Interné

číslo zmluvy

Zmluvná strana Predmet    Cena EUR s  DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
001/2020 Rudolf Dráb

Dodatok č.1k trénerskej zmluve

1000,00

250,00

10,50/1,5 hod.

08.01.2020 uvedené v zmluve dodatok
002/2020 Miroslav Sivý Dodatok č.1 k trénerskej zmluve

400,00

400,00

650,00

10,50/1,5 hod.

08.01.2020 uvedené v zmluve dodatok
003/2020 Viktor Štefanech Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 08.01.2020 uvedené v dodatku dodatok
004/2020 Richard Jakubec Hráčka zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 08.01.2020 31.03.2020 zmluva
005/2020 Jozef Huňa Hráčka zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 09.01.2020 31.03.2020 zmluva
006/2020 Tomáš Bajtala Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
007/2020 Matej Crkoň Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
008/2020 Martin Panáček Dohoda o ukončení hráčskej zmluva --- 09.01.2020 31.12.2019 dohoda
009/2020 Peter Baštuga Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 09.01.2020 31.03.2020 dodatok
010/2020 Jakub Šimíček Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 300,00 10.01.2020 31.03.2020 dodatok
011/2020 FK Železiarne Podbrezová Zmluva o transfere hráča

v zmluve

14.01.2020 26.06.2020 zmluva
012/2020 Jakub Pšurný Trénerská zmluva 250,00 14.01.2020 31.03.2020 zmluva
013/2020 Trafer s.r.o. Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 14.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
014/2020 Michal Riška Trénerská zmluva 150,00 14.01.2020 30.06.2020 zmluva
015/2020 Alex Pusztay Dodatok č.1 250,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
016/2020 Matej Pecho Dodatok č.1 400,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
017/2020 Ivan Štefko Dodatok č.1 250,00 15.01.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
018/2020 Ille-Papier-service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 629,78 25.01.2020 16.01.2021 zmluva
019/2020 Klub hokejbalu a florbalu Púchov Zmluva o reklame 2400,00 28.01.2020 uvedené v zmluve zmluva
020/2020 Filip Šedivý Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu

250,00

01.02.2020 31.03.2020 zmluva
021/2020 Michal Vanák Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 01.02.2020 uvedené v dohode dohoda
022/2020 František Brezničan Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 01.02.2020 uvedené v dohode dohoda
023/2020 Kirill Romanov Dodatok č.2 k hráčskej zmluve --- 01.02.2020 31.01.2020 dodatok
024/2020 Damián Hudík Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 01.02.2020 31.03.2020 zmluva
025/2020 Dominik Madový Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 01.02.2020 31.03.2020

 

zmluva

026/2020 Martin Drahuta Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 300,00 06.02.2020 uvedené v zmlueve dodatok
027/2020 Daniel Pilný Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 400,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
028/2020 Juraj Pilát Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 300,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
029/2020 Peter Pilný Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 350,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
030/2020 Marek Kvašay Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 220,00 06.02.2020 uvedené v zmluve dodatok
031/2020 PROREMA s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí reklamného priestoru --- 06.02.2020 31.10.2020 dodatok
032/2020 Denis Trenčan Dodatok č.1 k hráčskej zmluve o amatérskom vykonávaní športu 200,00 08.02.2020 31.03.2020 dodatok
033/2020 Frederik Marman Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 08.02.2020

uvedené

v dohode

dohoda
034/2020 Gabriela Kuhajdová Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 11.02.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
035/2020 Stredoslovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizovanie turnajov v regióne uvedené v zmluve 11.02.2020 31.05.2020 zmluva
036/2020 FK Púchov mládež, o.z. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2500,00 13.02.2020

