Zmluvy 2014

interné číslo zmluvy Zmluvná strana         Predmet                Cena Eur s DPH   Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
1/2014 Ing. Miloš Kment zmluva o zabezpečení činností civilnej ochrany obyvateľstva 564,00/rok 10.01.2014 31.12.2017 zmluva
2/2014 Občianske združenie Mestský program materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove zmluva o podnájme 12 000,-/rok 11.01.2014 31.12.2014 zmluva
3/2014 FROST - service, s.r.o. zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 14.02.2014 nestanovený zmluva
4/2014 Ing. Ľubica Franeková FIRENEX zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 14.02.2014 nestanovený zmluva
5/2014 CHLORSERVIS s.r.o. zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 14.02.2014 nestanovený zmluva
6/2014 Štefan Marinič BOZP servis zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 14.02.2014 nestanovený zmluva
7/2014 FM Consulting, spol. s.r.o. zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 14.02.2014 nestanovený zmluva
8/2014 Ing. Miloš Kment zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 14.02.2014 nestanovený zmluva
9/2014 Milan Furo zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 14.02.2014 nestanovený zmluva
10/2014 Miroslav Sivý - SIVO zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 14.02.2014 nestanovený zmluva
11/2014 Milan Tarbaj zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 14.02.2014 nestanovený zmluva
12/2014 Róbert Gálik zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 14.02.2014 nestanovený zmluva
13/2014 Ing. Marta Tóthová zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 14.02.2014 nestanovený zmluva
14/2014 Union poisťovňa, a.s. poistná zmluva - poistenie majetku č. 11410939 2 974,87 / rok 24.02.2014 nestanovený zmluva
dodatok č.1
dodatok č.2
15/2014 EWELL s.r.o. dodatok k zmluve o podnájme č. 9/2013 nestanovený 04.03.2014 31.03.2015 dodatok
16/2014 Peter Bakyta zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 12.03.2014 nestanovený zmluva
17/2014 Orange Slovensko, a.s. dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 2996,10 13.03.2014 06.02.2016 dodatok
18/2014 Jarmila Halušková dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme č. 20/2013 nestanovený 20.03.2014 07.04.2014 dodatok
19/2014 VAMI POOL, s.r.o. zmluva o dielo č. 2014/02 24 586,80 20.03.2014 30.04.2014 zmluva
20/2014 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. skupinová poistná zmluva č. 080000929

