Zmluvy 2012

interné číslo zmluvy Zmluvná strana         Predmet                Cena Eur s DPH   Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
1/2012 Lumius Slovakia, s.r.o. dodávka elektrickej energie 0,00 01.01.2012 31.12.2012 zmluva
2/2012 Dom kultúry Púchov reklama 500,- 21.12.2011 31.12.2011 zmluva
3/2012 Ing.Ľ.Franeková FIRENEX služby požiarnej ochrany 400,- / rok 03.02.2012 31.12.2015 zmluva
4/2012 Henrich Geischberg nájom 63,80 /mesiac 11.02.2012 31.05.2012 zmluva
5/2012 REVAK, s.r.o. dodávka farieb a lakov 0,00 22.02.2012 31.12.2012 zmluva
6/2012 Štefan Marinič - BOZP SERVIS bezpečnostnotechnické služby 160,- / rok 28.02.2012 26.02.2015

zmluva

dodatok

7/2012 Základná organizácia JDS výpožička priestorov 0,00 01.03.2012 nestanovený zmluva
8/2012 VAŠA SLOVENSKO, s.r.o. stravné lístky 0,00 02.03.2012 27.02.2017 zmluva
9/2012 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. dodávka elektroinštalačného materiálu 0,00 23.03.2012 31.12.2012 zmluva
10/2012 Ivan Majerik, I.M. Agro záhradnícke potreby 0,00 29.03.2012 31.12.2013 zmluva
11/2012 RETIS s.r.o. nájom 1020,-+en./mes 01.04.2012 31.03.2017 zmluva
12/2012 B-ext, s.r.o. služby pri hasiacich prístrojoch      0,00 14.04.2012 18.03.2017 zmluva
13/2012 PROJART, spol. s r.o. služba verejného obstarávania   420,00 18.05.2012 30.06.2012 zmluva
14/2012 PROJART, spol. s r.o. služba verejného obstarávania   900,00 18.05.2012 30.06.2012 zmluva
15/2012 PROJART, spol. s r.o. projektová dokumentácia 1 740,00 18.05.2012 18.05.2012 zmluva
16/2012 PROJART, spol. s r.o. projektová dokumentácia 2 340,00 18.05.2012 18.05.2012 zmluva
17/2012 PROJART, spol. s r.o. projektová dokumentácia 3 960,00 18.05.2012 04.06.2012 zmluva
18/2012 Sports & Training Centre, s.r.o. nájom priestorov pre otvorený bazén 2 640,00 13.06.2012 15.06.2012 zmluva
19/2012 Lumius Slovakia, s.r.o. dodávka elektrickej energie 0,00 13.06.2012 31.12.2013 zmluva
20/2012 HK Púchov o.z. postúpenie práv a záväzkov 0,00 06.06.2012 nestanovený zmluva
21/2012 HK Púchov o.z. prevod licencie 0,00 06.06.2012 nestanovený zmluva
22/2012 JUDr. Pavel Loduha právne služby 360,00/mes 28.06.2012 nestanovený zmluva
23/2012 Ing. Miloš Kment služby CO 57,60/mes 30.06.2012 31.12.2013 zmluva
24/2012 Lenka Jungová - NIKOL nájom priestorov 720,00 09.07.2012 31.08.2012 zmluva
25/2012 STAVFIN, a.s. výmena okien 77 989,92 10.07.2012 20.08.2012 zmluva
26/2012 Ing. Marta Tóthová audit 3 000,00 13.07.2012 nestanovený zmluva
27/2012 ELGAS, s.r.o. reklama 69 600,00 17.07.2012 31.12.2013 zmluva
  Rastislav Bohunský - EUROP nájom - ukončenie 0,00 27.07.2012 31.07.2012

zmluva

28/2012 Miroslav Sivý trénerská zmluva 0,00 07.08.2012 30.04.2013 zmluva
29/2012 Róbert Gálik trénerská zmluva 0,00 07.08.2012 30.04.2013 zmluva
30/2012 Ille -Papier-Service SK, spol. s.r.o. zmluva o servisnej službe 163,08/za 2 mes. 14.8.2012 nestanovený zmluva
31/2012 Ille-Papier-Service SK, spol. s.r.o. zmluva o servisnej službe 39,00/mes 14.8.2012 nestanovený zmluva
  Občianske združenie ASTRA zmluva o zapožičaní prístroja nestanovený 16.08.2012 31.5.2013 zmluva
32/2012 HOKEJOVÝ KLUB Púchov finančný dar 15 000,- 22.08.2012 nestanovený zmluva
33/2012 Mesto Púchov, ZŠ J.A. Komenského, SZĽH dohoda o zriadení a činnosti športových tried v hokeji 0,00 11.09.2012 nestanovený zmluva
  Miroslav Sivý zmluva o dielo 150,00/mes 12.09.2012 30.04.2013 zmluva
34/2012 Hokejový klub Púchov, občianske združenie darovacia zmluva 0,00 13.09.2012 nestanovený zmluva
35/2012 Ing. NAĎO, s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb 0,00 18.09.2012 30.04.2013 zmluva
36/2012 FROST - service s.r.o. zmluva o dielo 0,00 19.09.2012 31.12.2017 zmluva
37/2012 Soňa Korčeková - ASO VENDING zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov 0,00 28.09.2012 17.09.2017 zmluva
38/2012 Pavol Vršanský zmluva o nájme nebytových priestorov 65,00/mes 11.10.2012 31.12.2012 zmluva
39/2012 GODUR, s.r.o. zmluva o reklamnej spolupráci 2 000,00 13.10.2012 31.12.2012 zmluva
40/2012 Mestský bytový podnik, s.r.o. zmluva o reklamnej spolupráci 7 250,00 26.10.2012 30.06.2013 zmluva
41/2012 Mestský bytový podnik, s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb 600,00/mes 26.10.2012 28.02.2013 zmluva
42/2012 Mestský bytový podnik, s.r.o. zmluva o úvere 65 000,00 30.10.2012 31.12.2012 zmluva
43/2012 Rastislav Robota komisionárska zmluva 0,00 03.11.2012 nestanovený zmluva
44/2012 Slovenský zväz ľadového hokeja zmluva o poskytnutí motivačného príspevku 1 300,00 08.11.2012 31.12.2012 zmluva
  Róbert Gálik dodatok k zmluve 500,00/mes 09.11.2012 30.04.2013 zmluva
  Miroslav Sivý dodatok k zmluve 380,00/mes 09.11.2012 30.04.2012 zmluva
45/2012 Rastislav Robota zápožičná zmluva 0,00 09.11.2012 nestanovený zmluva
46/2012 Alena Kapralčíková zmluva o dielo 650,00 14.11.2012 nestanovený zmluva
47/2012 Jarmila Halušková zmluva o podnájme 167,00/mes 01.12.2012 31.03.2013 zmluva
48/2012 Dom kultúry Púchov zmluva o reklame 500,00 12.12.2012 31.12.2012 zmluva