2011,2012Dodávateľ                             Predmet                               Dátum úhrady Cena s DPH Spôsob úhrady Poznámka
Le Cheque Dejeuner s.r.o. stravné lístky 05.01.2011 3 643,20 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 12.01.2011 10,62 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 12.01.2011 3,54 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 12.01.2011 30,91 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 12.01.2011 3,79 prevodný príkaz faktúra
Mesto Púchov níjom zimného štadióna 12.01.2011 99,58 prevodný príkaz faktúra
Mesto Púchov nájom majetku 12.01.2011 2500 prevodný príkaz faktúra
Mesto Púchov nájom pozemku 12.01.2011 0,25 prevodný príkaz faktúra
Sigmia OaSS s.r.o. upchávka na čerpadlo 21.01.2011 172,80 prevodný príkaz faktúra
JOST- Jozef Jantoška kontajner 21.01.2011 128,00 prevodný príkaz faktúra
J. ROZBORA-Chlor servis revízia, školenie-chlorátory 26.01.2011 1 643,26 prevodný príkaz faktúra
PURGO s.r.o. pranie 26.01.2011 32,12 prevodný príkaz faktúra
MsBP Servis, s.r.o. termostat 27.01.2011 39,13 prevodný príkaz faktúra
EDUCO-CONSULT, s.r.o. školenie 12.01.2011 38,00 prevodný príkaz faktúra
JUDr. Ján Majtán právne služby 28.01.2011 342,00 hotovosť faktúra
EDUCO-CONDULT, s.r.o. školenie 12.01.2011 38,00 prevodný príkaz faktúra
EPOS kotúče do automatov 28.01.2011 532,80 prevodný príkaz faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. vyúčtovanie kupónov 18.01.2011 -117,67 prevodný príkaz faktúra
SODEXO PASS SR, s.r.o. vyúčtovanie kupónov 20.01.2011 -809,63 prevodný príkaz faktúra
Edenred Slovakia s.r.o. vyúčtovanie kupónov 13.01.2011 -59,84 prevodný príkaz faktúra
Edenered Slovakia s.r.o. vyúčtovanie kupónov 20.01.2011 -12,03 prevodný príkaz faktúra
RNDr. Branislav Lipták cityPARK karty 03.02.2011 688,44 prevodný príkaz faktúra
BISON, s.r.o. elektromateriál 03.02.2011 58,56 prevodný príkaz faktúra
KROS a.s. školenie 01.02.2011 83,00 prevodný príkaz faktúra
SEPROT, s.r.o. strážna služba 10.02.2011 558,00 prevodný príkaz faktúra
Slovak Telecom, a.s. telefónne služby 10.02.2011 46,58 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 10.02.2011 3,96 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 10.02.2011 32,62 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 10.02.2011 3,54 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 10.02.2011 13,14 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 11.02.2011 29 280,02 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 10.02.2011 36,64 prevodný príkaz faktúra
Skúšobňa VETLAB, spol. s r.o. rozbor vody 10.02.2011 121,67 prevodný príkaz faktúra
Messer Tatragas spol. s r.o. nájom oceľových fliaš 10.02.2011 126,48 prevodný príkaz faktúra
PTSM s.r.o. údržba RS 10.02.2011 103,58 prevodný príkaz faktúra
DA Servis, s.r.o. oprava bránky a rebríka 10.02.2011 84,00 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 10.02.2011 179,48 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 10.02.2011 1 034,30 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 10.02.2011 5 951,16 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 10.02.2011 3 778,43 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 22.02.2011 195,47 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 22.02.2011 174,22 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 22.02.2011 359,06 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 22.02.2011 1 368,25 prevodný príkaz faktúra
Tatra banka, a.s. bankový poplatok 14.02.2011 3,32 prevodný príkaz faktúra
VILLA PRO s.r.o. oprava automatu 23.02.2011 571,20 prevodný príkaz faktúra
ČSOB, a.s. bankový poplatok 14.02.2011 7,97 prevodný príkaz faktúra
PURGO s.r.o. pranie 04.03.2011 17,64 prevodný príkaz faktúra
RNDr. Branislav Lipták cityPARK karty 23.02.2011 10,37 prevodný príkaz faktúra
EDUCO-CONSULT, s.r.o. školenie 12.01.2011 38,00 prevodný príkaz faktúra
Peter Babčan oprava valca 03.03.2011 299,52 prevodný príkaz faktúra
Štefan Marinič dokument. a školenie BOZP 03.03.2011 160,00 prevodný príkaz faktúra
DOMINO - Slovakia s.r.o. čistiace prostriedky 03.03.2011 341,05 prevodný príkaz faktúra
Dexia banka bankový poplatok 03.03.2011 59,75 prevodný príkaz faktúra
Skúšobňa VETLAB, spol. s r.o. rozbor vody 03.03.2011 121,67 prevodný príkaz faktúra
Bison, s.r.o. elektromateriál 03.03.2011 6,48 prevodný príkaz faktúra
REVAK s.r.o. farby, laky 03.03.2011 33,62 prevodný príkaz faktúra

PTSM s.r.o.