uvedené

v zmluve

zmluva
037/2020 Tomáš Kopiš Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 400,00 14.02.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
038/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 12324,93 15.02.2020 31.07.2020 zmluva
039/2020 Tescoma, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 6000,00 19.02.2020 03.02.2021 zmluva
040/2020 Kristián Strelčík Dodatok č. 1 k trénerskej zmluve 350,00 19.02.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
041/2020 Michal Riška Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 350,00 20.02.2020 30.06.2020 zmluva
042/2020 Juraj Martinček Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 21.02.2020 30.06.2020 zmluva
043/2020 Jakub Michlík Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 21.02.2020 30.06.2020 zmluva
044/2020 Stanislav Lacko Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 21.02.2020 30.06.2020 zmluva
045/2020 Alexej Antal Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 22.02.2020 30.6.2020 zmluva
046/2020 Katarína Halušková - Katka Zmluva o podnájme nebytových priestorov 118,50 22.02.2020 31.12.2020 zmluva
047/2020 Rastislav Ozimý Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 350,00 22.02.2020 30.06.2020 zmluva
048/2020 Matúš Haviar Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 350,00 22.02.2020 30.06.2020 zmluva
049/2020 Slovenský plynárenský priemysel Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve Z201933092_Z --- 25.02.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
050/2020 Tibor Pavlík Trénerská zmluva 200,00 29.02.2020 30.06.2020 zmluva
051/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja, Stredoslovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizačné zabezpečenie v ľadovom hokeji uvedené v zmluve 03.03.2020 30.04.2020 zmluva
052/2020 Dinostav, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 2400,00 03.03.2020 19.02.2021 zmluva
053/2020 AS Trenčín, a.s. Zmluva o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov 200,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
054/2020 AS Trenčín, a.s. Zmluva o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov 200,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
055/2020 AS Trenčín, a.s. Zmluva o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov 200,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
056/2020 Peter Pilný Dodatok č.2 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 500,00 03.03.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
057/2020 Daniel Pilný Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 03.03.2020 29.02.2020 dohoda
058/2020 Peter Pilný Trénerská zmluva 250,00 03.03.2020 30.06.2020 zmluva
059/2020 Johnny servis s.r.o. Zmluva o prenájme 150,00/mes 04.03.2020 17.05.2020 zmluva
060/2020 Matej Loduha Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 400,00 05.03.2020 31.05.2020 zmluva
061/2020 GALVANIKA s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 05.03.2020 04.03.2021 zmluva
062/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre podporu seniorského družstva 1562,00 06.03.2020

uvedené

v zmluve

zmluva
063/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre podporu seniorského družstva 1665,00 06.03.2020

uvedené

v zmluve

zmluva
064/2020 Ramirent spol. s.r.o. Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí 214,20 07.03.2020 28.05.2020 zmluva
065/2020 Sládek a syn Elektroinštalácie, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o reklamnej spolupráci uvedené v zmluve 13.03.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
066/2020 Juraj Pilát Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 02.04.2020 31.03.2020 dodatok
067/2020 Juraj Pilát Dodatok č.2 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 02.04.2020 31.03.2020 dodatok
068/2020 Jozef Huňa Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 90,00 04.04.2020 09.03.2020 dodatok
069/2020 Dominik Madový Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu 90,00 04.04.2020 09.03.2020 dodatok
070/2020 Jarmila Halušková Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 08.04.2020 31.03.2020 dodatok
071/2020 Pavol Vršanský Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov --- 10.04.2020 10.03.2020 dodatok
072/2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Dohoda č.20/11/54E/694 o poskytnutí finančného príspevku uvedené v zmluve 28.04.2020 31.12.2020 dohoda
073/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu seniorského družstva klubu

1544,00

28.04.2020 30.06.2020 zmluva
074/2020 Rastislav Pagáč Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
075/2020 Matej Pecho Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
076/2020 Martin Dvorský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
077/2020 Róbert Hupka Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
078/2020 Ľuboš Blažej Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
079/2020 Alex Pusztay Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
080/2020 PaedDr. Ivan Štefko Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
081/2020 Ivan Štefko Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
082/2020 Ivan Štefko Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
083/2020 Levárky s.r.o. Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
084/2020 Peter Mičic Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
085/2020 Patrik Štefanec Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
086/2020 Vladimír Cifranič Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
087/2020 Michal Vanák Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
088/2020 Štefan Ďurovec Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
089/2020 Roman Šulek Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
090/2020 MBŽ s.r.o. Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
091/2020 Martin Leško Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
092/2020 Mgr. Ladislav Loužecký Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
093/2020 Tibor Pavlík Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
094/2020 Kristián Strelčík Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
095/2020 Ľuboš obšivan Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
096/2020 Roman Rosina Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
097/2020 Patrik Mynář Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
098/2020 Martin Drahuta Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
099/2020 Peter Pilný Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.06.2020 dodatok
100/2020 Miroslav Nemček Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
101/2020 Branislav Okuliar Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
102/2020 Stanislav Horanský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
103/2020 Zdenko Pokorný Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
104/2020 Rudolf Dráb Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
105/2020 Tomáš Matocha Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
106/2020 Artem Dmtriev Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
107/2020 Roman Haluška Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
108/2020 Ing. Miroslav Zalčík Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
109/2020 Miroslav Sivý Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 30.04.2020 30.04.2020 dodatok
110/2020 Michal Riška Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 05.05.2020 30.06.2020 dodatok
111/2020 Miroslav Nemček Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
112/2020 Rudolf Dráb Dodatok č.3 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
113/2020 Zdenko Pokorný Dodatok č.3 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
114/2020 Miroslav Sivý Dodatok č.3 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
115/2020 Stanislav Horanský Dodatok č.3 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
116/2020 Artem Dmtriev Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
117/2020 Branislav Okuliar Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
118/2020 Ing. Miroslav Zalčík Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
119/2020 Tomáš Matocha Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 07.05.2020 30.06.2020 dodatok
120/2020 Miroslav Sivý Dodatok č.4 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 13.05.2020 31.07.2020 dodatok
121/2020 Stanislav Horanský Dodatok č.4 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 13.05.2020 31.07.2020 dodatok
122/2020 Miroslav Nemček Dodatok č.3 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 13.05.2020 31.07.2020 dodatok
123/2020 Karimtech, s.r.o. Nájomná zmluva 600,00 13.05.2020

