Letné kúpalisko v Púchove, cenník

Cenník je platný od 1.1.2021

 

Cena pre jednu osobu vrátane DPH

 

  Deň Permanentka 10 vstupov
Dospelí  4,50 € 36,00 €
Dospelí PU (*zľavnená cena) 3,00 € 25,50 €
Dôchodcovia, deti 5-15 r., ZŤP 2,00 € 15,00 €

 

* zľavnená cena - platí pre občanov s trvalým pobytom v meste Púchov a mestských častiach Horné Kočkovce, Hoština, Hrabovka, Ihrište, Nosice, Vieska Bezdedov. Pre uplatnenie zľavnenej ceny je nutné sa preukázať dokladom preukazujúcim nárok na zľavnenú cenu.

 

** služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží – len vstupné do umelých kúpalísk sú s 10% DPH

 

Deti do 5 rokov majú vstup zdarma
Zapožičanie slnečníka na deň 1,00 €

 

 

Ceny pre skupiny na objednávku bez DPH

bazén 1 hodina 100,-  €
dráha 1 hodina 16,- €

 

* k cene prenájmu športovísk sa účtuje 10% DPH v prípade poskytnutia športového zariadenia pre účely vykonávania športu

 

Informácie

0918 651 179