údržba RS 03.03.2011 65,74 prevodný príkaz faktúra
Anton Hudec - RESTAV revízia bleskozvodu 03.03.2011 144,00 prevodný príkaz faktúra
Messer Tatragas spol. s r.o. nájom oceľových fliaš 11.03.2011 114,24 prevodný príkaz faktúra
SEPROT, s.r.o. strážna služba 11.03.2011 446,40 prevodný príkaz faktúra
Slovak Telecom, a-s- telefónne služby 11.03.2011 53,75 prevodný príkaz faktúra
exe, spol. s r.o. ESET NOD32 01.03.2011 69,60 prevodný príkaz faktúra
ACTIV Parking s.r.o. oprava automatu 07.04.2011 412,32 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 11.03.2011 147,10 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 15.03.2011 31 025,79 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 11.03.2011 5 712,42 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 11.03.2011 1 275,04 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 11.03.2011 190,52 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 11.03.2011 890,19 prevodný príkaz faktúra
Považská vodáresnká spoločnosť, a.s. vodné a stočné 11.03.2011 2 298,82 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 11.03.2011 278,33 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 11.03.2011 210,34 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 11.03.2011 2,12 prevodný príkaz faktúra
H-AQUA s.r.o. sanitácia výdajníka vody 11.03.2011 15,48 prevodný príkaz faktúra
Zdena Miloševová laminovacia fólia 11.03.2011 88,00 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 11.03.2011 3 886,30 prevodný príkaz faktúra
PURGO s.r.o. pranie 11.03.2011 15,67 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 18.03.2011 29,36 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 18.03.2011 22,55 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 18.03.2011 4,60 prevodný príkaz faltúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 18.03.2011 3,54 prevodný príkaz faktúra
ORAG-Strojservis, s.ro. brusenie a oprava vretien 18.03.2011 893,74 prevodný príkaz faktúra
Gas-Me-Ra s.r.o. oprava napojenia sirény 18.03.2011 1 562,40 prevodný príkaz faktúra
Znak spol. s r.o. projekt RS 24.03.2011 360,00 prevodný príkaz faktúra
Slovgram hudobná produkcia 24.03.2011 60,00 prevodný príkaz faktúra
Ivan Majerík hnojivá, semená 04.04.2011 833,18 prevodný príkaz faktúra
Skúšobňa VETLAB rozbor vody 04.04.2011 121,67 prevodný príkaz faktúra
Agentúra Pardon - Tn, s.r.o. inzerát 09.03.2011 102,31 prevodný príkaz faktúra
Zaťko, s.r.o. servisná prehliadka kosačky 04.04.2011 99,30 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 01.04.2011 -70,38 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 04.04.2011 -7 180,12 prevodný príkaz faktúra
MACH4 s.r.o. prezutie auta 04.04.2011 15,60 prevodný príkaz faktúra
Adamík Jaroslav vodorovne znacenie 07.04.2011 3 910,85 prevodný príkaz faktúra
Revak s.r.o. farby 07.04.2011 266,77 prevodný príkaz faktúra
Mesto Púchov nájom zimného štadióna 07.04.2011 99,58 prevodný príkaz faktúra
Mesto Púchov nájom majetku 07.04.2011 2500,00 prevodný príkaz faktúra
Mesto Púchov nájom pozemku 07.04.2011 0,25 prevodný príkaz faktúra
Slovak Telecom, a.s. telefónne služby 07.04.2011 66,01 prevodný príkaz faktúra
Messer Tatragas spol. s r.o. nájom oceľových fliaš 07.04.2011 126,48 prevodný príkaz faktúra
PTSM s.r.o. údržba RS 08.04.2011 6 553,32 prevodný príkaz faktúra
PTSM s.r.o. osadenie zákl. dosiek 07.04.2011 317,22 prevodný príkaz faktúra
SEPROT-SERVIS,  s.r.o. požiarna ochrana 07.04.2011 59,76 prevodný príkaz faktúra
SEPROT, s.r.o. strážna služba 07.04.2011 446,40 prevodný príkaz faktúra
City Parking Group, s.r.o. parkovacie automaty 07.04.2011 3 352,56 prevodný príkaz faktúra
City Parking Group, s.r.o. parkovacie automaty 08.04.2011 9 907,20 prevodný príkaz faktúra
City Parking Group, s.r.o. eprom do automatov 11.04.2011 1 008,00 prevodný príkaz faktúra
City Parking Group, s.r.o. oprava automatu 11.04.2011 2 124,53 prevodný príkaz faktúra
