Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 2013

Predmet zákazky: Dodávka stavebných prác - sanácie betónových a železobetónových konštrukcií

Termín zverejnenia: 08.07.2013

Druh zákazky: stavebné práce

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

 

 

Predmet zákazky: Dodávka materiálu na opravy na Krytej plavárni v Púchove

Termín zverejnenia: 08.07.2013

Druh zákazky: tovary

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

 

 

Predmet zákazky: Zabezpečenie Rýchlej zdravotnej pomoci na zápasy dorastu púchovského hokejového klubu MŠK Púchov na sezónu 2013/2014

Termín zverejnenia: 21.08.2013

Druh zákazky: služby

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

 

 

Predmet zákazky: Technické zabezpečenie odborného stretnutia

Termín zverejnenia: 11.09.2013

Druh zákazky: služby

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

 

 

Predmet zákazky: Dodávka a montáž garážových brán na zimný štadión

Termín zverejnenia: 18.09.2013

Druh zákazky: tovary a práce

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

 

Predmet zákazky: Poistenie majetku

Termín zverejnenia: 25.11.2013

Druh zákazky: služby

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

 

Predmet zákazky: Služby civilnej ochrany obyvateľstva na obdobie 4 rokov

Termín zverejnenia: 20.12.2013

Druh zákazky: služby

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

Výzva: VÝZVA

 

Predmet zákazky: Priebežné dodávanie záhradníckych potrieb podľa požiadaviek spoločnosti na obdobie 2 rokov

Termín zverejnenia: 20.12.2013

Druh zákazky: tovary

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

Výzva: VÝZVA

 

Predmet zákazky: Priebežné dodávky technického chlóri a nájom fliaš podľa požiadaviek spoločnosti na obdobie 2 rokov

Termín zverejnenia: 20.12.2013

Druh zákazky: služby

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

Výzva: VÝZVA

 

Predmet zákazky: Priebežné dodávanie farieb a lakov podľa potrieb spoločnosti na obdobie 2 rokov

Termín zverejnenia: 20.12.2013

Druh zákazky: tovary

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

Výzva: VÝZVA

 

Predmet zákazky: Priebežné dodávanie elektroinštalačného materiálu podľa potrieb spoločnosti na obdobie 2 rokov

Termín zverejnenia: 20.12.2013

Druh zákazky: tovary

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

Výzva: VÝZVA

 

Predmet zákazky: Priebežné dodávanie čistiacich a ochranných pracovných prostriedkov podľa potrieb spoločnosti na rok 2014

Termín zverejnenia: 20.12.2013

Druh zákazky: tovary

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440

Výzva: VÝZVA