Kategória A (deti do 15 rokov) lehotné poistné 5,30 €/osobu

Kategória B (dorast vo veku 15-18 rokov) lehotné poistné 15,20 €/osobu

25.03.2014 neurčito zmluva
21/2014 Central European Advertising, spol. s.r.o. rámcová zmluva o poskytnutí služieb alebo dodaní tovarov nestanovený 02.04.2014 31.12.2014 zmluva
22/2014 RoLo, s.r.o. zmluva o dielo 34 815,60 03.04.2014 18.05.2014 zmluva
23/2014 Soňa Korčeková - ASO VENDING dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služeib obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov č. 37/2012 220,00/ročne/1 ks automatu 16.04.2014 nestanovený dodatok
24/2014 Bc. Lukáš Krejčí L-K construct dohoda o ukončení zmluvy o podnájme č. 35/2013 --- 17.04.2014 15.04.2014 dohoda
25/2014 Mgr. Takáč Pavel trénerská zmluva 800,00 / mes 26.04.2014 30.04.2015 zmluva
26/2014 Michal Kobezda trénerská zmluva 600,00 / mes 26.04.2014 30.04.2015 zmluva
27/2014 PRIMONT SERVIS, s.r.o. zmluva o podnájme nebytových priestorov 3 480,00 03.05.2014 15.09.2014 zmluva
28/2014 Miroslav Sivý trénerská zmluva 700,00 / mes 03.05.2014 30.04.2015 zmluva
29/2014 Róbert Gálik trénerská zmluva 300,00 / mes 03.05.2014 30.04.2015 zmluva
30/2014 Miroslav Sivý - SIVO zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 06.05.2014 30.04.2015 zmluva
31/2014 Michal Kobezda zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 06.05.2014 30.04.2015 zmluva
32/2014 Pavel Takáč zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 06.05.2014 30.04.2015 zmluva
33/2014 Róbert Gálik zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 07.05.2014 30.04.2015 zmluva
34/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodatok č. 1 k Zmluve o reklame č. 8/2013 36 000,- / rok 13.05.2014 31.12.2016 dodatok
35/2014 SEPROT s.r.o. Zmluva č. S146 - 05/2014 6,84 / hod 14.05.2014 31.08.2014 zmluva
36/2014 Delikomať Slovensko, spol. s.r.o. zmluva o poskytovaní služieb 500,00 / rok 21.05.2014 31.07.2015 zmluva
37/2014 Linde Gas k.s. zmluva na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služieb uvedené v prílohe zmluvy 29.05.2014 31.12.2015 zmluva
38/2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. komisionárska zmluva --- 07.06.2014 neurčito zmluva
39/2014 UNION poisťovňa, a.s. dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 11410939 88,51 / rok 17.06.2014 nestanovený dodatok
40/2014 Jarmila Halušková zmluva o podnájme 200,40/mes 21.06.2014 12.04.2015 zmluva
41/2014 Pavol Vršanský dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 28/2013 100,00/mes 28.06.2014 15.06.2014 dodatok
42/2014 UNION poisťovňa, a.s. dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 11410939 40,66/rok 11.07.2014 nestanovený dodatok
43/2014 UNION poisťovňa, a.s. dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 11410939 156,29/rok 11.07.2014 nestanovený dodatok
44/2014 Jaroslav Lehocký trénerská zmluva 700,00/mes 19.7.2014 30.04.2015 zmluva
45/2014 Jaroslav Lehocký zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 19.7.2014 30.04.2015 zmluva
46/2014 Jozef Biskorovajný - BISBUS zmluva o poskytovaní služieb určené v zmluve 25.07.2014 30.04.2015 zmluva
  Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 36/2014 1 000,00 / rok 30.07.2014 31.07.2015 dodatok
47/2014 Miroslav Hála trénerská zmluva 250,00/mes 31.07.2014 30.04.2015 zmluva
48/2014 Miroslav Hála zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 31.07.2014 30.04.2015 zmluva
49/2014 Milan Furo trénerská zmluva 200,00/mes 31.07.2014 30.04.2015 zmluva
50/2014 Milan Furo zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 31.07.2014 30.04.2015 zmluva
51/2014 Bc. Lukáš Krejčí L-K construct zmluva o podnájme 168,00/mes 07.08.2014 30.04.2015 zmluva
52/2014 Slovak Telekom a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19,99/mes 13.8.2014 29.7.2016 zmluva
53/2014 Lumius Slovakia, s.r.o. zmluva o združenej dodávke elektriny určené v zmluve 16.08.2014 31.12.2015 zmluva
54/2014 FK Púchov, a.s. zmluva o prevode športovej činnosti futbalových družstiev FK Púchov a.s. vrátane práva súťaženia klubu a registračného práva klubu, ako aj o ďalších súvisiacich dojednaniach nestanovené 29.08.2014 nestanovené zmluva
55/2014 Marián Mjartan zmluva 1 200,00/mes 29.08.2014 31.12.2015 zmluva
56/2014 Marián Mjartan zmluva o zabezpečení osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 29.08.2014 31.12.2015 zmluva
57/2014 Mgr. Takáč Pavel dodatok č. 1 k trénerskej zmluve č. 25/2014 200,00/mes 03.09.2014 30.04.2015 dodatok
58/2014 OrangeSlovensko, a.s. zmluva o poskytovaní verejných služieb 24,47/mes 10.09.2014 19.08.2016 zmluva
59/2014 OZ Mestský program materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove zmluva o poskytovaní služieb nestanovené 10.09.2014 neurčito zmluva
60/2014 Slovak Telekom, a.s. zmluva o poskytovaní verejných služieb 15,00/,mes 10.09.2014 20.08.2016 zmluva
61/2014 Ing. Rastislav Hošták zmluva o nájme nebytových priestorov 155,00/mes 11.09.2014 31.12.2017 zmluva
62/2014 OZ Mestský program materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove zmluva o poskytovaní služieb nestanovené 13.09.2014 neurčito zmluva
63/2014 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. dodatok č. 1 ku skupinovej poistnej zmluve č. 20/2014 nestanovené 19.09.2014 neurčito dodatok
64/2014 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. zmluva o servisnej službe 111,79/za 2 mes 25.09.2014 nestanovené zmluva
65/2014 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. zmluva o servisnej službe 39,00/mes 25.09.2014 nestanovené zmluva
66/2014 Pavol Vršanský zmluva o podnájme nebytových priestorov 100,00/mes 25.09.2014 31.05.2015 zmluva
67/2014 Milan Furo dodatok č. 1 k trénerskej zmluve č. 49/2014 7,50/za 1,5 hod. 26.09.2014 30.04.2015 dodatok
68/2014 Športový hokejový klub o.z. zmluva o podmienkach užívania ľadovej plochy a zabezpečovania zápasovej réžie bezodplatne 10.10.2014 neurčito zmluva
69/2014 MONT, s.r.o. zmluva o dielo 27 021,14 22.10.2014 15.11.2014 zmluva
70/2014 FK Púchov, a.s. dodatok k zmluve o výpožičke č. 22/2013 0,00 29.10.2014 31.12.2014 dodatok
71/2014 Mária Okrajková zmluva o podnájme 300,00/mes 06.11.2014 31.12.2016 zmluva
72/2014 Mária Okrajková dodatok č.1 k zmluve o podnájme č. 71/2014  --- 27.11.2014 31.12.2016 dodatok
73/2014 MONT, s.r.o. zmluva o dielo 35 996,94 28.11.2014 24.12.2014 zmluva
74/2014 Športový hokejový klub, o.z. zmluva o sprostredkovaní reklamy 480,00 29.11.2014 31.03.2015 zmluva
75/2014 Slovenský zväz ľadového hokejka zmluva o poskytnutí finančného príspevku 240,00 29.11.2014 31.12.2014 zmluva
76/2014 Slovenský zväz ľadového hokeja zmluva o poskytnutí motivačného finančného príspevku 900,00 29.11.2014 31.12.2014 zmluva
77/2014 DELTECH, a.s. zmluva o dielo č. 20140342 23 683,85 29.11.2014 31.12.2014 zmluva
78/2014 HK Púchov o.z. zmluva o podnájme 85,20/mes 06.12.2014 31.12.2015 zmluva
79/2014 EWELL s.r.o. dodatok č. 2 k zmluve o podnájme č. 9/2013 nestanovené 16.12.2014 31.03.2017 dodatok
80/2014 RNDr. Branislav Lipták, BEEL dodatok č. 2 k zmluve o prenájme 1 326,00/rok 16.12.2014 neurčito dodatok
81/2014 Dom kultúry Púchov zmluva o reklame 500,00 18.12.2014 31.12.2014 zmluva
82/2014 Športový hokejový klub, o.z. zmluva o sprostredkovaní reklamy 600,00 23.12.2014 31.03.2015 zmluva