Zmluvy 2013

interné číslo zmluvy Zmluvná strana         Predmet                Cena Eur s DPH   Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
1/2013 Pavol Vršanský zmluva o podnájme nebytových priestorov 65,00/mes 04.01.2013 31.05.2013 zmluva
2/2013 Mesto Púchov kúpna zmluva 3 000,00 09.01.2013 nestanovený zmluva
3/2013 Peter Teplan - Agrotem zmluva o reklamnej spolupráci 1 300,00 10.01.2013 31.03.2013 zmluva
4/2013 VM Prestige consulting, s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 1 800,00 29.01.2013 nestanovený zmluva
5/2013 Messer Tatragas, spol. s.r.o. zmluva o nájme 665,76 01.02.2013 31.01.2014 zmluva
  Slovak Telekom, a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20,39/mes 01.03.2013 30.3.2015 zmluva
  Jarmila Halušková dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme 200,40/mes 26.03.2013 07.04.2013 dodatok
6/2013 VM Prestige consulting, s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 1 800,00 09.04.2013 nestanovený zmluva
7/2013 Ing. Marta Tóthová audit 2 700,00 23.04.2013 neurčito zmluva
8/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zmluva o reklame 36 000,00 26.04.2013 31.12.2014 zmluva
  City Parking Group s.r.o. dohoda o ukončení platnosti zmluvy o dielo 0,00 03.05.2013 31.12.2012 dohoda
  RETIS s.r.o. dohoda o ukončení zmluvy o podnájme 3 000,00 04.05.2013 30.04.2013 dohoda
9/2013 EWELL s.r.o. zmluva o podnájme 850,00/mes 04.05.2013 31.03.2014 zmluva
10/2013 Róbert Gálik trénerská zmluva 600,00/mes 10.05.2013 30.04.2014 zmluva
11/2013 Valašsko SK s.r.o. oprava na kúpalisku 23 985,72 10.5.2013 nestanovený zmluva
12/2013 Miroslav Sivý - SIVO zmluva o dielo 200,00/mes 11.05.2013 30.04.2014 zmluva
13/2013 Miroslav SIvý - SIVO trénerská zmluva 500,00/mes 11.05.2013 30.04.2014 zmluva
14/2013 PRIMONT SERVIS, s.r.o. zmluva o nájme nebytových priestorov 2 820,00 14.5.2013 15.09.2013 zmluva
  Občianske združenie ASTRA dodatok k zmluve o zapožičaní prístroja nestanovený 05.06.2013 31.05.2014 dodatok
15/2013 ETOP Trading a.s. kúpno-predajná zmluva 2 816,40 13.06.2013 nestanovený zmluva
16/2013 Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Púchove dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke nestanovený 02.07.2013 30.06.2013 dohoda
  Pavol Všanský dodatok k zmluve č. 1/2013 o podnájme nebytových priestorov 65,00/mes 04.07.2013 12.06.2013 dodatok
17/2013 FK Púchov a.s. dohoda o podmienkach užívania priestorov futbalového štadióna nestanovený 27.07.2013 30.06.2014 dohoda
18/2013 HOKEJ-SPORT CZ, s.r.o. kúpna zmluva 129 099,00 30.07.2013 nestanovený zmluva
19/2013 Prima banka Slovensko, a.s. dodatok k zmluve o termínovanom úvere nestanovený 01.08.2013 nestanovený dodatok
20/2013 Jarmila Halušková zmluva o podnájme 200,40/mes 07.08.2013 31.03.2014 zmluva
21/2013 Jozef Biskorovajný - BISBUS zmluva o poskytovaní služieb určené v zmluve 08.08.2013 30.04.2014 zmluva
22/2013 FK Púchov, a.s. zmluva o výpožičke 0,00 09.08.2013 30.06.2014 zmluva
23/2013 KT-STAV s.r.o. zmluva o dielo 37 050,00 13.08.2013 nestanovený zmluva
24/2013 Stredoslovenská energetika, a.s. zmluva o dodávke, distribúcií elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku určené v zmluve 17.08.2013 31.12.2014 zmluva
25/2013 El Greco Company, s.r.o. zmluva o podnájme priestorov 60,00/mes 17.08.2013 02.11.2013 zmluva
26/2013 KT-STAV s.r.o. dodatok k zmluve o dielo 37 028,57 23.8.2013 nestanovený dodatok
27/2013 Mestský bytový podnik, s.r.o. zmluva o úvere 47 000,00 € 29.08.2013 31.12.2014 zmluva
28/2013 Pavol Vršanský zmluva o podnájme nebytových priestorov 100,00/mes 19.09.2013 31.05.2014 zmluva
29/2013 HK Púchov o.z. darovacia zmluva 714,00 25.9.2013 nestanovený zmluva
30/2013 GODUR, s.r.o. zmluva o reklamnej spolupráci 2 000,00 27.09.2013 16.02.2014 zmluva
  Miroslav Sivý dodatok k trénerskej zmluve č. 13/2013 550,00/mes 08.10.2013 30.04.2014 dodatok
31/2013 HK Púchov o.z. Darovacia zmluva 2 222,40 16.10.2013 31.12.2013 zmluva
32/2013 Orange Slovensko, a.s. zmluva o poskytovaní verejných služieb 11,99/mes 01.11.2013 neurčito zmluva
33/2013 Orange Slovensko, a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 32/2013 - 01.11.2013 neurčito dodatok
34/2013 Milan Furo trénerská zmluva 200,00/mes 15.11.2013 30.04.2014 zmluva
35/2013 Bc. Lukáš Krejčí L-K construct zmluva o podnájme 168,00/mes 19.11.2013 31.12.2017 zmluva
  Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35,99/mes 30.11.2013 30.11.2015 dodatok
36/2013 Union poisťovňa, a.s. poistná zmluva 81,00/rok 17.12.2013 neurčito zmluva
37/2013 Union poisťovňa, a.s. poistná zmluva 193,00/rok 17.12.2013 neurčito zmluva
38/2013 Dom kultúry Púchov zmluva o reklame 500,00 17.12.2013 01.01.2014 zmluva
39/2013 FK Púchov a.s. dohoda o ukončení dohody - užívanie FŠ 0,00 21.12.2013 31.12.2013 dohoda
40/2013 Slovenský zväz ľadového hokeja zmluva o poskytnutí motivačného príspevku 600,00 21.12.2013 31.12.2013 zmluva
41/2013 Union poisťovňa, a.s. poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 281,08/rok 30.12.2013 neurčito zmluva