06.07.2020

 

zmluva
124/2020 Zdenko Pokorný Dodatok č.4 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 14.05.2020 31.07.2020 dodatok
125/2020 Rudolf Dráb Dodatok č.4 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 14.05.2020 31.07.2020 dodatok
126/2020 Roman Haluška Dodatok č.2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 19.05.2020 30.06.2020 dodatok
127/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča 2586,24 27.05.2020 31.12.2020 zmluva
128/2020 Vladimír Cifranič Dohoda o ukončení --- 27.05.2020 31.05.2020 zmluva
129/2020 Občianske združenie astra Dodatok č.5 k zmluve o zapožiačaní prístroja --- 30.05.2020 31.05.2021 dodatok
130/2020 Roman Šulek Dohoda o skončení trénerskej zmluvy --- 03.06.2020 31.05.2020 dohoda
131/2020 Sports &

Training Centre, s.r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov 2940,00 11.06.2020 07.09.2020 zmluva
132/2020 Bedmintonový klub RACQUETS Púchov Zmluva o podnájme nebytových priestorov uvedné v zmluve 12.6.2020 30.09.2020 zmluva
133/2020 František Brezničan Dodatok č. 1 k trénerskej zmluve --- 13.6.2020

uvedené

v dodatku

dodatok
134/2020 František Brezničan Dodatok č. 2 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 13.6.2020 30.06.2020 dodatok
135/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH 10 000,00 17.06.2020 31.12.2020 zmluva
136/2020 Mugove Leroy Munyorove Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 19.06.2020 31.05.2020

dohoda,

dodatok

137/2020 POVBUS s.r.o. Zmluva o poskytnutí č. Z202013001_Z 49200 23.6.2020 30.06.2021 zmluva
138/2020 Slovenská volejbalová federácia  Zmluva č.027/2020 o poskytnutí finančného príspevku volejbalového klubu v roku 2020 2133,05 24.06.2020 01.12.2020 zmluva
139/2020 AS Trenčín, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov 200,00 25.06.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
140/2020 AS Trenčín, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov

200,00

25.06.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
141/2020 AS Trenčín, a.s Dodatok č.1 k zmluve o hosťovaní hráča a prebratí záväzkov

200,00

25.06.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
142/2020 Mesto Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie 30 000,00 27.06.2020 15.12.2020 zmluva
143/2020 Mesto Púchov Nájomná zmluva 3000,00 27.06.2020 31.12.2030 zmluva
144/2020 Mesto Púchov Nájomná zmluva 1,00 27.06.2020 31.12.2030 zmluva
145/2020 Mesto Púchov Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy --- 27.06.2020 30.06.2020 dohoda
146/2020 Mesto Púchov Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy --- 27.06.2020 30.06.2020 dohoda
147/2020 Mesto Púchov Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy --- 27.06.2020 30.06.2020 dohoda
148/2020 Tomáš Matocha Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 650,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
149/2020 Branislav Okuliar Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 1000,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
150/2020 Ing. Miroslav Zalčík Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 250,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
151/2020 Roman Haluška Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 250,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
152/2020 Miroslav Sivý Dodatok č.5 k trénerskej zmluve 1325,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
153/2020 Stanislav Horanský Dodatok č.5 k trénerskej zmluve 850,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
154/2020 Zdenko Pokorný Dodatok č.5 k trénerskej zmluve 750,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
155/2020 Miroslav Nemček Dodatok č. 4 k trénerskej zmluve 1250,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
156/2020 Rudolf Dráb Dodatok č.5 k trénerskej zmluve 1250,00 30.06.2020 31.07.2020 dodatok
157/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu mládežníckych klubov v súvislosti s pandémiou COVID-19 uvedené v zmluve 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
158/2020 Alex Pusztay Trénerská zmluva 250,00 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
159/2020 Rastislav Pagáč Trénerská zmluva 250,00 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
160/2020 Ľuboš Blažej Trénerská zmluva 200,00 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
161/2020 Mater Pecho Trénerská zmluva 250,00 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
162/2020 Martin Dvorský Trénerská zmluva 250,00 30.06.2020 31.08.2020 zmluva
163/2020 Róbert Hupka Trénerská zmluva 600,00 30.06.2020. 31.08.2020 zmluva
164/2020 Mgr. Marek Šimáček Dodatok č.2 k manažérskej zmluve --- 01.07.2020 31.07.2020 dodatok
165/2020 Ivan Štefko Trénerská zmluva 600,00 01.07.2020 31.08.2020 zmluva
166/2020 Kristián Strelčík Dodatok č.1 k zmluve a amatérskom vykonávaní športu uvedené v dodatku 01.07.2020 30.06.2020 dodatok
167/2020 Dominik Živčic Trénerská zmluva 150,00 01.07.2020 30.06.2021 zmluva
168/2020 MBŽ s.r.o. Trénerská zmluva 500,00 01.07.2020 30.06.2021 zmluva
169/2020 Tibor Pavlík Trénerská zmluva 200,00 01.07.2020 30.06.2021 zmluva
170/2020 PaedDr. Ivan Štefko Trénerská zmluva 750,00 01.07.2020 31.08.2020 zmluva
171/2020 Ivan Štefko Trénerská zmluva 450,00 01.07.2020 31.08.2020 zmluva
172/2020 Artem Dmtriev Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 600,00 02.07.2020 31.07.2020 zmluva
173/2020 František Zúbek Trénerská zmluva

