Zmluvy 2011

interné číslo zmluvy Zmluvná strana         Predmet                Cena Eur s DPH   Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
             
1/2011 ACTIV Parking s.r.o. nákup automatov     9 907,20  17.03.2011 nestanovený zmluva
2/2011 Tomáš Baška nájom garáž  212,40/mesiac  17.03.2011  31.12.2011

zmluva

3/2011 Štefan Marinič - BOZP Servis bezpečnostnotechnická služby 160,-- 17.03.2011 23.02.2012 zmluva
4/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie majetku 1 498,12 / rok 17.03.2011 nestanovený zmluva
5/2011 Ing. Marta Tóthová audit 2 760,-- 22.03.2011 nestanovený zmluva
6/2011 KR PZ v Trenčíne nájom bazéna 0,00 28.03.2011 31.12.2011 zmluva
7/2011 šport centrum Púchov, s.r.o. nájom priestorov pre otvorený bazén 2 400,-- 30.03.2011 15.09.2011 zmluva
8/2011 Všobecná zdravotná poisťovňa, a.s. poskytovanie zliav 840,00 01.04.2011 31.12.2011 zmluva
9/2011 RNDr. Branislav Lipták-BEEL sprostredkovanie dodávky energií 0,00 21.04.2011 31.12.2015 zmluva
10/2011 SEPROT, s.r.o. strážna služba 0,00 29.04.2011 16.05.2011 zmluva
11/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie majetku 29,24 / rok 12.05.2011 nestanovený zmluva
12/2011 Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie majetku 197,38 / rok 12.05.2011 nestanovený zmluva
13/2011 City Parking Group s.r.o. servisné prehliadky automatov 550,--/rok 18.06.2011 nestanovený zmluva
14/2011 Rastislav Urbančok nájom 120,--/mesiac 18.06.2011 31.05.2016 zmluva
15/2011 ALPOUR, s.r.o. nájom 600,00 21.06.2011 31.08.2011 zmluva
16/2011 Gabriela Kuhajdová nájom 118,50 30.06.2011 31.12.2011 zmluva
17/2011 šport centrum Púchov, s.r.o. trafostanica 250,- / rok 01.07.2011 31.12.2014 zmluva
18/2011 ALEXANDRA ŠPORT HOTEL, s.r.o. trafostanica 250,- / rok 05.07.2011 31.12.2014 zmluva
19/2011 Slovak Telekom, a.s. internet 6,99 / mesiac 26.11.2011 25.11.2013 zmluva
1/2012 Lumius Slovakia, s.r.o. dodávka elektrickej energie 0,00 01.01.2012 31.12.2012 zmluva
2/2012 Dom kultúry Púchov reklama 500,- 21.12.2011 31.12.2011 zmluva