O nás

MŠK Púchov s.r.o. je spoločnosť, ktorá pôsobí od roku 2004 a vznikla ako 100 % dcérska spoločnosť Mesta Púchov. Keďže šport, ako taký, má v Púchove nenahraditeľné miesto, veď niektoré púchovské kluby majú 50 - 60 ročnú tradíciu (futbal, hádzaná, volejbal, hokej, atletika, lyžovanie, turistika), bolo viac než nutné, vytvoriť organizáciu, pod záštitou ktorej tieto oddiely získavajú vhodné podmienky a môžu fungovať a naplno rozvíjať svoju činnosť.


MŠK Púchov s.r.o. prevádzkovaním a správou športového areálu v Púchove vytvára podmienky pre využívanie športových objektov pre aktívny pohyb, regeneráciu a rekondíciu s dôrazom na mládež a uspokojovanie potrieb obyvateľov regiónu, ale aj podmienky pre vrcholový a výkonnostný šport.


Medzi objekty, ktoré spoločnosť spravuje, prevádzkuje a zároveň udržiava patrí: krytá plaváreň so saunou, letné kúpalisko, futbalový štadión, športová hala, zimný štadión, tenisové kurty a objekt lodenice, v ktorej sídli Centrum voľného času Včielka.

 

Ďalšie činnosti, ktorými sa MŠK Púchov s.r.o. zaoberá:

  •  nájom nebytových priestorov iným subjektom, za účelom získania časti finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu športového areálu a zároveň aj zabezpečenia služieb pre športujúcu verejnosť.