250,00

10,50/1,5 hod.

02.07.2020 30.04.2021 zmluva
174/2020 Patrik Mynař Trénerská zmluva 900,00 02.07.2020 30.06.2021 zmluva
175/2020 Martin Leško Trénerská zmluva 400,00 02.07.2020 30.06.2021 zmluva
176/2020 Peter Mičic Trénerská zmluva 450,00 02.07.2020 30.06.2021 zmluva
177/2020 František Brezničan Trénerská zmluva 400,00 02.07.2020 30.06.2021 zmluva
178/2020 Jozef Pagáč Trénerská zmluva 400,00 02.07.2020 30.06.2021 zmluva
179/2020 EWELL s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 850,00/mes 02.07.2020 31.03.2023 zmluva
180/2020 Jozef Pagáč Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 10.07.2020 30.06.2020 dodatok
181/2020 Kristián Strelčík Trénerská zmluva 250,00 10.07.2020 30.06.2021 zmluva
182/2020 Ľuboš Obšivan Trénerská zmluva 400,00 10.07.2020 30.06.2021 zmluva
183/2020 Štefan Ďurovec Trénerská zmluva 200,00 10.07.2020 30.06.2021 zmluva
184/2020 Martin Drahuta Trénerská zmluva 300,00 10.07.2020 30.06.2021 zmluva
185/2020 Patrik Štefanec Trénerská zmluva 200,00 10.07.2020 30.06.2021 zmluva
186/2020 Mgr. Lukáš Kaplan Trénerská zmluva 1200,00 10.07.2020 30.06.2021 zmluva
187/2020 Jarmila Halušková Zmluva o podnájme nebytových priestrov 213,60 14.07.2020 30.04.2021 zmluva
188/2020 Q-service s.r.o. Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v zmluve 16.07.2020 30.04.2021 zmluva
189/2020 Q-service s.r.o. Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v zmluve 16.07.2020 30.06.2021 zmluva
190/2020 Juraj Martinček Dodatok č.2 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 16.07.2020 30.06.2020 dodatok
191/2020 Jakub Michlík Dodatok č.2 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 16.07.2020 30.06.2020 dodatok
192/2020 Stanislav Lacko Dodatok č.2 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 16.07.2020 30.06.2020 dodatok
193/2020 Peter Pilný Dodatok č.3 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 16.07.2020 30.06.2020 dodatok
194/2020 Juraj Martinček Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 550,00 16.07.2020 30.06.2021 zmluva
195/2020 Jakub Michlík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 500,00 16.07.2020 30.06.2021 zmluva
196/2020 Stanislav Lacko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 500,00 16.07.2020 30.06.2021 zmluva
197/2020 Peter Pilný Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 400,00 16.07.2020 30.06.2021 zmluva
198/2020 Ing. Zuzana Tarabová - ZM Trading Zmluva o reklamnej spolupráci 800,00 17.07.2020 30.04.2021 zmluva
199/2020 Michal Vanák Trénerská zmluva 450,00 18.07.2020 30.06.2021 zmluva
200/2020 Jakub Pavlovič Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 18.07.2020 30.06.2020 dodatok
201/2020 Tomáš Kopiš Dodatok č.2 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 18.07.2020 30.06.2020 dodatok
202/2020 Kristián Strelčík Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu -- 18.07.2020

