Zmluvy 2016

interné číslo zmluvy Zmluvná strana         Predmet                Cena Eur s DPH   Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
1/2016 Ing. Ľubica Franeková FIRENEX zmluva o službách ochrany pred požiarmi 880,00/rok 08.01.2016 neurčito zmluva
2/2016 Peter Žiačik mandátna zmluva 834,00 12.01.2016 31.12.2016 zmluva
3/2016 Levárky s.r.o. trénerská zmluva 350,00/mes 23.1.2016 30.6.2016 zmluva
4/2016 Levárky s.r.o. zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracuvaných sprostredkovateľom --- 23.1.2016 nestanovený zmluva
5/2016 Ľ a Ž s.r.o. dohoda o skončení trénerskej zmluvy č. 87/2015 --- 27.1.2016 31.12.2015 dohoda
6/2016 Michal Kijačik Trénerská zmluva 350,00/mes 27.01.2016 30.6.2016 zmluva
7/2016 Michal Kijačik Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 27.01.2016 nestanovený zmluva
8/2016 Orange Slovensko, a.s. dohoda o prevode telefónneho čísla --- 27.01.2016 --- dohoda
9/2016 Ivan Vrábel Zmluva o dielo 150,00/mes 02.02.2016 nestanovený Zmluva
10/2016 Ľ a Ž s.r.o. dodatok č.1 k trénerskej zmluve č. 41/2015  300,00/mes 02.02.2016 30.06.2016 dodatok
11/2016 Milan Cinko dodatok č.1 k trénerskej zmluve č. 72/2015 200,00/mes 02.02.2016 30.6.2016 dodatok
12/2016 Mgr.Ladislav Loužecký dodatok č.1 k trénerskej zmluve č. 32/2015 --- 02.02.2016 30.06.2016 dodatok
13/2016 Pavol Straka dodatoč č.1 k trénerskej zmluve č. 75/2015 300,00/mes 02.02.2016 30.6.2016 dodatok
14/2016 Jakub Pišoja dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti č. 59/2015 --- 03.02.2016 31.12.2015 dohoda
15/2016 LES-INVEST s.r.o. zmluva o reklamnej spolupráci 9 000,00 09.02.2016 30.09.2016 zmluva
16/2016 Ing. Peter Žiačík zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 12.02.2016 nestanovený zmluva
17/2016 Ing. Lukáš Ranik zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady 1 200,00 16.02.2016 31.12.2016 zmluva
18/2016 Mgr. Roman Špaček zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady 1 200,00 16.02.2016 31.12.2016 zmluva
19/2016 Mgr. Miroslav Bučko zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady 1 200,00 16.02.2016 31.12.2016 zmluva
20/2016 Centrum voľného času - VČIELKA dodatok č. 3 k Podnájomnej zmluve č. 24/2004 1,00/rok 26.02.2016 31.12.2017 zmluva
21/2016 VŠK Púchov, s.r.o. dohoda o urovnaní uvedené v zmluve 05.03.2016 --- dohoda
22/2016 FK Streženice Zmluva o výpožičke bezodplatne 08.03.2016 neurčito zmluva
23/2016 TJ Slovan Dolné Kočkovce Zmluva o výpožičke bezodplatne 08.03.2016 neurčito zmluva
24/2016 VŠK Púchov, s.r.o. kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci 9 000,00 18.03.2016 --- zmluva
25/2016 SEPROT, s.r.o. zmluva č. S169 - 03/2016 o poskytovaní strážnej služby 7,80/ 1 hod. / 1 zamestnanec 18.03.2016 20.11.2016 zmluva
26/2016 Sports & Training Centre, s.r.o. zmluva o podnájme nebytových priestorov a nehnuteľností 236,40 19.03.2016 30.06.2016 zmluva
27/2016 Marek Zuziak zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 22.03.2016 17.07.2016 zmluva
28/2016 Podnik technických služieb mesta, s.r.o. zmluva o nájme Malotraktora KUBOTA 10,08 / 1 Mh 31.03.2016 31.12.2017 zmluva
29/2016 Slovenská asociácia silných mužov zmluva o propagácii 1000,00 08.04.2016 30.04.2016 zmluva
30/2016 Mgr. Marek Šimáček mandátna zmluva 450,00 15.04.2016 30.06.2016 zmluva
31/2016 Karol Moško zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 19.04.2016 30.06.2016 zmluva
32/2016 Ing. Ľudovít Černáček PROJSTAV zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 19.04.2016 31.12.2017 zmluva
33/2016 JUDAUB, s.r.o. zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené  v zmluve 21.04.2016 31.12.2017 zmluva
34/2016 Ivan Vrábel

zmluva o zabezpečení

ochrany osobných

údajov spracovaných

sprostredkovateľom

---- 21.04.2016 nestanovený zmluva
35/2016 LEMON LION, s.r.o. zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 21.04.2016 31.12.2017 zmluva
36/2016 RNDr. Branislav Lipták zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 21.04.2016 31.12.2017 zmluva
37/2016

