Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov - vzor

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje - ktoré a v akom rozsahu.

■ Váš vlastnoručný podpis.

 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam.

■ Na adresu spoločnosti prevádzkovateľa.

 

Niektoré osobné údaje, na ktoré má pravádzkovateľ právny základ bez súhlasu dotknutej osoby alebo sa na tieto osobné údaje vzťahujú oprávnené záujmy prevádzkovateľa, nie je možné odvolávať.