Zimný štadión

Zimný štadión slúži najmä pre hokejové tréningy, organizovanie hokejových zápasov a verejné korčuľovanie. Pre zabezpečenie prevádzky zimného štadióna je schválený prevádzkový poriadok a v rámci neho Zásady správania návštevníkov (príloha ).

 

Zásady správania návštevníkov zimného štadióna

 

Každý návštevník / užívateľ je povinný oboznámiť sa sa pri vstupe do objektu s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

 

Rozmery ľadovej plochy: 30 m x 60 m

Kapacita hľadiska: 1373 miest na sedenie, 570 miest na státie

 

 

Pozri si tiež:

 

Hokejový klub MŠK Púchov   Rozpis ľadovej plochy

 

Súbory na stiahnutie