MER-TEX Trenčín s.r.o. mapa RS 07.04.2011 222,00 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 07.04.2011 369,84 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 13.04.2011 25 296,30 prevodný príkaz faktúra
Le Cheque Dejeuner stravné lístky 04.04.2011 3 060,29 prevodný príkaz faktúra
EPOS spol. s r.o. kotúče do automatov 08.04.2011 532,80 prevodný príkaz faktúra
EL-TECH, s.r.o. elektroenergetické služby 15.04.2011 180,00 prevodný príkaz faktúra
H-AQUA, s.r.o. balená pitná voda 15.04.2011 258,00 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 15.04.2011 186,31 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 15.04.2011 1 272,92 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 15.04.2011 3,71 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 15.04.2011 34,58 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko, a.s. telefónne služby 15.04.2011 12,67 prevodný príkaz faktúra
Orange Slovensko,a s. telefónne služby 15.04.2011 3,82 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 15.04.2011 928,68 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 15.04.2011 286,57 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 15.04.2011 2 247,37 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 15.04.2011 237,02 prevodný príkaz faktúra
VILLA PRO s.r.o. oprava automatu 15.04.2011 26,40 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 15.04.2011 6 297,89 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 15.04.2011 3 863,62 prevodný príkaz faktúra
JUDr. Ján Majtán právne služby 14.04.2011 300,00 hotovosť faktúra
RNDr. Branislav Lipták citYPARK karty 20.04.2011 53,92 prevodný príkaz faktúra
RNDr. Branislav Lipták cityPARK karty 20.04.2011 987,04 prevodný príkaz faktúra
RNDr. Branislav Lipták grafická príprava kariet 20.04.2011 50,40 prevodný príkaz faktúra
RNDr. Branislav Lipták polepenie automatov 20.04.2011 542,88 prevodný príkaz faktúra
Ing. Marta Tóthová overenie účtovnej závierky 20.04.2011 2400,00 prevodný príkaz faktúra
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. hygienické potreby 20.04.2011 129,60 prevodný príkaz faktúra
PURGO s.r.o. pranie 27.04.2011 20,56 prevodný príkaz faktúra
Znak spol. s r.o. zvislé dopravné značenie 27.04.2011 4944,00 prevodný príkaz faktúra
Kucejova Marta KMM oprava kosačky a krovinorezu 03.05.2011 93,79 prevodný príkaz faktúra
Ing. Szilárd Németh-SINEX mapa firiem 20.04.2011 180,00 prevodný príkaz faktúra
Ing. Jozef Maniš - KRATOS kyselina chlorovodíková 04.05.2011 64,80 prevodný príkaz faktúra
VILLA PRO s.r.o. náhradný diel - automat 04.05.2011 43,20 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 11.05.2011 12 421,21 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 11.05.2011 3 765,53 prevodný príkaz faktúra
R.B.X.T. a.s. nájom obrazovky 26.05.2011 12 600,00 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 09.06.2011 3 849,13 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 09.06.2011 5 625,08 prevodný príkaz faktúra
Valašsko SK s.r.o. oprava vonkajšej terasy 16.06.2011 21 486,00 prevodný príkaz faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. jedálne kupóny 01.07.2011 3 133,15 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika elektrická energia 21.07.2011 5 607,50 prevodný príkaz faktúra
Podnik technických služieb mesta údržba RS 11.08.2011 14 285,58 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 11.08.2011 5 557,60 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elekrická energia 11.08.2011 4 157,15 prevodný príkaz faktúra
Ján Hajtmánek-SeVoTech čerpadlo 11.08.2011  9 168,00 prevodný príkaz faktúra
Anton Hudec - RESTAV montáž prepäťových ochrán 24.08.2011 3 681,47 prevodný príkaz faktúra
Valašsko SK s.r.o. oprava steny 24.08.2011 14 414,36 prevodný príkaz faktúra
Podnik technických služieb mesta údržba RS 14.09.2011 6 870,30 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 16.09.2011 4 692,20 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 16.09.2011 10 633,64 prevodný príkaz faktúra

Stredoslovenská energetika, a.s.

