Súrodenecké zľavy z účastníckych poplatkov MŠK Púchov

A. Súrodenecká zľava:

Súrodenecká zľava môže byť uznaná iba vtedy, ak obaja (prípadne traja) súrodenci navštevujú niektorý zo športových klubov MŠK Púchov (hokej, futbal, volejbal).

 • Ak súrodenci navštevujú rovnaký športový klub z klubov MŠK Púchov (hokej, futbal, volejbal), tak 1. platiaci súrodenec platí plnú mesačnú sumu v danom športovom klube (mesačné sumy uvedené nižšie v bode B.), druhý (platiaci) súrodenec platí účastnícky poplatok v polovičnej sume za daný športový klub a tretí (platiaci) súrodenec platí  vždy 1,- Euro ročne.

Príklad 1: hráč 1. navštevuje dorast v hokejovom klube MŠK Púchov  - platí 40,-/mesiac, jeho súrodenec navštevuje 7 HT v tiež hokejovom klube MŠK Púchov – platí 20,-/mesiac (polovičnú sumu), tretí súrodenec navštevuje 6 HT v hokejovom klube MŠK Púchov - platí 1,- Euro ročne.

 

 • Ak súrodenci navštevujú rozdielne športové kluby MŠK Púchov (hokej, futbal, volejbal), vždy plnú sumu účastníckeho poplatku platí hráč , ktorý navštevuje športový klub s vyšším mesačným účastníckym poplatkom. Polovičnú sumu platí súrodenec, ktorý navštevuje športový klub MŠK Púchov s nižšou mesačnou sumou.  A tretí súrodenec, ktorý navštevuje klub s najnižšou mesačnou sumou za účastnícky poplatok, platí vždy 1,- Euro ročne.  

Príklad 2: hráč 1. navštevuje 6 HT v hokejovom klube MŠK Púchov – platí 40,-/mesiac (plnú sumu poplatku v hokejovom klube) , jeho súrodenec  navštevuje družstvo U 19 vo futbalovom klube MŠK Púchov – platí 15,-/mesiac (polovičnú sumu poplatku vo futbalovom klube), tretí súrodenec navštevuje mladších žiakov vo volejbalovom klube MŠK Púchov – platí 1,- Euro ročne.  

Príklad 3: hráč 1. navštevuje 2 HT v hokejovom klube MŠK Púchov – neplatí účastnícky poplatok, jeho súrodenec  navštevuje družstvo U 6 vo futbalovom klube MŠK Púchov – neplatí účastnícky poplatok, tretí súrodenec navštevuje 3 HT v hokejovom klube MŠK Púchov – platí 40,-/mesiac (plnú sumu poplatku v hokejovom klube), nakoľko pri zľavách sa zohľadňujú zľavy len pri platiacich hráčoch.

 

Upozornenie: pri zadaní súrodenca musíme v systéme ručne znížiť sumu poplatku a skontrolovať správnosť údajov. Pri súrodencoch prosíme o trpezlivosť a úhradu až po zmene od nás. Proces trvá cca 2 pracovné dni.

 

B. Rozhodnutie o stanovení účastníckeho poplatku hráča :

 1. Púchovského hokejového klubu MŠK Púchov platného od 01.01.2023 do 30.06.2023 nasledovne:
 • Družstvá 1 HT a 2 HT a mladší - zadarmo
 • Družstvá 3 HT až juniori - výška mesačného poplatku 40,- eur s DPH
 • Družstvo muži - zadarmo

 

 1. Púchovského futbalového klubu MŠK Púchov platného od 01.01.2023 do 30.06.2023 nasledovne:
 • Družstvá U 6 a U 7 a mladší  - zadarmo
 • Družstvá U 8 až U 19 - výška mesačného poplatku 30,- eur s DPH
 • Družstvo muži - zadarmo

 

 1. Volejbalového oddielu 1970 MŠK Púchov platného od 01.01.2023 do 30.06.2023 nasledovne:
 • Družstvá prípraviek a žiaci mimo súťaže - zadarmo
 • Družstvá mladší, starší žiaci, kadeti, juniori - výška mesačného poplatku 20,- eur s DPH
 • Družstvo muži - zadarmo