Škola korčuľovania - projekt Centrum športu pri Zš

Od septembra 2023 sa v Púchove realizuje projekt: Centrum športu pri Zš.

Ide o projekt spolupráce Slovenského zväzu ľadového hokeja, mesta Púchov a púchovského hokejového klubu MŠK Púchov formou školského korčuliarskeho programu.

 

Projekt je určený pre deti 1. a 2. ročníka základných škôl a posledný predškolský ročník materských škôl. Pohybové aktivity na ľade zabezpečuje odborne vyškolený personál. K dispozícií sú deťom na zapožičanie počas trvania projektu prilby, korčule a farebné dresy. Deti v posledný deň získajú medaile a diplomy. Pre deti z púchovský škôl a škôlok je projekt financovaný z rozpočtu mesta Púchov, v rámci prevádzkovej dotácie cez MŠK Púchov (ľadová plocha, tréneri a iné pomôcky).

 

Deti sa zoznámia s prostredím na ľade, nacvičia si padanie a vstávanie, udržanie rovnováhy na korčuliach, nácvik chôdze a odrazu, jazdy vpred, zastavenia a zmeny smeru. Všetky aktivity sú realizované formou hier na ľade a korčuliarskou olympiádou. Rodičia môžu vidieť aktivity svojich detí v posledný deň programu.

 

V prípade záujmu o školu korčuľovania je možnosť zapojiť aj ďalšie ZŠ a MŠ mimo Púchova. Tieto aktivity sú mimo rozpočtu mesta a MŠK Púchov a teda sú spoplatnené. Bližšie informácie, ako i dohoda o možný termín: Juraj Firit 0903 940 308

 

Predpokladaný termín realizácie pre školy mimo Púchova až od 1-3/2024. Záujem aj zo škôl mimo Púchova je dostatočný a obsadenosť sa už teraz rýchlo napĺňa. Miesto si treba rezervovať teda čím skôr.

 

Po absolvovaní výuky korčuľovania môžu deti pokračovať v rozvoji hokeja a korčuľovania sa v hokejovom klube MŠK Púchov.