Prevádzka športovísk MŠK Púchov:

 

V rámci opatrení a usmernení ÚVZ SR sú športoviská MŠK Púchov (zimný štadión, futbalový štadión,športová hala a krytá plaváreň) opäť v prevádzke.

 

Pandemický plán MŠK Púchov