Prístup 2.rodiča/zákonného zástupcu do PaySy

V prípade, že by chceli mať obaja rodičia (zákonní zástupcovia) používateľský prístup do systému PaySy, je potrebné  zaslať na mail: zuzana.urbanova@mskpuchov.sk :                        Žiadosť o pridanie 2. používateľského účtu 

 

Žiadateľom je druhý rodič (zákonný zástupca), ktorý žiada o vytvorenie používateľského účtu k hráčovi. V žiadosti uvádza svoje osobné údaje -  meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa a meno hráča (hráčov) , ku ktorým sa používateľský účet priradí.

 

Žiadosť musí byť podpísaná. Po prijatí žiadosti Vám vytvoríme v systéme PaySy 2. používateľský účet a na mail uvedený v žiadosti Vám budú zaslané prihlasovacie údaje. Druhý rodič musí na 2. používateľský prístup zadať iný mail ako má rodič s prvou registráciou do PaySy. Maily teda musia byť rozdielne.

 

V prípade, že počas obdobia chcete zmeniť pôvodný mail, o túto zmenu musíte požiadať nás administrátorov v MŠK Púchov písomne cez formulár slúžiaci na 2. používateľský účet, ktorý stačí poslať podpísaný mailom, ale súčasne stratíte históriu o platbách (väzba na Váš pôvodný mail, ktorý chcete zmeniť).

 

Upozornenie: ak by ste ako druhý rodič robili online registráciu cez ONLINE REGISTRAČNÝ FORMULÁR, bude vaše dieťa/deti evidovaný 2-krát a systém bude pýtať druhú úhradu. Tento postup je nesprávny.