Brúsenie korčúľ

Máte tupé korčule? Príďte si ich nabrúsiť na zimný štadión v Púchove počas verejného korčuľovania.

Cenník

 

Bližšie informácie v pokladni zimného štadióna počas verejného korčuľovania.

 

Korčule neprenajímame.