30.06.2020

dodatok
203/2020 Jakub Pavlovič Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 18.07.2020 30.06.2021 zmluva
204/2020 Tomáš Kopiš Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 450,00 18.07.2020 30.06.2021 zmluva
205/2020 Kristián Strelčík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 18.07.2020 30.06.2021 zmluva
206/2020 Levárky s.r.o. Trénerská zmluva 200,00 18.07.2020 30.06.2021 zmluva
207/2020 Patrik Mráz Trénerská zmluva 450,00 18.07.2020 30.06.2021 zmluva
208/2020 Patrik Mráz Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 450,00 18.07.2020 30.06.2021 zmluva
209/2020 Daniel Pilný Trénerská zmluva 400,00 22.07.2020 30.06.2021 zmluva
210/2020 Roman Rosina Trénerská zmluva 200,00 22.07.2020 30.06.2021 zmluva
211/2020 Michal Riška Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu -- 23.07.2020 30.06.2020 dodatok
212/2020 Matej Loduha Dodatok č.1 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 23.07.2020 30.06.2020 dodatok
213/2020 Matej Loduha Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 500,00 23.07.2020 30.06.2021 zmluva
214/2020 Daniela Lezzani Darovacia zmluva 200,00 23.07.2020

uvedené

v zmluve

zmluva
215/2020 11 AT s.r.o. Mandátna zmluva uvedené v zmluve 24.07.2020 30.04.2021 zmluva
216/2020 Ing. Marta Mrocková Mandátna zmluva uvedené v zmluve 24.07.2020 30.04.2021 zmluva
217/2020 Jozef Mrocek Mandátna zmluva uvedené v zmluve 24.07.2020 30.04.2021 zmluva
218/2020 Rastislav Ozimý Dodatok č.2 k zmluve o amatérskom vykonávaní športu --- 28.07.2020 30.06.2020 dodatok
219/2020 Rastislav Ozimý Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 400,00 28.07.2020 30.06.2021 zmluva
220/2020 Tobiar Raffay Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 28.07.2020 30.06.2021 zmluva
221/2020 Ing. Peter Žiačik Manažérska zmluva 900,00 30.07.2020 30.06.2021 zmluva
222/2020 Ing. Váša Luděk Manažérska zmluva 300,00 30.07.2020 30.09.2020 zmluva
223/2020 Mgr. Marek Šimáček Manažérska zmluva 900,00 30.07.2020 30.06.2021 zmluva
224/2020 Michal Riška Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 30.07.2020 30.06.2021 zmluva
225/2020 Martin Petro Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 30.07.2020 30.06.2021 zmluva
226/2020 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Dohoda č:20/1154E/3226 o poskytnutí finančného príspevku uvedené v zmluve 01.08.2020 31.12.2020 dohoda
227/2020 Roman Haluška Trénerská zmluva

250,00

10,50 hod.

01.08.2020 30.04.2021 zmluva
228/2020 Stanislav Pokorný Trénerská zmluva

750,00

10,50/hod.

01.08.2020 30.04.2021 zmluva
229/2020 Branislav Okuliar Trénerská zmluva 1000,00 01.08.2020 30.04.2021 zmluva
230/2020 František Zúbek Dodatok č.1 k trénerskej zmluve

600,00

10,50/hod.

01.08.2020 30.04.2021 dodatok
231/2020 Tomáš Brňák Trénerská zmluva

600,00

10,50/hod.

01.08.2020 30.04.2021 zmluva
232/2020 Tomáš Matocha Trénerská zmluva

800,00

10,50/hod

01.08.2020 30.04.2021 zmluva
233/2020 Stanislav Horanský Trénerská zmluva

850,00

10,50/hod

01.08.2020 30.04.2021 zmluva
234/2020 Rudolf Dráb Trénerská zmluva

1250,00

10,50/hod.

01.08.2020 30.04.2021 zmluva
235/2020 Ing. Miroslav Zalčík Trénerská zmluva

250,00

10,50

01.08.2020 30.04.2021 zmluva
236/2020 Miroslav Nemček Trénerská zmluva 200,00 01.08.2020 30.04.2021 zmluva
237/2020 Miroslav Nemček Trénerská zmluva

1450,00

10,50 hod.

01.08.2020 30.04.2021 zmluva
238/2020 Artem Dmitriev Trénerská zmluva

800,00

10,50 hod.

