Prehľad predpisov

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých spoločnosť koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe.

 

  • zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
  • interné smernice spoločnosti MŠK Púchov s.r.o.