Martina Šerá

zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 23.04.2016 31.12.2017 zmluva
38/2016 FOREVER IN s.r.o. zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 23.04.2016 31.12.2017 zmluva
39/2016 ALFA AGRITECHNIK CZ s.r.o. zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 29.04.2016 31.12.2017 zmluva
40/2016 TOP DRINKS, s.r.o. zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 29.04.2016 31.12.2017 zmluva
41/2016 Stredná odborná škola obchodu a služieb zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 1/2016 uvedené v zmluve 29.04.2016 31.12.2017 zmluva
42/2016 HMI trade s.r.o. zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 30.04.2016 31.12.2017 zmluva
43/2016 Mgr. Ladislav Loužecký dohoda o ukončení mandátnej zmluvy --- 30.04.2016 24.04.2016 dohoda
44/2016 Gabriela Kuhajdová zmluva o podnájme 142,20/mes 30.04.2016 31.12.2017 zmluva
45/2016 Stredná odborná škola obchodu a služieb zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 2/2016 uvedené v zmluve 03.05.2016 31.12.2017 zmluva
46/2016 Rastislav Urbančok dodatok č.1 k zmluve o dlhodobom nájme č. 14/2011 300,00/mes 03.05.2016 31.12.2017 dodatok
47/2016 Tomáš Matocha trénerská zmluva 200,00/mes 04.05.2016 30.04.2017 zmluva
48/2016 Róbert Gálik trénerská zmluva 300,00/mes 04.05.2016 30.04.2017 zmluva
49/2016 Jarmila Halušková zmluva o podnájme 48,00 05.05.2016 08.05.2016 zmluva
50/2016 Jarmila Halušková zmluva o podnájme 72,00 05.05.2016 10.07.2016 zmluva
51/2016 Pavol Ciesar dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov 838,08/mes 06.05.2016 31.12.2017 dodatok
52/2016 Miroslav Sivý trénerska zmluva   500,00/mes 11.05.2016 30.04.2017 zmluva
53/2016 Milan Furo trénerska zmluva 400,00/mes 11.05.2016 31.03.2017 zmluva
54/2016 Branislav Okuliar trénerská zmluva 1000,00/mes 13.05.2016 30.04.2017 zmluva
55/2016 Michal Kobezda trénerská zmluva 800,00/mes 13.05.2016 30.04.2017 zmluva
56/2016 Dáša Pavelková dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov ---- 13.05.2016 31.12.2017

dodatok

 

57/2016 Katarína Pavelková-Katka dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov ---- 13.05.2016 31.12.2017 dodatok
58/2016 Ing. Štefan Ondrička mandátna zmluva  1200,00/mes 18.05.2016 nestanovený zmluva 
59/2016 Ľuboš Klobučník IBECO dohoda o ukončení ---- 25.05.2016 24.05.2016 dohoda
60/2016 Sports & Training Centre, s.r.o. zmluva o podnájme nebytových priestorov

3100,00/

celé obdobie

03.06.2016 15.09.2016 zmluva
61/2016 PROTREN, s.r.o  zmluva o dielo uvedené v zmluve 08.06.2016 24.06.2016 zmluva
62/2016 JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o. zmluva o poskytnutí právnych služieb  560,00/mes  09.06.2016 neurčito zmluva
63/2016 Z+M servis, spol. s r.o. servisná a materiálová zmluva uvedené v zmluve 09.06.2016 31.05.2020 zmluva
64/2016 Z+M servis, spol. s r.o. zmluva o prenájme tlačového zariadenia uvedené v zmluve 09.06.2016 31.05.2020 zmluva
65/2016 Z+M servis, spol. s r.o. zmluva o prenájme zariadenia 36,20/mes 10.06.2016 31.05.2018 zmluva
66/2016 Mgr. Marek Šimáček

