História MŠK

V roku 1920 niekoľko nadšencov v Púchove, malom mestečku na Považí založilo Športový klub. Veľkej obľube sa tešil hlavne futbal, ale výsledky púchovských futbalistov neboli zvlášť výrazné.

 

Zlúčením závodných telovýchovných jednôt n.p. Makyta a Gumárne 1. mája v roku 1956 sa vytvorila TJ Iskra, ktorá až do roku 1968 organizovala športovú činnosť v Púchove. Pod jej hlavičkou fungovali štyri oddiely: futbalový, hádzanársky, lyžiarsky a hokejový.

 

V roku 1968 mení telovýchovná jednota opäť svoj názov na TJ Gumárne Púchov a v národnom podniku Gumárne 1. mája nachádza veľmi dobré materiálne podmienky, ktoré položili základ pre vznik ďalších oddielov – vzpieračský v r. 1968, volejbalový a ľahkoatletický oba v r. 1970, vodácky a turistický v r. 1971, plavecký v r. 1972.

 

Nevyhnutnou súčasťou rozvoja športových aktivít bolo budovanie objektov a športovísk, ktoré sa začalo v r. 1951 vyvlastnením pozemkov pod futbalový štadión. Slávnostné otvorenie štadióna bolo 1. mája 1957, v r. 1960 k nemu pribudla tribúna.

 

V nasledujúcich rokoch boli vybudované ďalšie športové objekty - lyžiarsky vlek na Čertove, administratívna budova s reštauráciou, ubytovňou a kolkárňou, tenisové dvorce, krytá plaváreň, lodenica, pomocné trávnaté ihrisko, vonkajší bazén, športová hala volejbalová, viacúčelová športová hala.

 

Ďalším zlomovým okamihom v púchovskom športovom hnutí je 1.júl 1993, kedy sa z TJ Gumárne Púchov stáva ŠK Matador Púchov – prvá športová s.r.o. na Slovensku. Spoločníkmi sa stávajú Matador a.s., Wili a.s. a TJ Gumárne Púchov. Pod ŠK Matador v tomto období pôsobí 13 športových odvetvi, pričom klub spravuje aj všetky objekty a športoviská. V r. 1994 vystupuje zo spoločnosti Wili a.s. a spoločníkom sa stáva Mesto Púchov, ktoré vkladá do spoločnosti svoje pozemky.

 

V takejto podobe pôsobí ŠK Matador až do 31.decembra 2003, kedy pod touto hlavičkou zaniká. Viac ako 2/3 svojho majetku prevádza darom do vlastníctva Mesta Púchov a zvyšok spravuje od 1.januára 2004 nástupnícka organizácia ŠK Relax Púchov s.r.o.

 

Mesto Púchov zakladá ako 100 % majiteľ spoločnosť MŠK Púchov s.r.o., ktorej základnou filozofiou je spravovať športové objekty a zabezpečovať športovú činnosť na športoviskách.