01.08.2020 30.04.2021 zmluva
239/2020 Peter Varga Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 550,00 01.08.2020 30.12.2020 zmluva
240/2020 Pavol Puček Zlatníctvo Safir Zmluva o reklamnej spolupráci 600,00 05.08.2020 31.07.2021 zmluva
241/2020 ŠKF Sereď, a.s. Zmluva o transfere hráča 360,00 05.08.2020 30.06.2021 zmluva
242/2020 Peter Rypák Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 360,00 06.08.2020 30.06.2021 zmluva
243/2020 Slavomír Kapusniak Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 06.08.2020 30.06.2021 zmluva
244/2020 Matej Vápeník Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 06.08.2020 31.12.2020 zmluva
245/2020 Aminostar Slovakia, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 396,00 12.08.2020 31.08.2020 zmluva
246/2020 Jonnny servis s.r.o. Zmluva o prenájme 150,00 13.08.2020 14.09.2020 zmluva
247/2020 Z+M servis a.s. Servisná a materiálová zmlu - dodatok č.1 uvedené v dodatku 19.08.2020 31.05.2021 dodatok
248/2020 KAMA Hydroizol, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 600,00 21.08.2020 31.05.2021 zmluva
249/2020 Ondrej Matejka Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 22.08.2020 30.06.2021 zmluva
250/2020 Marián Pišoja Trénerská zmluva 150,00 22.08.2020 31.12.2020 zmluva
251/2020 Michal Riška Trénerská zmluva 360,00 22.08.2020 31.12.2020 zmluva
252/2020 POVBUS s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. 202020237_Z 40 800,00 28.08.2020 30.04.2021 zmluva
253/2020 Rastislav Pagáč Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 300,00 29.08.2020 31.12.2020 dodatok
254/2020 Ľuboš Blažej Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 29.08.2020 31.12.2020 dodatok
255/2020 Matej Pecho Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 300,00 29.08.2020 31.12.2020 dodatok
256/2020 Martin Dvorský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 350,00 29.08.2020 31.12.2020 dodatok
257/2020 Alex Pusztay Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 29.08.2020 31.12.2020 dodatok
258/2020 Róbert Hupka Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 29.08.2020 31.12.2020 dodatok
259/2020 Ivan Štefko Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 1200,00 29.08.2020 31.12.2020 dodatok
260/2020 Ivan Štefko Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 29.08.2020 31.12.2020 dodatok
261/2020 PaedDr.Ivan Štefko Dodatok č.1 k trénerskej zmluve  450,00 01.09.2020 31.12.2020 dodatok
 
262/2020 ILLE-Papier -Service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 669,38 04.09.2020 16.01.2021 zmluva
263/2020 Reinoo Púchov, a.s. Zmluva o reklamnej spolupráci 5000,00 04.09.2020 12.08.2021 zmluva
264/2020 Marek Šimáček Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riadieteľa mládeže na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu 250,00 04.09.2020 30.06.2021 zmluva
265/2020 Bohuš Žifčák Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riadieteľa mládeže na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu 500,00 04.09.2020 30.06.2021 zmluva
266/2020 Stanislav Mráz Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riadieteľa mládeže na zabezpečení rozvoja mládežníckeho futbalu 500,00 04.09.2020 30.06.2021 zmluva
267/2020 Peter Kadáčik Trénerská zmluva

700,00

10,50/1,5 hod.

08.09.2020 30.04.2021 zmluva
268/2020 Pavol Ciesar Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v dodatku 09.09.2020 31.10.2020 dodatok
269/2020 Jakub Machala Trénerská zmluva 200,00 09.09.2020 30.06.2021 zmluva
270/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča  5838,96 12.09.2020 30.09.2020 dodatok
271/2020 MŠK Žilina, a.s. Zmluva o transfere hráčov 1200,00 15.09.2020 30.06.2021 zmluva
272/2020 Karimtech, s.r.o. Zmluva o kúpe a predaji stroja 7680,00 15.09.2020 --- zmluva
273/2020 DASIVO Group, s.r.o. Zmluva o zabezp.informátorskej a org. služby uvedené v zmluve 15.09.2020 31.03.2021 zmluva
274/2020 Šimon Štefanec Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 17.09.2020 31.12.2020 zmluva
275/2020 Tenisový klub Púchov Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie projektu vybudovania sociálneho zázemia v tenisovom areáli 30 000,00 17.09.2020 30.11.2021 zmluva
276/2020 František Brezničan Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 650,00 17.09.2020

