Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 2014

Predmet zákazky: Automatizácia dvoch ponorných čerpadiel pri Krytej plavárni v Púchove slúžiacich na vypúšťanie vody z bazéna

Termín zverejnenia: 04.02.2014

Druh zákazky: tovary a práce

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská 042/46 32 440042/46 32 440

Výzva:  VÝZVA

 

Predmet zákazky: Poistenie budov, objektov, majetku

Termín zverejnenia: 14.02.2014

Druh zákazky: služby

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Brehovská  042/46 32 44042/46 32 440

Výzva: VÝZVA