Od 01.01.2023 platí:

Zákon č. 232/2022 Z. z.Zákon o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Niektoré časti, najmä časť financovania tvz.: "krúžkovné" sú platné až od 01.01.2025 novelou zákona:

Zákon č. 396/2022 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

MŠK Púchov za všetky 3 športové kluby bude v prípade, že naozaj sa od 01.01.2025 spustí tvz. "krúžkovné", riešiť tento príspevok na športovú činnosť dieťaťa prostredníctvom PaySy.

Nateraz je tento príspevok legislatívne pozastavený a MŠK Púchov ho bude riešiť pred koncom roka 2024, ak sa dovtedy nezruší alebo neposunie ďalšou novelou zákona.