zmluva o zabezpečení

ochrany osobných

údajov spracovaných

sprostredkovateľom

---- 22.06.2016 nestanovený zmluva
67/2016 Tomáš Matocha

zmluva o zabezpečení

ochrany osobných

údajov spracovaných

sprostredkovateľom

---- 22.06.2016 nestanovený zmluva
68/2016 Branislav Okuliar

zmluva o zabezpečení

ochrany osobných

údajov spracovaných

sprostredkovateľom

---- 22.06.2016 nestanovený zmluva
69/2016 Plavecký klub Matador Púchov dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 896,24 / mes 24.06.2016 31.12.2017 dodatok
70/2016 MAKYTA, akciová spoločnosť zmluva o nájme pozemku uvedené v zmluve 24.06.2016 neurčito zmluva
71/2016 Ing. Śtefan Ondrička zmluva o výkone funkcie konateľa  664 / mes 25.06.2016 31.12.2016 zmluva
72/2016 Ing. Śtefan Ondrička dohoda o skončení mandátnej zmluvy ---- 29.06.2016 27.06.2016 dohoda
73/2016 LEMON LION, s.r.o.  zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 2.7.2016 31.12.2017 zmluva
74/2016 Ing. Miriam Pšenková  zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 2.7.2016 31.3.2017 zmluva
75/2016 Jaroslav Vágner trénerská zmluva 650,00/mes 07.07.2016 30.06.2017 zmluva
76/2016 Peter Mičic trénerská zmluva 300,00/mes 07.07.2016 30.06.2017 zmluva
77/2016 Martin Drahuta trénerská zmluva 250,00/mes 07.07.2016 30.06.2017 zmluva
78/2016 Mgr. Ladislav Loužecký trénerská zmluva 250,00/mes 07.07.2016 30.06.2017 zmluva
79/2016 Stanislav Solík trénerská zmluva 350,00/mes 07.07.2016 30.06.2017 zmluva
80/2016 Ľ a Ž s.r.o. trénerská zmluva 300,00/mes 07.07.2016 30.06.2017 zmluva
81/2016 Mgr. Martin Leško trénerská zmluva 300,00/mes 07.07.2016 30.06.2017 zmluva
82/2016 LEVÁRKY s.r.o. trénerská zmluva 350,00/mes 07.07.2016 30.06.2017 zmluva
83/2016 Peter Sapák trénerská zmluva 100,00/mes 07.07.2016 30.06.2017 zmluva
84/2016 Mgr. Marek Šimáček mandátna zmluva 800,00/mes 07.07.2016 30.06.2017 zmluva
85/2016 Eduard Pagáč trénerská zmluva 400,00/mes 08.07.2016 30.06.2017 zmluva
86/2016 Michal Kijačik trénerská zmluva 250,00/mes 12.07.2016 30.06.2017 zmluva
87/2016 Ing.Vladimír Mišík - GRADIM trénerská zmluva 300,00/mes 21.07.2016 30.06.2017 zmluva
88/2016 Ľuboš Obšivan trénerská zmluva 150,00/mes 21.07.2016 30.06.2017 zmluva
89/2016 Milan Furo dohoda o skončení trénerskej zmluvy ---- 03.08.2016 31.07.2016 dohoda
90/2016 Levárky s.r.o.  dodatok č.1 k Trénerskej zmluve  uvedené v dodatku  03.08.2016 30.06.2017 dodatok
91/2016 Mgr. Marek Šimáček dodatokt č.1 k Mandátnej zmluve uvedené v dodatku 03.08.2016 30.06.2017 dodatok
92/2016 MARNER, s.r.o.  zmluva o reklamnej spolupráci 360,00 / celé obdobie 03.08.2016 30.06.2017 zmluva
93/2016 Jarmila Halušková zmluva o podnájme 200,40 / mesačne 03.08.2016 09.04.2017 zmluva
94/2016 Hokejový klub Púchov o.z. darovacia zmluva uvedené v zmluve 03.08.2016

