Otázky k PaySy, k poplatkom a súrodeneckým zľavám: 042/46 32 440 (PO-PI od 8,00 - 15,00 hod.). Prosíme volať na toto číslo a nie do PaySy. Vieme to vyriešiť aj my s Vami.

 

Klik: REGISTRAČNÝ FORMULÁR ONLINE

 

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a hráči - v tejto časti nájdete niekoľko základných informácií o systéme PaySy. Paysy umožňuje automatickú správu poplatkov a evidenciu členov všetkých našich športových klubov MŠK Púchov:

Hokejový klub MŠK Púchov

Futbalový klub MŠK Púchov 

Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov

 

Už teda netreba na registráciu vypĺňať ručne Kartu hráča (bol to len pilotný proces, ktorý nám pomohol s nastaveniami systému) a prechádzame v systéme na ONLINE registráciu, ktorá celý proces urýchli a zjednoduší. Karty hráčov, ktoré sú už vyplnené, samozrejme zaregistrujeme my. Tí čo už registráciu v PaySy majú sa už neregistrujú nanovo.

 

 

Informácie k online registračnému formuláru:

Registračný formulár nahrádza “Kartu hráča“. Registráciu hráča si zákonný zástupca alebo hráč nad 18 rokov vykoná sám na základe vyplnenia: REGISTRAČNÝ FORMULÁR ONLINE.

 

Postup pri vypĺňaní online registračného formulára:

 

  1. Základné informácie o používateľskom účte: 
  • Používateľský účet slúži na správu údajov  v systéme PaySy. Používateľský účet u hráčov, ktorí nedovŕšili 18 rokov, musí vyplniť rodič alebo zákonný zástupca.
  • Pri používateľskom účte sa vypĺňa meno, priezvisko, tel. číslo (na prípadnú komunikáciu s klubom) a e-mailová adresa, na ktorú budú zaslané prihlasovacie údaje.

 

  1. Základné informácie pre registráciu hráča:
  • Vyplnia sa údaje o hráčovi
  • Pri vypĺňaní údajov je možnosť uviesť údaje o súrodencovi (súrodencoch), ktorí navštevujú športové kluby MŠK Púchov. Na základe správneho vyplnenia tejto časti v registračnom formulári a po skontrolovaní údajov zo strany MŠK Púchov, bude toto vyplnenie postačujúce na uznanie súrodeneckej zľavy.

Upozornenie: pri zadaní súrodenca musíme v systéme ručne znížiť sumu poplatku a skontrolovať správnosť údajov. Pri súrodencoch prosíme o trpezlivosť a úhradu až po zmene od nás. Proces trvá cca 2 pracovné dni.

 

  1. V poslednej časti je potrebné potvrdiť (zaškrtnúť) všetky políčka týkajúce sa Súhlasu so spracovaním osobných údajov  a ostatných potrebných náležitostí k registrácii.

 

  1. Po vyplnení všetkých údajov  sa dá formulár Odoslať. Následne Vám budú na e-mail uvedený v používateľskom účte zaslané prihlasovacie údaje do systému PaySy. Prihlasovanie sa vykonáva cez stránku www.paysy.sk .

 

 

Po prihlásení do systému PaySy má používateľský účet (rodič, resp. zákonný zástupca hráča) možnosť spravovať a aktualizovať osobné údaje o sebe a o hráčovi a môže už vykonávať aj platby pod variabilným symbolom, ktorý mu bol vygenerovaný. Pre tento výber poplatkov prostredníctvom systému PaySy spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. zriadila nový samostatný účet spoločnosti, na ktorý sa zasielajú tieto poplatky a pod variabilným symbolom, ktorý systém PaySy generuje.

 

V prípade, že počas obdobia chcete zmeniť pôvodný mail, o túto zmenu musíte požiadať nás administrátorov v MŠK Púchov písomne cez formulár slúžiaci na 2. používateľský účet, ktorý stačí poslať podpísaný mailom, ale súčasne stratíte históriu o platbách (väzba na Váš pôvodný mail, ktorý chcete zmeniť).

 

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať ohľadom PaySy, alebo výšky poplatkov a súrodeneckých zľavách: 042/46 32 440 (PO-PI od 8,00 - 15,00 hod.).

 

Potvrdenie o preukázaní výdavkov na športovú činnosť dieťaťa z PaySy - viac informácií TU.