uvedené v

zmluve

dodatok
277/2020 RNDr. Branislav Lipták Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v dodatku 19.09.2020 30.09.2020 dodatok
278/2020 Lemon Lion, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v dodatku 19.09.2020 30.09.2020 dodatok
279/2020 RNDr. Branislav Lipták Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v dodatku 19.09.2020 30.09.2020 dodatok
280/2020 Lemon Lion, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v dodatku 19.09.2020 30.09.2020 dodatok
281/2020 Katarína Halušková - Katka Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v dodatku 22.09.2020 30.09.2020 dodatok
282/2020 EWELL s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov uvedené v dodatku 22.09.2020 30.09.2020 dodatok
283/2020 Miroslav Hála Trénerská zmluva 550,00 22.09.2020 31.03.2021 zmluva
284/2020 František Zúbek Hráčska zmluva 550,00 23.09.2020 31.03.2021 zmluva
285/2020 Branislav Kvocera Hráčska zmluva 250,00 23.09.2020 31.03.2021 zmluva
286/2020 Tomáš Bajtala Hráčska zmluva 200,00 23.09.2020 31.03.2021 zmluva
287/2020 Filip Šedivý Hráčska zmluva 250,00 23.09.2020 31.03.2021 zmluva
288/2020 Tomáš Brňák Hráčska zmluva 550,00 23.09.2020 31.03.2021 zmluva
289/2020 Jakub Pšurný Hráčska zmluva 500,00 23.09.2020 31.03.2021 zmluva
290/2020 Matej Haluška Hráčska zmluva 450,00 23.09.2020 31.03.2021 zmluva
291/2020 Ille-Papier Service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 754,08 24.09.2020 31.12.2020 zmluva
292/2020 Miroslav Nemček Dodatok č.1 k térnerskej zmluve

1550,00

10,50/1,5 hod.

25.09.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
293/2020 Tomáš Brňák Dodatok č.1 k térnerskej zmluve --- 26.09.2020 01.08.2020 dodatok
294/2020 František Zúbek Dodatok č.2 k ténerskej zmluve --- 26.09.2020 01.08.2020 dodatok
295/2020 PaedDr. Ivan Štefko Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 650,00 29.09.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
296/2020 Alex Pusztay Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 250,00 29.09.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
297/2020 Martin Dvorský Dodatok č.2 k trénerskej zmluve ---- 29.09.2020

uvedené

v zmluve

dodatok
298/2020 Luděk Váša Dodatok č.1 k manažérskej zmluve 350,00 29.09.2020 30.06.2021 dodatok
299/2020 Miroslav Nemček Dodatok č.1 k térnerskej zmluve 300,00 30.09.2020

uvedené v 

zmluve

dodatok
300/2020 Roman Haluška Dodatok č.1 k térnerskej zmluve

400,00

10,50/1,5hod.

01.10.2020 30.11.2020 dodatok
301/2020 Mesto Púchov Zmluva o poskytnutí dotácie 30 000,00 02.10.2020 31.12.2020 zmluva
302/2020 AXA pojišťovna a.s. Poistná zmluva pistenie vozidiel 99,20 02.10.2020 neurčitá zmluva
303/2020 Martin Božík Hráčska zmluva 300,00 02.10.2020 31.03.2021 zmluva
304/2020 Tomáš Hajský Hráčska zmluva 200,00 02.10.2020 31.03.2021 zmluva
305/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku- zahraničný hokejista 1689,65 05.10.2020 30.09.2020 zmluva
306/2020 Stredoslovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizačné zabezpečenie zápasov v ľadovom hokeji vo vekových kategóriách 3,4,5,6,7,8 HT 556,00 10.10.2020 31.05.2021 zmluva
307/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančnej podpory pre družstvá klubov 2 ligy seniorov 5000,00 10.10.2020 15.12.2020 zmluva
308/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na podporu mládežníckych klubov súvisiacich s ohrozením pandémiou COVID-19 uvedené v zmluve 10.10.2020 31.12.2020 zmluva
309/2020 Podpora rozvoja v Púchove Sponzorská  zmluva č.39/2020/OZ_MŠK 3000,00 13.10.2020

uvedené

v zmluve

zmluva
310/2020 Gabriela Podobenová Dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestrov --- 17.10.2020

uvedené v zmluve

 

dodatok
311/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZOŠ 15% 16 000,00 20.10.2020 31.12.2020 zmluva
312/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Dodatok č.2 k Zmluveo poskytnutí finančného príspevku za históriu hráča uzatvorený medzi zmluvnými stranami uvedené v dodatku 20.10.2020 uvedené v zmluve dodatok
313/2020 ZŠ Mládežnícka Zmluva o nájme nebytových priestorov 10,00/1hod. 22.10.2020 30.06.2021 zmluva
314/2020 Branislav Okuliar Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 22.10.2020 uvedené v dodatku dodatok
315/2020 Stanislav Horanský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve uvedené v dodatku 22.10.2020 uvedené v dodatku dodatok
316/2020 UNIQUA pisťovna, a.s. Poistka 43,32 11.11.2020 neurčito zmluva
317/2020 X2 Sport, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1000,00 17.11.2020 01.08.2021 zmluva
318/2020 Tenisový klub Púchov Zmluva o podnájme nebytových priestorov 1,00 20.11.2020 31.12.2030 zmluva
319/2020 Tenisový klub Púchov Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie projektu vybudovania sociálneho zázemia v tenisovom areáli --- 20.11.2020 uvedené v zmluve dodatok
320/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb č.Z202030073_z 168 725,08 01.01.2021 31.12.2021 zmluva
321/2020 Juraj Kello Zmluva o audite a iných uisťovacích službách 2800,00 01.01.2020 uvedené v zmluve zmluva
322/2020 Rastislav Urbančok Zmluva o podnájme nebytových priestorov 250,00 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
323/2020 Martin Brezničan Vike Zmluva o krátkodobom prenájme pozemku