----

zmluva
95/2016 Mária Okrajková výpoveď zmluvy o podnájme ---- 03.08.2016 31.08.2016 výpoveď
96/2016 RNDr. Branislav Lipták zmluva o reklamnej spolupráci 894,92 / celé obdobie 04.8.2016 30.06.2017 zmluva
97/2016 František Brezničan trénerská zmluva 250,00/mes 05.08.2016 30.06.2017 zmluva
98/2016 Michal Vanák trénerská zmluva 200,00/mes 05.08.2016 30.06.2017 zmluva
99/2016 FR Trade s.r.o. trénerská zmluva 450,00/mes 05.08.2016 31.12.2016 zmluva
100/2016 Lukáš Luhový trénerská zmluva 100,00/mes 05.08.2016 30.06.2017 zmluva
101/2016 Marek Gajdošík trénerská zmluva 200,00/mes 05.08.2016 30.06.2017 zmluva
102/2016 AB-stavebniny s.ro.  zmluva o reklamnej spolupráci 2100,00 / celé obdobie 05.08.2017 30.06.2017 zmluva
103/2016 ATC-JR, s.r.o.  zmluva o reklamnej spolupráci 720,00/celé obdobie 05.08.2017 30.06.2017 zmluva
104/2016 Samuel Bielik Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
105/2016 František Brezničan Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
106/2016 Marek Gajdošík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
107/2016 Branislav Gamboš Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
108/2016 Tomáš Kopiš Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
109/2016 Lukáš Luhový Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
110/2016 Patrik Mynář Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
111/2016 Vladimír Paliesek Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
112/2016 Miroslav Pastorek Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

150,00/mes

06.08.2016 30.06.2017 zmluva
113/2016 Juraj Pilát Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
114/2016 Lukáš Rosina Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
115/2016 Kristián Strelčík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
116/2016 Marek Svorada Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
117/2016 Michal Vanák Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
118/2016 Matej Zavadzan Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 06.08.2016 30.06.2017 zmluva
119/2016 Ing. Marta Mrocková Mandátna zmluva  uvedené v zmluve 06.08.2016 30.04.2017 zmluva
120/2016 Dominik Letko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 09.08.2016 30.06.2017 zmluva
121/2016 Hokejový klub Púchov o.z. darovacia zmluva uvedené v zmluve 10.08.2016 ---- zmluva
122/2016 Slovak Telekom, a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedené v zmluve 12.08.2016 neurčito dodatok
123/2016 Slovenský futbalový zväz Mgr. Marek Šimáček Zmluva o účasti Slovenského futbalového zväzu, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa mládeže na zabezpečovaní rozvoja mládežnícekeho futbalu 250,00/mes 26.08.2016 30.06.2017 zmluva
124/2016 Slovenský futbalový zväz Michal Kijačik Zmluva o účasti Slovenekého futbalového zväzu, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa mládeže na zabezpečovaní rozvoja mládežníckeho futbalu 500,00/mes 26.08.2016 30.06.2017 zmluva
125/2016 Slovenský futbalový zväz Eduard Pagáč Zmluva o účasti Slovenského futbalového zväzu, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa mládeže na zabezpečovaní rozvoja mládežníckeho futbalu 500,00/mes 26.08.2016 30.06.2017 zmluva
126/2016 Slovak Telekom, a.s. Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb ---- 08.09.2016 neurčito zmluva
127/2016 Základná škola Mládežníca 1434/16 Púchov Zmluva o nájme nebytových priestorov bezodplatne 13.09.2016 30.06.2017 zmluva
128/2016 PRIMONT SERVIS, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201621747_Z 29 999,00  14.09.2016 30.04.2017 zmluva
129/2016 Ing. Marta Tóthová Dohoda o ukončení zmluvy --- 20.09.2016   zmluva
130/2016 Slovenský zväz ľadového hokeja Rámcová zmluva o poskytnutí finančného príspevku uvedené v zmluve 23.09.2016 31.12.2016 zmluva
131/2016 Základná škola J.A.Komenského Zmluva o nájeme nebytových priestorov bezodplatne 28.09.2016 30.06.2017 zmluva
132/2016 Miroslav Sivý Dodatok č. 1 k trénerskej zmluve 52/2016 uvedené v zmluve 28.09.2016 30.04.2017 dodatok
133/2016 Tomáš Matocha Dodatok č. 1 k trénerskej zmluve 47/2016 uvedené v zmluve 28.09.2016 30.04.2017 dodatok

134/2016

Ing. Vladimír Mišík - GRADIM

zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracuvaných sprostredkovateľom

--- 30.09.2016 nestanovený zmluva
135/2016 František Brezničan ml.

zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracuvaných sprostredkovateľom