elektrická energia 12.10.2011 3 823,82 prevodný prkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 12.10.2011 9 256,14 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 12.10.2011 5 584,55 prevodný príkaz faktúra
Valašsko SK s.r.o. oprava severnej steny KP 28.10.2011 22 698,65 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 16.11.2011 17 493,61 prevodný príkaz faktúra
Podnik technických služieb mesta oprava plôch RS 11.11.2011 14 250,50 prevodný príkaz faktúra
Podnik technických služieb mesta údržba RS 16.11.2011 6 648,04 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 11.11.2011 3 973,28 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 11.11.2011 8 144,94 prevodný príkaz faktúra
Valašsko SK s.r.o. oprava odpadov a odkvapov 11.11.2011 12 553,56 prevodný príkaz faktúra
Podnik technických služieb mesta údržba RS 19.12.2011 13 055,57 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 16.12.2011 26 846,47 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 16.12.2011 7 497,52 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 16.12.2011 4 177,57 prevodný príkaz faktúra
Podnik technických služieb mesta údržba RS 15.02.2011 6 566,08 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 15.02.2011 30 725,71 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 12.01.2012 6 169,81 prevodný príkaz faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s. elektrická energia 12.01.2012 4 259,47 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 01.03.2012 37 614,88 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 23.02.2012 4 243,60 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 12.04.2012 5 676,37 prevodný príkaz faktúra
Podnik technických služieb mesta údržba RS 02.03.2012 8 993,39 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 14.3.a21.06.12 39 123,63 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 12.04.2012 4 309,95 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 14.03.2012 4 650,58 prevodný príkaz faktúra
SEPROT, s.r.o. strážna služba 05.04.2012 5 455,20 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 27.4.a21.06.12 25 964,34 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 19.04.2012 4 484,73 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 11.05.2012 11 373,81 prevodný príkaz faktúra
Gas-Me-Ra s.r.o. opravné práce 10.05.2012 4 792,80 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 17.05.2012 3 973,42 prevodný príkaz faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 01.06.2012 3 251,98 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 11.06.2012 3 905,51 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 11.06.2012 6 359,03 prevodný príkaz faktúra
Anton Hudec - RESTAV elektroopravy na ZS 21.06.2012 4 194,11 prevodný príkaz faktúra
FROSt - service s.r.o. servisná prehliadka 21.06.2012 6 313,73 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 13.07.2012 4 091,87 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 13.07.2012 3 673,97 prevodný príkaz faktúra
Valašsko SK s.r.o. oprava bazéna 19.07.2012

4 457,15

prevodný príkaz faktúra
Valašsko SK s.r.o. oprava dlažby - kúpalisko 19.07.2012 23 785,31 prevodný príkaz faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o. stravné lístky 02.08.2012 4 331,98 prevodný príkaz faktúra
STAVFIN, a.s. oprava steny KP 20.08.2012 77 989,92 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 17.08.2012 4 592,76 prevodný príkaz faktúra
Valašsko SK s.r.o. opravy na ZŠ 07.09.2012 23 755,63 prevodný príkaz faktúra
Valašsko SK s.r.o. opravy na ZŠ 07.09.2012 22 861,61 prevodný príkaz faktúra
Anton Hudec - RESTAV núdzové osvetlenie ZŠ 07.09.2012 11 449,38 prevodný príkaz faktúra
Valašsko SK s.r.o. oprava na futbalovej tribúne 14.09.2012 19 280,05 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 14.09.2012 8117,13 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 14.09.2012 4485,96 prevodný príkaz faktúra
Valašsko SK s.r.o. oprava steny KP 14.09.2012 23 915,47 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 12.10.2012 7 336,31 prevodný príkaz faktúra
Podnik technických služieb mesta s.r.o. stavebné práce 12.10.2012 4 802,38 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 12.10.2012 6 626,11 prevodný príkaz faktúra
FROST - service s.r.o. úpravy na ZŠ 14.11.2012 79 060,80 prevodný príkaz faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. vodné a stočné 13.11.2012 3 681,35 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 13.11.2012 16 905,43 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 13.11.2012 5 911,11 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 13.11.2012 4 100,06 prevodný príkaz faktúra
VINKstav, s.r.o. oprava na letnom kúpalisku 30.11.2012 23 266,33 prevodný príkaz faktúra
VINKstav, s.r.o. oprava na ZŠ 30.11.2012 17 422,74 prevodný príkaz faktúra
PROJART, spol. s.r.o. rekonštrukcia sauny 07.12.2012 3 960,00 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 12.12.2012 4 299,47 prevodný príkaz faktúra
Lumius Slovakia, s.r.o. elektrická energia 12.12.2012 5 173,90 prevodný príkaz faktúra
Mestský bytový podnik, s.r.o. tepelná energia 28.12.2012 23 906,45 prevodný príkaz faktúra
Podnik technických služieb mesta s.r.o. údržba vyhradených miest regulovaného státia 18.12.2012 11 881,09 prevodný príkaz faktúra
Znak spol. s.r.o. dopravné značenie 12.12.2012 19 540,20 prevodný príkaz faktúra