, ktorý je v majetku mesta Púchov.

 

MŠK Púchov s.r.o. zabezpečuje ich prenájom športovým klubom a efektívne využívanie v prospech športového vyžitia obyvateľov Púchova a blízkeho okolia. Prevádzkuje tiež budovu Centra voľného času Včielka Púchov.

 

 

 

Krytá plaváreň

 

 

Sauna

 

 

Letné kúpalisko

 

 

Futbalový štadión

 

 

Zimný štadión

 

 

Športová hala

 

 

Tenisové kurty

 

 

Skatepark

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie