Interné

číslo zmluvy

Zmluvná strana Predmet    Cena EUR s  DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
001/2021 Tobias Raffay Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 08.01.2021 uvedené v dohode dohoda
002/2021 František Brezničan Dohoda o skončení trénerskej zmluvy --- 08.01.2021 uvedené v dohode dohoda
003/2021 Patrik Krčula Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 620,00 12.01.2021 30.06.2021 zmluva
004/2021 Matej Vápeník Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 13.01.2021 30.06.2021 zmluva
005/2021 Marián Pišoja Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 350,00 13.01.2021 30.06.2021 zmluva
006/2021 Peter Rypák Dodatok č.1 - k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 440,00 14.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
007/2021 Jakub Pavlovič Dodatok č.1 - k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 370,00 14.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
008/2021 Rastislav Ozimý Dodatok č.1 - k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 450,00 14.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
009/2021 Michal Riška Trénerská zmluva 360,00 14.01.2021 30.06.2021 zmluva
010/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na dopravu vo vybraných žiackych zápasoch v ľadovom hokeji uvedené v zmluve 15.01.2021 30.04.2021 zmluva
011/2021 Ondrej Matejka Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 16.01.2021 uvedené v dohode dohoda
012/2021 Patrik Prekop Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 19.01.2021 30.06.2021 zmluva
013/2021 Peter Varga Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 600,00 20.01.2021 15.06.2021 zmluva
014/2021 Tomáš Brňák Dodatok č.1 k hráčskej zmluve o amatérskom vykonávaní športu 620,00 20.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
015/2021 František Zúbek Dodatok č.1 k hráčskej zmluve o amatérskom vykonávaní športu 620,00 20.01.2021 uvedené v zmluve dodatok
016/2021 Šimon Štefanec Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 21.01.2021 30.06.2021 zmluva
017/2021 Slovak telekom, a.s. Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb --- 21.01.2021 --- zmluva
018/2021 Slovak telekom, a.s. Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb --- 21.01.2021 --- zmluva
019/2021 Marián Pišoja Trénerská zmluva 150,00 22.01.2021 30.06.2021 zmluva
020/2021 Marek Minárik Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 620,00 23.01.2021 31.03.2021 zmluva
021/2021 Lukáš Zemko Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 620,00 23.01.2021 31.03.2021 zmluva
022/2021 Lukáš Húska Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 600,00 30.01.2021 31.03.2021 zmluva
023/2021 Matej Crkoň Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 300,00 30.01.2021 31.03.2021 zmluva
024/2021 David Rodionov Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 500,00 30.01.2021 31.03.2021 zmluva
025/2021 Peter Baštuga Hráčska zmluva o amatérskom vykonávananí športu 450,00 30.01.2021 31.03.2021 zmluva
026/2021 Slovgram Zmluva - finančné vyrovnaie minulých rokov 437,00 04.02.2021 31.12.2018 zmluva
027/2021 Slovgram Zmluva-finančné vyrovnaie minulých rokov 554,40 04.02.2021 31.12.2019 zmluva
028/2021 Slovgram Zmluva-finančné vyrovnaie minulých rokov 415,80 04.02.2021 31.12.2020 zmluva
029/2021 Martin Petro Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 11.02.2021 13.01.2021 dohoda
030/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku - seniorské družstvá 2409,60 13.02.2021 05.02.2021 dodatok
031/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí priameho finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 6917,00 13.02.2021 15.03.2021 zmluva
032/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu mládežníckych trénerov v kluboch v súvislosti s ohrozením pandémiou COVID-19 I. uvedené v zmluve 20.02.2021 15.07.2021 zmluva
033/2021 Jarmila Halušková Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 28.02.2021 28.02.2021 dodatok
034/2021 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb uvedené v zmluve 24.02.2021 neurčitá zmluva
035/2021 roso build s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 3420,00 01.04.2021 31.12.2022 zmluva
036/2021 Draci Púchov o.z. Darovacia zmluva 500,00 17.03.2021 uvedené v zmluve zmluva
037/2021 Jakub Pšurný Dodatok č.1 k hráčskej zmluve uvedené v dodatku 18.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
038/2021 Pavol Ciesar Dodatok č. 3 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 23.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
039/2021 EWELL s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
040/2021 Katarína Halušková - Katka Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
041/2021 Jarmila Halušková Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
042/2021 RNDr. Branislav Lipták Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
043/2021 RNDr. Branislav Lipták Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
044/2021 Lemon Lion, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
045/2021 Lemon Lion, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 24.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
046/2021 Marek Minárik Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 310,00 27.03.2021 uvedené v dodatku dodatok
047/2021 GALVANIKA, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 600,00 01.04.2021 31.03.2022 zmluva
048/2021 Kristína Mariničová SAFETY KM Zmluva o dielo 300/rok 01.04.2021 01.04.2023 zmluva
049/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2021 6,50/1h. 27.04.2021 31.05.2021 zmluva
050/2021 Miroslav Nemček Trénerská zmluva 100,00 01.05.2021 30.04.2022 zmluva
051/2021 Miroslav Nemček Trénerská zmluva

2000,00

12,00/1,5 h.

01.05.2021 30.04.2022 zmluva
052/2021 Branislav Okuliar Trénerská zmluva

2000,00

12,00/1,5 h.

01.05.2021 30.04.2022 zmluva
053/2021 Rudolf Dráb Trénerská zmluva

900,00

12,00/1,5 h

01.05.2021 30.04.2022 zmluva
054/2021 Stanislav Horanský Trénerská zmluva

850,00

12,00/1,5 h

01.05.2021 30.04.2022 zmluva
055/2021 Martin Masaryk Trénerská zmluva

800,00

12,00/1,5 h

01.05.2021 30.04.2022 zmluva
056/2021 Ing. Miroslav Zalčík Trénerská zmluva

250,00

12,00/1,5 h

01.05.2021 30.04.2022 zmluva
057/2021 Roman Haluška Trénerská zmluva

250,00

12,00/1,5 h

01.05.2021 30.04.2022 zmluva
058/2021 Jozef Zavadil Trénerská zmluva

1000,00

12,00/1,5 h

01.05.2021 30.04.2022 zmluva
059/2021 Tomáš Matocha Trénerská zmluva

800,00

12,00/1,5 h

01.05.2021 30.04.2022 zmluva
060/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2021  (1 časť) 6917,00 18.05.2021 15.12.2021 zmluva
061/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča 1451,94 20.05.2021 15.12.2021 zmluva
062/2021 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 760,68 25.05.2021 31.12.2021 zmluva
063/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZOŠ 15% (2020/2021) 15274,00 28.05.2021 30.11.2021 zmluva
064/2021 Z+M servis a.s. Servisná a materiálová zmluva - dodatok č.2 uvedené v dodatku 01.06.2021 31.05.2022 dodatok
065/2021 Občianske združenie ASTRA Dodatok č.6 k Zmluve o zapožičaní prístroja ---- 01.06.2021 31.05.2022 dodatok
066/2021 František Brezničan Trénerská zmluva 300,00 04.06.2021 30.06.2022 zmluva
067/2021 Andrej Valient Trénerská zmluva 200,00 04.06.2021 30.06.2022 zmluva
068/2021 Martin Masaryk Dodatok č. 1 k trénerskej zmluve 1000,- 05.06.2021 30.06.2021 zmluva
069/2021 Tomáš Hajský Trénerská zmluva

400,-

12,00/1,5 h

05.06.2021 30.04.2022 zmluva
070/2021 Sports & Training Centre, s.r.o.

Zmluva o nájme nebytových priestorov 3300,00 14.06.2021 06.09.2021 zmluva
071/2021 Pavol Ciesar Dodatok č. 4 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 11.06.2021 uvedené v dodatku dodatok
072/2021 Katarína Halušková - Katka Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 11.06.2021 uvedené v dodatku dodatok
073/2021

RNDr. Branislav Lipták

Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 11.06.2021 uvedené v dodatku dodatok
074/2021

RNDr. Branislav Lipták

Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 11.06.2021 uvedené v dodatku dodatok

075/2021

Lemon Lion, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 11.06.2021 uvedené v dodatku dodatok
076/2021 Lemon Lion, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 11.06.2021 uvedené v dodatku dodatok
077/2021 EWELL s.r.o. Dodatok č. 3 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 12.06.2021 uvedené v dodatku dodatok
078/2021 PaedDr. Ivan Štefko Dodatok č.4 k trénerskej zmluve --- 19.06.2021 31.07.2021 dodatok
079/2021 Ivan Štefko Dodatok č.3 k trénerskej zmluve --- 19.06.2021 31.07.2021 dodatok
080/2021 Ivan Štefko Dodatok č.3 k trénerskej zmluve --- 19.06.2021 31.07.2021 dodatok
081/2021 Alex Pusztay Dodatok č.4 k trénerskej zmluve --- 19.06.2021 31.07.2021 dodatok
082/2021 Martin Dvorský Dodatok č.4 k trénerskej zmluve --- 19.06.2021 31.07.2021 dodatok
083/2021 Matej Pecho Dodatok č.3 k trénerskej zmluve --- 19.06.2021 31.07.2021 dodatok
084/2021 Ľuboš Blažej Dodatok č.3 k trénerskej zmluve --- 19.06.2021 31.07.2021 dodatok
085/2021 Róbert Hupka Dodatok č.3 k trénerskej zmluve --- 19.06.2021 31.07.2021 dodatok
086/2021 Rastislav Pagáč Dodatok č.3 k trénerskej zmluve --- 19.06.2021 31.07.2021 dodatok
087/2021 Ing. Marta Mrocková Mandátna zmluva uvedené v zmluve 01.07.2021 30.04.2022 zmluva
088/2021 11AT s.r.o. Mandátna zmluva uvedené v zmluve 01.07.2021 30.04.2022 zmluva
089/2021 POVBUS s.r.o. Zmluva o poskytovaní služeb č. Z202111927_Z 49198,80 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
090/2021 Q-services s.r.o. Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v zmluve 01.07.2021 30.04.2022 zmluva
091/2021 Q-services s.r.o. Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v zmluve 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
092/2021 Levárky s.r.o. Trénerská zmluva 200,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
093/2021 Michal Vanák Trénerská zmluva 450,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
094/2021 Patrik Mynář Trénerská zmluva 900,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
095/2021 Roman Rosina Trénerská zmluva 200,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
096/2021 Peter Mičic Trénerská zmluva 450,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
097/2021 Martin Drahuta Trénerská zmluva 300,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
098/2021 Štefan Ďurovec Trénerská zmluva 200,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
099/2021 MBŽ s.r.o. Trénerská zmluva 500,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
100/2021 Dominik Živčic Trénerská zmluva 300,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
101/2021 Patrik Štefanec Trénerská zmluva 200,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
102/2021 Martin Leško Trénerská zmluva 200,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
103/2021 Jozef Pagáč Trénerská zmluva 400,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
104/2021 Patrik Mráz Trénerská zmluva 450,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
105/2021 Kristián Strelčík Trénerská zmluva 250,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
106/2021 Tomáš Hajský Trénerská zmluva

600,00

12,00/1,5 hod

01.07.2021 30.04.2022 zmluva
107/2021 Miroslav Nemček Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 200,00 01.07.2021 uvedené v zmluve dodatok
108/2021 Tomáš Kopiš Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 450,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
109/2021 Kristián Strelčík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
110/2021 Ondřej Ullman Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 600,00 01.07.2021 31.12.2021 zmluva
111/2021 Patrik Mráz Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 450,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
112/2021 Peter Pilný Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 400,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
113/2021 Jakub Pavlovič Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 500,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
114/2021 Tomáš Brňák Trénerská zmluva

800,00

12,00/1,5 hod.

01.07.2021 30.04.2022 zmluva
115/2021 František Zúbek Trénerská zmluva

800,00

12,00/1,5 hod.

01.07.2021 30.04.2022 zmluva
116/2021 Mgr. Marek Šimáček Manažérská zmluva 900,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
117/2021 Ing. Luděk Váša Manažérská zmluva 350,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
118/2021 Ing. Peter Žiačik Manažérská zmluva 900,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
119/2021 Levárky s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 500,00 01.07.2021 31.12.2021 zmluva
120/2021 Róbert Jaroš Trénerská zmluva 500,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
121/2021 Daniel Pilný Trénerská zmluva 450,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
122/2021 Juraj Martinček Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 600,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
123/2021 Slavomír Kapusniak Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
124/2021 Rastislav Ozimý Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 450,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
125/2021 Lukáš Kaplan Trénerská zmluva 1400,00 01.07.2021 30.06.2022 zmluva
126/2021 Jarmila Halušková Zmluva o podnájme nebytových priestorov 178,00 01.08.2021 30.04.2022 zmluva
127/2021 Tescoma s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 6000,00 07.07.2021 01.07.2022 zmluva
128/2021 PEKOS spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1800,00 07.07.2021 30.06.2022 zmluva
129/2021 Stanislav Lacko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 600,00 08.07.2021 31.12.2021 zmluva
130/2021 Ľuboš Obšivan Trénerská zmluva 200,00 10.07.2021 30.06.2022 zmluva
131/2021 Fotbalový klub Blansko, s.r.o. Zmluva o transfere hráča v zmluve 01.07.2021 - zmluva
132/2021 Jakub Machala Trénerská zmluva 200,00 14.07.2021 30.06.2022 zmluva
133/2021 Tibor Pavlík Trénerská zmluva 200,00 14.07.2021 30.06.2022 zmluva
134/2021 Matej Loduha Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 550,00 15.07.2021 30.06.2022 zmluva
135/2021 Štefan Holiš Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 15.07.2021 30.06.2022 zmluva
136/2021 Matej Haluška Trénerská zmluva

250,00

12,00/1,5hod.

21.07.2021 30.04.2022 zmluva
137/2021 Jakub Pšurný Trénerská zmluva

250,00

12,00/1hod.

21.07.2021 30.04.2022 zmluva
138/2021 JOHNNY SERVIS s.r.o. Zmluva prenájom uvedené v zmluve 23.07.2021 15.11.2021 zmluva
139/2021 Samuel Ludha Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 22.07.2021 30.06.2022 zmluva
140/2021 René Holáň Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

350,00

22.07.2021 30.06.2022 zmluva
141/2021 Andrej Chupáň Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 22.07.2021 30.06.2022 zmluva
142/2021 Patrik Krčula Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 600,00 23.07.2021 31.12.2021 zmluva
143/2021 Ľuboš Šeroň Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 23.07.2021 30.06.2022 zmluva
144/2021 Peter Mičic Trénerská zmluva 10,00 23.07.2021 30.06.2022 zmluva
145/2021 Štefan Holiš Trénerská zmluva 350,00 23.07.2021 30.06.2022 zmluva
146/2021 Slovgram zmluva 388,08 27.07.2021 31.12.2021 zmluva
147/2021 Adrián Kopičár Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 600,00 27.07.2021 30.06.2022 zmluva
148/2021 Peter Chríbik Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 550,00 29.07.2021 31.12.2021 zmluva
149/2021 Pavol Puček - Zlatníctvo SAFÍR Zmluva o reklamnej spolupráci 300,00 01.08.2021 31.07.2022 zmluva
150/2021 Ivan Štefko Trénerská zmluva 450,00 06.08.2021 31.07.2022 zmluva
151/2021 Ivan Štefko Trénerská zmluva 1400,00 06.08.2021 31.07.2022 zmluva
152/2021 Ivan Štefko, ml. Trénerská zmluva 500,00 06.08.2021 31.07.2022 zmluva
153/2021 Martin Dvorský Trénerská zmluva 300,00 06.08.2021 31.07.2022 zmluva
154/2021 Matej Pecho Trénerská zmluva 300,00 06.08.2021 31.07.2022 zmluva
155/2021 Rastislav Pagáč Trénerská zmluva 300,00 06.08.2021 31.07.2022 zmluva
156/2021 Róber Hupka Trénerská zmluva 600,00 06.08.2021 31.07.2022 zmluva
157/2021 Ľuboš Blažej Trénerská zmluva 250,00 06.08.2021 31.07.2022 zmluva
158/2021 Alex Pusztay Trénerská zmluva 500,00 06.08.2021 31.07.2022 zmluva
159/2021 POVBUS s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202116392_Z 39598,80 09.08.2021 30.04.2022 zmluva
160/2021 Tomáš Brňák Hráčska zmluva 595,00 12.08.2021 31.03.2022 zmluva
161/2021 František Zúbek Hráčska zmluva 525,00 12.08.2021 31.03.2022 zmluva
162/2021 Aminostar Slovakia, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 396,00 13.08.2021 31.07.2022 zmluva
163/2021 BHR medical s.r.o. Nájomná zmluva 80,00/mes 20.8.2021 19.08.2022 zmluva - zrušená
164/2021 Peter Pučkovica Trénerská zmluva 200,00 26.08.2021 30.06.2022 zmluva
165/2021 Martin Drahuta Trénerská zmluva 180,00 01.09.2021 30.06.2022 zmluva
166/2021 Dominik Kanaet Hráčska zmluva 350,00 01.09.2021 31.03.2022 zmluva
167/2021 Lukáš Hrušík Hráčska zmluva 250,00 01.09.2021 31.03.2022 zmluva
168/2021 Tomáš Hrušík Hráčska zmluva 250,00 01.09.2021 31.03.2022 zmluva
169/2021 Marek Minárik Hráčska zmluva 350,00 01.09.2021 31.03.2022 zmluva
170/2021 Jakub Pšurný Hráčska zmluva 250,00 01.09.2021 31.03.2022 zmluva
171/2021 Roman Rosina Dohoda o skončení trénerskej zmluvy --- 04.09.2021 24.08.2021 dohoda
172/2021 Miroslav Hála Trénerská zmluva 550,00 06.09.2021 31.03.2022 zmluva
173/2021 BHR medical s.r.o. Nájomná zmluva 80,00/mes. 07.09.2021 06.09.2021 zmluva
174/2021 Stredoslovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na organizačné zabezpečenie zápasov v ľadovom hokeji vo vekových kategóriách 3,4,5,6,7,8 ročník uvedené v zmluve 08.09.2021 31.05.2022 zmluva
175/2021 Levárky s.r.o. Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riadieteľa mládeže na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu 500,00 08.09.2021 30.06.2022 zmluva
176/2021 MBŽ s.r.o. Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riadieteľa mládeže na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu 500,00 08.09.2021 30.06.2022 zmluva
177/2021 Patrik Mynář Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riadieteľa mládeže na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu 250,00 08.09.2021 30.06.2022 zmluva
178/2021 Dohoda o skončení trénerskej zmluvy František Brezničan --- 09.09.2021 31.08.2021 dohoda
179/2021 Ľuboš Šeroň Dodatok 1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 100,00 10.09.2021 uvedené v dodatku dodatok
180/2021 Lukáš Zemko Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 16.09.2021 31.03.2022 zmluva
181/2021 Marin Božík Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 16.09.2021 31.03.2022 zmluva
182/2021 Matej Haluška Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 16.09.2021 31.03.2022 zmluva
183/2021 Tomáš Hajský Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 16.09.2021 31.03.2022 zmluva
184/2021 Lukáš Húska Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 16.09.2021 31.03.2022 zmluva
185/2021 Filip Šedivý Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 16.09.2021 31.03.2022 zmluva
186/2021 Matej Crkoň Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 16.09.2021 31.03.2022 zmluva
187/2021 Q-services s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej služby ---- 18.09.2021 uvedené v dodatku dodatok
188/2021 Michal Urban Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 17.09.2021 31.03.2022 zmluva
189/2021 Základná škola Mládežnícka Zmluva o nájme nebytových priestorov 10,00/h 21.09.2021 30.06.2022 zmluva
190/2021 Branislav Kvocera Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 23.09.2021 31.03.2022 zmluva
191/2021 Patrik Ladecký Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 23.09.2021 31.03.2022 zmluva
192/2021 Damian Hudík Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 23.09.2021 31.03.2022 zmluva
193/2021 Boris Deneš Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 23.09.2021 31.03.2022 zmluva
194/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na spolufinancovanie miezd a odmien trénerov mládežníckych družstiev uvedenév  v zmluve 28.09.2021 15.01.2022 zmluva
195/2021 Matej Crkoň Dodatok č.1 k hráčskej zmluve zmluve o amatérskom vykonávaní športu 200,00 01.10.2021 uvedené v zmluve dodatok
196/2021 Jozef Zavadil  Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 250,00 01.10.2021 uvedené v zmluve dodatok
197/2021 Matej Haluška Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 01.10.2021 uvedené v zmluve dodatok
198/2021 Tomáš Hajský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 01.10.2021 uvedené v zmluve dodatok
199/2021 Jakub Pšurný Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 01.10.2021 uvedené v zmluve dodatok
200/2021 REINOO Púchov, a.s. Zmluva o reklamnej spolupráci 10 080,00 30.09.2021 02.08.2022 zmluva
201/2021 Sunday Kolawole Afolabi Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 620,00 30.09.2021 31.12.2021 zmluva
202/2021 DASIVO Group, s.r.o., SBS Zmluva o zabezp. informátorskej a organizačnej služby uvedené v zmluve 02.10.2021 31.03.2022 zmluva
203/2021 Peter Chríbik Dohoda o ukončení Zmluvy o amatérskom vykonávaní športu --- 02.10.2021 28.09.2021 zmluva
204/2021 Dinostav, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluva o reklamnej spolupráci 1320,00 05.10.2021 30.06.2022 dodatok
205/2021 Michal Vanák Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 600,00 09.10.2021 30.06.2022 dodatok
206/2021 Patrik Mráz Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 600,00 13.10.2021 30.06.2022 dodatok
207/2021 Patrik Mynář Dodatok č.1 k trénerskej zmluve

800,00

13.10.2021 30.06.2022 dodatok
208/2021 Slovenský futbalový zväz Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu UEFA Disney Playmakers uvedené v zmluve 15.10.2021 uvedené v zmluve zmluva
209/2021 Stredoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy od distribučnej sústavy uvedené v zmluve 15.10.2021 neurčitá zmluva
210/2021 Dominik Živčic Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 150,00 16.10.2021 30.06.2022 dodatok
211/2021 ZŠ Gorazdova Zmluva o nájme nebytových priestorov 10,00 22.10.2021 30.06.2022 zmluva
212/2021 BHR medical, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb uvedené v zmluve 22.10.2021 31.12.2021 zmluva
213/2021 Juraj Kello Zmluva o audite a iných uisťovacích službách 2800,00 23.10.2021 uvedené v zmluve zmluva
214/2021 POVBUS s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z202116392_Z uvedené v dodatku 01.11.2021 uvedené v zmluve dodatok
215/2021 POVBUS s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z202111927_Z uvedené v dodatku 01.11.2021 uvedené v zmluve dodatok
216/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZOŠ 15% 15 858,00 29.10.2021 31.12.2021 zmluva
217/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí priameho finančného príspevku na podporu talentovaných športovcov 2021 (2 časť) 17 852,00 29.10.2021 20.12.2021 zmluva
218/2021 Tomáš Hajský Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 250,00 05.11.2021 uvedené v zmluve dodatok
219/2021 Martin Jakúbek Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 70,00 05.11.2021 31.03.2022 zmluva
220/2021 Viktor Vladimirov Hráčska zmluva zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 05.11.2021 31.03.2022 zmluva
221/2021 ZŠ Komenského Zmluva o nájme nebytových priestorov uvedené v zmluve 06.11.2021 30.04.2022 zmluva
222/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja a Stredoslovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na dopravu vo vybraných žiackych zápasoch v ľadovom hokeji vo vekových kategóriách mladší žiaci 5. a 6. ročník a starší žiaci 7. a 8. ročník uvedené v zmluve 17.11.2021 30.04.2022 zmluva
223/2021 Autobusová doprava Púchov a.s. Nájomná zmluva 45,00/mes 01.12.2021 30.11.2022 zmluva
224/2021 BHR medical, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb uvedené v zmluve 02.12.2021 31.12.2021 dodatok
225/2021 UnitedONE BB, s.r.o. Zmluva o poskytoavní ekonomicko-účtovných služieb 1200,00 01.01.2022 31.12.2022 zmluva
226/2021 Slovenská volejbalová federácia Zmluva č.30/2021 5037,00 07.12.2021 30.12.2021 zmluva
227/2021 Hokejový klub HK 95 Považská Bystrica Dohoda o spolupodieľaní sa na nákladoch 36,00 08.12.2021 30.06.2022 zmluva
228/2021 Ing. Peter Žiačik Dodatok č.1 k manažérskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
229/2021 Miroslav Nemček Dodatok č.2 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
230/2021 Miroslav Nemček Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
231/2021 Jozef Zavadil Dodatok č.2 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
232/2021 Stanislav Horanský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
233/2021 Rudolf Dráb Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
234/2021 Tomáš Matocha Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
235/2021 Tomáš Brňák Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
236/2021 František Zúbek Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
237/2021 Tomáš Hajský Dodatok č.3 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
238/2021 Ing. Miroslav Zalčík Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
239/2021 Roman Haluška Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
240/2021 Miroslav Hála Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
241/2021 Matej Haluška Dodatok č.2 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
242/2021 Jakub Pšurný Dodatok č.2 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
243/2021 Ing. Luděk Váša Dodatok č.1 k manažérskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
244/2021 Ivan Štefko Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
245/2021 Ivan Štefko Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
246/2021 PaedDr. Ivan Štefko Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
247/2021 Alex Pusztay Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
248/2021 Matej Pecho Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
249/2021 Rastislav Pagáč Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
250/2021 Martin Dvorský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
251/2021 Róbert Hupka Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
252/2021 Ľuboš Blažej Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
253/2021 Podpora rozvoja v Púchove Sponzorská zmluva 2000,00 08.12.2021 uvedené v zmluve zmluva
254/2021 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o spolupráci pri poskytovaní finančnej podpory pre talentovaných hráčov do 23 rokov uvedené v zmluve 08.12.2021 31.12.2021 zmluva
255/2021 Martin Leško Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
256/2021 Levárky s.r.o. Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
257/2021 Patrik Mynář Dodatok č.2 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
258/2021 Tibor Pavlík Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
259/2021 Michal Vanák Dodatok č.2 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
260/2021 Peter Mičic Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
261/2021 Peter Mičic Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
262/2021 Patrik Mráz Dodatok č.2 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
263/2021 MBŽ s.r.o. Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
264/2021 Ľuboš Obšivan Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
265/2021 Kristián Strelčík Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
266/2021 Daniel Pilný Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
267/2021 Štefan Holiš Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
268/2021 Štefan Ďurovec Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
269/2021 Lukáš Kaplan Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 09.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
270/2021 Róbert Jaroš Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 09.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
271/2021 Jozef Pagáč Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 09.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
272/2021 Dominik Živčic Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 09.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
273/2021 Martin Drahuta Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 09.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
274/2021 Martin Drahuta Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 09.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
275/2021 Jakub Machala Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 09.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
276/2021 Peter Pučkovica Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 09.12.2021 uvedené v zmluve dodatok
277/2021 Mgr. Angela Lazorová Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady --- 17.12.2021 uvedené v zmluve zmluva
278/2021 Vladimír Cifranič Trénerská zmluva 2000,00 20.12.2021 31.05.2021 zmluva
279/2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny uvedené v zmluve 01.01.2022 31.12.2022 zmluva
280/2021 BHR medical, s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb --- 01.01.2022 31.01.2022 dodatok