Interné

číslo zmluvy

Zmluvná strana Predmet Cena EUR s DPH

Dátum

účinnosti

Dátum ukončenia Dokument
001/2022 Adrián Kopičár

Dohoda o ukončení

amatérskej zmluvy 

--- 06.01.2022 uvedené v dodatku dohoda
002/2022 Považská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva uvedené v zmluve 13.01.2022 neurčitá zmluva
003/2022 Slavoj Trebišov Zmluva o kompenzácií za zrušenie transferu hráča 300,00 14.01.2022 uvedené v zmluve zmluva
004/2022 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 341,32/mes 24.02.2022 31.12.2022 zmluva
005/2022 Jakub Michlík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 600,00 20.01.2022 30.06.2022 zmluva
006/2022 Ondřej Ullman Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 600,00 20.01.2022 30.06.2022 zmluva
007/2022 Štefan Ďurovec Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 300,00 20.01.2022 30.06.2022 dodatok
008/2022 Martin Leško Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 600,00 21.01.2022 30.06.2022 dodatok
009/2022 Ondřej Ullman Zmluva o hosťovaní hráča --- 27.01.2022 21.06.2022 zmluva
010/2022 MŠK Žilina Zmluva o transfere hráčov 1500,00 21.01.2022 30.06.2022 zmluva
011/2022 Stanislav Lacko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 645,00 25.01.2022 30.06.2022 zmluva
012/2022 Marek Šeliga Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 26.01.2022 15.06.2022 zmluva
013/2022 Tenisový klub púchov Dodatok k zmluve o podnájme --- 27.01.2022 uvedemé v dodatku dodatok
014/2022 MBŽ s.r.o. Dodatok č. 2 k trénerskej zmluve 600,00 01.02.2022 30.06.2022 dodatok
015/2022 Ľuboš Vrábel Trénerská zmluva 300,00 29.01.2022 30.06.2022 zmluva
016/2022

BHR medical, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb 4,99/1ks 01.02.2022 31.07.2022 zmluva
017/2022

Levárky s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb 585,00 01.02.2022 31.07.2022 zmluva
018/2022 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - zahraničný hokejista 1097,41 02.02.2022 28.12.2021 zmluva
019/2022 Tomáš Kubík Zmluva o vykonávaní športu 600,00 03.02.2022 15.06.2022 zmluva
020/2022 Jakub Pšurný Dodatok č.1 k hráčskej zmluve --- 05.02.2022 uvedené v dodatku dodatok
021/2022 Lukáš Hrušík Dodatok č.1 k hráčskej zmluve --- 05.02.2022 uvedené v dodatku dodatok
022/2022 Tomáš Hrušík Dodatok č.1 k hráčskej zmluve --- 05.02.2022 uvedené v dodatku dodatok
023/2022 Andrej Valient Dohoda o skončení trénerskej zmluvy --- 05.02.2022 uvedené v dodatku dodatok
024/2022 Adrián Chupáň Dohoda o skončení amatérskej zmluvy --- 05.02.2022 uvedené v dodatku dodatok
025/2022 RNDR. Branislav Lipták Dodatok č.3 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 10.02.2022 31.10.2022 dodatok
026/2022 RNDR. Branislav Lipták Dodatok č.3 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 10.02.2022 31.10.2022 dodatok
027/2022 Lemon Lion, s.r.o. Dodatok č.3 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 10.02.2022 31.10.2022 dodatok
028/2022 Lemon Lion, s.r.o. Dodatok č.3 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 10.02.2022 31.10.2022 dodatok
029/2022 Pavol Ciesar Dodatok č.5 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 10.02.2022 31.10.2022 dodatok
030/2022 Katarína Halušková - Katka Dodatok č.3 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 12.02.2022 31.10.2022 dodatok
031/2022 EWELL s.r.o. Dodatok č.4 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 15.02.2022 31.10.2022 dodatok
032/2022 Marketing SZĽH, spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci uvedené v zmluve 16.02.2022 uvedené v zmluve zmluva
033/2022 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov mládežníckych klubov január- máj 2022 uvedené v zmluve 17.02.2022 31.05.2022 zmluva
034/2022 Dominik Straňák Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 550,00 18.02.2022 30.06.2022 zmluva
035/2022 Vladimír Majdan Zmluva o  vykonávaní športu 1300,00 18.02.2022 30.06.2022 zmluva
036/2022 Johnny servis s.r.o. Zmluva uvedené v zmluve 22.02.2022 23.05.2022 zmluva
037/2022 Patrik Krčula Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 645,00 24.02.2022 30.06.2022 zmluva
038/2022 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí priameho finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2022 (1.časť) 8936,00 24.02.2022 uvedené v zmluve zmluva
039/2022 Slovgram Zmluva 554,40 26.02.2022 31.12.2022 zmluva
040/2022 Dominik Hajas Hráčska zmluva 200,00 01.03.2022 31.03.2022 zmluva
041/2022 Michal Luhový Hráčska zmluva 350,00 01.03.2022 31.03.2022 zmluva
042/2021 Marek Putala Hráčska zmluva 200,00 01.03.2022 31.03.2022 zmluva
043/2022 Vladimír Majdan Zmluva o hosťovaní hráča --- uvedené v zmluve uvedené v zmluve zmluva
044/2022 Tomáš Kubík Zmluva o hosťovaní hráča --- uvedené v zmluve uvedené v zmluve zmluva
045/2022 Erik Puchel Zmluva o hosťovaní hráča --- uvedené v zmluve uvedené v zmluve zmluva
046/2022 AS TRENČÍN, a.s.  Zmluva o hosťovaní hráča --- uvedené v zmluve uvedené v zmluve zmluva
047/2022 Daniel Hundák Zmluva o vykonávaní športu --- uvedené v zmluve uvedené v zmluve zmluva
048/2022 Erik Puchel Zmluva o vykonávaní športu --- uvedené v zmluve uvedené v zmluve zmluva
049/2022 Matúš Pavlovčík Zmluva o vykonávaní športu --- uvedené v zmluve uvedené v zmluve zmluva
050/2022 UNIVAG, s.r.o. Zmluva o skautskej a poradenskej činnosti --- uvedené v zmluve uvedené v zmluve zmluva
051/2022 Mgr. art Peter Olejár Dohoda  --- uvedené v zmluve uvedené v zmluve dohoda
052/2022 Gynedur s.r.o. zmluva o reklamnej spolurpráci 1800,00 15.03.2022 31.12.2022 zmluva
053/2022 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o spolupráci a poskytovaní finančnej podpory pre talentovaných hráčov do 23 rokov pôsobiacich v 2lige seniorov uvedené v zmluve 08.03.2022 31.03.2022 zmluva
054/2022 Jakub Pobežal Hráčska zmluva 350,00 10.03.2022 31.03.2022 zmluva
055/2022 Ondřej Ullman Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 645,00 15.03.2022 uvedené v zmluve dodatok
056/2022 Mgr. Lukáš Kaplan Dohoda o skončení trénerskej zmluvy --- 15.03.2022 uvedené v dohode dohoda
057/2022 BHR medical, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb --- 18.03.2022 uvedené v dodatku dodatok
058/2022 BHR medical, s.r.o. Dodatok č.2 k nájomnej zmluve --- 18.03.2022 uvedené v dodatku dodatok
059/2022 FK Púchov mládež, o.z. Darovacia zmluva 5000,00 26.03.2022 nestanovené zmluva
060/2022 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZOŠ 15% (2021/2022, II. časť) 15920,00 31.03.2022 30.09.2022 zmluva
061/2022 Makyta, akciová spoločnosť Nájomná zmluva uvedené v zmluve 01.04.2022 neurčitá zmluva
062/2022 Up Déjener, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20221811_Z 24 285,42 02.04.2022 31.03.2023 zmluva
063/2022 Galvanika, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 600,00 07.04.2022 31.03.2023 zmluva
    Od 1.4.2022 zmluvy zverejnené v CRZ      

 

CRZ