--- 30.09.2016 nestanovený zmluva
136/2016 Ing. Peter Sapák zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 04.10.2016 nestanovený zmluva
137/2016 Róbert Gálik Dodatok č. 1 k trénerskej zmluve 48/2016 uvedené v zmluve 04.10.2016 30.04.2017 dodatok
138/2016 Mgr. Eduard Pagáč zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 05.10.2016 nestanovený zmluva
139/2016 Ing. Marcela Novotná Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  2800,00 11.10.2016 30.09.2017 zmluva
140/2016 Marek Gajdošík Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 12.10.2016 neurčito zmluva
141/2016 Michal Vanák Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 15.10.2016 neurčito zmluva
142/2016 Lukáš Luhový Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 15.10.2016 neurčito zmluva
143/2016 Ľuboš Obšivan Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 18.10.2016 neurčito zmluva
144/2016 Ivan Štefko Trénerská zmluva 400,00/mes 26.10.2016 31.07.2017 zmluva
145/2016 Ivan Štefko Šéftrénerská zmluva 350,00/mes 26.10.2016 31.07.2017 zmluva
146/2016 Cíbik Roman Trénerská zmluva 150,00/mes 26.10.2016 31.07.2017 zmluva
147/2016 PaedDr. Štefko Ivan Trénerská zmluva 550,00/mes 26.10.2016 31.07.2017 zmluva
148/2016 Martin Dvorský Trénerská zmluva 400,00/mes 26.10.2016 31.07.2017 zmluva
149/2016 Ing. Vladimír Luhový Trénerská zmluva 200,00/mes 26.10.2016 31.07.2017 zmluva
150/2016 Bakoš Šimon Trénerská zmluva 150,00/mes 26.10.2016 31.07.2017 zmluva
151/2016 Pagáč Rastislav Trénerská zmluva 250,00/mes 27.10.2016 31.07.2017 zmluva
152/2016 HLB - STAV s.r.o. Zmluvy o dielo na stavebné práce 14 129,72  09.11.2016 02.12.2016 zmluva
153/2016 Slovak Telekom a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služie - balík služieb 7,00/mes 9.11.2016 13.10.2018 zmluva
154/2016 Aminostar Slovakia, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 396,00 10.11.2016 30.6.2017 zmluva
155/2016 Občianske združenie ASTRA Dodatok č. k Zmluve o zapožičaní prístroja nestanovený 10.11.2016 31.05.2018 dodatok
156/2016 Milan Vrabec Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201614927_Z 33 600,00 12.11.2016 30.06.2017 zmluva
157/2016 Ing.Vladimír Stacha Canton export Zmluvy o dielo na stavebné práce 13 989,60 24.11.2016 30.04.2017 zmluva
158/2016 MRAZ - TECH SLOVAKIA s.r.o. Zmluvy o dielo na stavebné práce 77 028,00  30.11.2016 15.01.2017 zmluva
159/2016 Pavol Ciesar dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov 548,90/ mes 30.11.2016 31.12.2017 dodatok
160/2016 Pavol Vršanský Zmluva o podnájme nebytových priestorov 58,00/mes 02.12.2016 31.05.2017 zmluva
161/2016 Základná škola Jana Amosa Komenského dodato č.1 k zmluve č. 131/2016 bezodplatne 07.12.2016 30.06.2017 dodatok
162/2016 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Zmluva o servisonom prenájme fresh 18,09/mes 14.12.2016 neurčito zmluva
163/2016 SALESIANER MIETTEX s.r.o. Zmluva o servisnom prenájme rohoží 15,00/ 2 tyžd. 14.12.2016 neurčito zmluva
164/2016 Canton Export Zmluva o reklamnej spolupráci 800,00 16.12.2016 30.04.2017 zmluva
165/2016 Ing. Vladimír Mišík - Gradim Dodatok č. 1 trénerskej zmluvy 87/2016 --- 22.12.2016 30.06.2017 dodatok
166/2016 UnitedONE BB s.r.o. Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 23.12.2016 neurčito zmluva
167/2016 Marián Šupa Kúpna zmluva č. Z201642223_Z 21 500,00 24.12.2016 nestanovené zmluva
168/2016 Frost Service s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 720,00 24.12.2016 30.04.2017 zmluva
169/2016 Slovenský futbalový zväz Michal Kijačik Dohoda o zrušení zmluvy o účasti Slovenekého futbalového zväzu, futbalového klubu a trénera mládeže na zabezpečovaní rozvoja mládežníckeho futbalu ---- 31.12 2016 31.12 2016 dohoda