Vstup na prevádzky MŠK Púchov s.r.o.

VSTUP LEN OSOBÁM S PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI

 

Covid opatrenia pre šport

 

Na základe vyhlášky 240 ÚVZ SR platia nasledovné pravidlá:

 

- Vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,

 

- Pri vstupe do prevádzky si zákazníci aplikujú dezinfekciu na ruky,

 

- Zachovávanť odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,

 

- Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:

1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,

2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v            prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník,

3. prevádzky v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring,

 

- Vykonáva sa časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne sa vykonáva dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

 

- Priestory prevádzky sú viditeľne označené režimom, ktorý umožnuje vstup zákazníkom a to:

1.  aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným (tvz. základ)

2. výlučne osoby v režime OTP (očkovaná, testovaná, prekonala covid)

3. výlučne osoby plne očkované