Profil verejného obstarávateľa

Spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: MŠK Púchov s.r.o.
IČO: 36332500


Kontaktná osoba:

Ing. Štefan Ondrička


Adresa:

MŠK Púchov s.r.o.
1. mája 834/29
020 01 Púchov


Kontakt:
tel: +421 42 4632440
e-mail: mskpuchov@mskpuchov.sk