Upomienky z Paysy a frekvencia platieb

Upomienky z Paysy

 

Systém na evidenciu platieb je nastavený tak, že splatnosť mesačnej platby je 15.-teho v mesiaci a 16.-teho v mesiaci odchádza 1. upomienka automaticky, ak nie je platba spárovaná v systéme Paysy. Majú to takto nastavené všetky kluby používajúce systém Paysy na správu a evidenciu platieb.

 

Ak rodičia nechcú, aby im chodili upomienky, je nutné hradiť mesačné platby v predstihu, resp. si nastaviť/zmeniť trvalé príkazy aspoň na 10.-teho v mesiaci (celoročne).

 

Dovtedy systém stihne zaevidovať platbu a upomienka sa nebude zasielať. Treba mať na pamäti, že ak máte inú banku ako ČSOB, platba príde až na druhý deň na účet a až na tretí deň sa spáruje v systéme Paysy (na základe denného výpisu, ktorý sa generuje v noci po skončení dňa). Preto treba časovú rezervu aspoň 5 dní (treba rátať i s víkendami, kedy sa platby nerealizujú medzi bankami).

 

Správa klubov na základe tohto kontroluje neplatičov, príp. meškajúcich s platbami až po 17.-tom dni v mesiaci. A tieto informácie zasiela jednotlivým trénerom družstiev.

 

Teda:

* 1. deň v mesiaci príde mailom Informácia o platbe, aby rodič vedel, že v daný mesiac treba do 15. teho uhradiť mesačnú platbu (suma, VS, ŠS, IBAN, mesiac za ktorý sa platba realizuje, splatnosť, kategóriu a klub v ktorom hráč pôsobí).

 

* ak rodič odošle platbu okolo 10.-teho, príde mu na mail už len faktúra (daňový doklad)

 

* 16. deň v mesiaci sa generguje 1. upomienka, teda táto sa generuje všetkým, ktorí ešte neuhradili, alebo už uhradili, ale platba sa ešte nespárovala a teda im neprišla faktúra

 

* ďalšie upomienky chodia každých 7 dní všetkým, ktorí ešte daný mesiac neuhradili. Ak majú neuhradených viac mesiacov, tak za každý mesiac sa upomienka generuje samostatne a to každých 7 dní. Teda, ak sú po splatnosti 2 mesiace, tak prídu každých 7 dní 2 upomienky.

Jednoduché riešenie, ktoré platí u všetkých kluboch využívajúcich systém Paysy, stačí zaplatiť a upomienky prestanú chodiť. Pri podĺžnosti 3 mesiacov sa to už interne rieši v klube (tréner-rodič).

 

 

Frekvencia platieb

 

Platby sa uhrádzajú 12x v mesiaci, hráč je hráčom klubu celoročne.

Klub platí trénerov celoročne, rovnako sa celoročne zabezpečuje prevádzka športovísk, v niektorých mesiacoch sú náklady vyššie, v iných mesiacoch sú aj prestávky na prípravu sezony, letná príprava bez ľadu (hokej), zimná príprava (futbal), a iné.

Platby sú však nastavené a rozpočítané na 12 splátok, každý mesiac v roku a sú len čiastočným krytím nákladov za hráča.