600,00

01.12.2020 23.12.2020 zmluva
324/2020 RNDr. Branislav Lipták Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.1/2020/BL 1287,50 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
325/2020 RNDr. Branislav Lipták Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.2/2020/B 350,00 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
326/2020 Martina Šerá Zmluva o podnájme nebytových priestorov 120,00 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
327/2020 LEMON LION, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.1 300,00 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
328/2020 LEMON LION, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.2 150,00 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
329/2020 Katarína Halušková - Katka Zmluva o podnájme nebytových priestorov 183,00 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
330/2020 JUDAUB s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 244,00 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
331/2020 Slovenská volejbalová federácia Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí príspevku volejbalovému klbu v roku 2020 3635,78 01.12.2020 uvedené v zmluve dodatok
332/2020 Centrum voľného času - VČIELKA Zmluva o podnájme nebytových priestorov 1,00 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
333/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica  Dohoda o ukončení dohody č. 20/11/54E/694 z dňa 21.4.2020 --- 02.12.2020 uvedené v dohode dohoda
334/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica  Dodatok č.1 k dohode číslo:20/11/54E/3226 uvedené v dodatku 02.12.2020 uvedené v dodatku dodatok
335/2020 Pavol Ciesar Dodatok č.2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov 550,00 01.01.2021 31.12.2023 dodatok
336/2020 Ramirent spol. s.r.o. Prenájom stavebnej mechanizácie uvedené v zmluve 08.12.2020 uvedené v zmluve zmluva
337/2020 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 27,84 08.12.2020 uvedené v zmluve zmluva
338/2020 UnitedONE BB, s.r.o. Zmluva o poskytovaní ekonomicko-účtovných služieb 1200,00 01.01.2021 31.12.2021 zmluva
339/2020 TOP DRINKS, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 59,60 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
340/2020 ALFA AGRITECHNIK CZ s.r.o., organizačná zložka SK Zmluva o podnájme nebytových priestorov 90,00 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
341/2020 XBUILD s.r.o. Zmluva o dielo 73217,00 11.12.2020 31.12.2021 zmluva
342/2020 Plavecký klub Matador Púchov Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.1/2020 PKMP 115,80 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
343/2020 Plavecký klub Matador Púchov Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.2/2020 PKMP 896,24 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
344/2020 Ivan Štefko Dodatok č.2 k trénerskej zmluve --- 18.12.2020 30.06.2021 dodatok
345/2020 Ivan Štefko Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 1150,00 01.01.2021 30.06.2021 dodatok
346/2020 PaedDr. Ivan Štefko Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 500,00 01.01.2021 30.06.2021 dodatok
347/2020 Alex Pusztay Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 500,00 01.01.2021 30.06.2021 dodatok
348/2020 Martin Dvorský Dodatok č.3 k trénerskej zmluve 250,00 01.01.2021 30.06.2021 dodatok
349/2020 Matej Pecho Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 250,00 01.01.2021 30.06.2021 dodatok
350/2020 Rastislav Pagáč Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 250,00 01.01.2021 30.06.2021

dodatok

 

351/2020 Róbert Hupka Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 550,00 01.01.2021 30.06.2021 dodatok
352/2020 Ľuboš Blažej Dodatok č.2 k trénerskej zmluve --- 18.12.2020 30.06.2021 dodatok
353/2020 Mesto Púchov Dodatok č.1 ku zmluve o poskytnutí dotáce zo dňa 18.12.2019 1.217.400,00 18.12.2020 uvedené v zmluve dodatok
354/2020 HMI trade s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 36,00 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
355/2020 Alexandra hotel, s.r.o. Dohoda o spolupodieľaní sa na nákladoch spojených s prevádzkou elektrotechnického zariadenia 250,00 01.01.2021 31.12.2025 dohoda
356/2020 PEKOS spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1800,00 01.01.2021 31.12.2021 zmluva
357/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.1/2020 193,84 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
358/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Zmluva o podnájme nebytových priestorov č.2/2020 uvedené v zmluve 01.01.2021 31.12.2023 zmluva
359/2020 ALPOUR, s.r.o. Dodatok č.1 Zmluva o podnájme nebytových priestorov --- 01.01.2021 31.12.2021 dodatok
360/2020 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - seniorské družstvá klubov 10 000,00 30.12.2020 uvedené v zmluve zmluva