1
1
Rozpis a objednávky ľadovej plochy
Rozpis a objednávky ľadovej plochy
Krytá plaváreň
Krytá plaváreň
Pozrite si otváracie hodiny a ceny
Zimný štadión
Zimný štadión
Pozrite si rozpis ľadovej plochy

Mestský športový klub Púchov

PRE INFORMÁCIE OHĽADOM KRYTEJ PLAVÁRNE VOLAJTE PROSÍM POKLADŇU: 0918 651 179  

02. december 2020
Krytá plaváreň - zmena otváracích hodín
Oznamujeme návštevníkom krytej plaváreň, že od 3.12.2020 v čase od 17,00 - 18,00 budú prebiehať plavecké tréningy plaveckého klubu z Považskej Bystrice. Poobedné plávanie pre verejnosť začne od 18,00 hod.
20. november 2020
Krytá plaváreň
Krytá plaváreň je od 21.11.2020 otvorená v zmysle platných usmernení ÚVZ SR. Aktuálny počet návštevníkov si môžete overiť na tel. čísle: 0918 651 179.
16. november 2020
Prevádzka športovísk MŠK Púchov v súvislosti s vývojom situácie s COVID-19. Pandemický plán MŠK Púchov s.r.o.
16. november 2020
Oznamujeme rodičom detí (zákonným zástupcom detí), ktoré realizujú športovú činnosť v športových kluboch MŠK Púchov, že si môžu požiadať o vystavenie dokladu za účelom získania príspevku na športovú činnosť dieťaťa. Žiadosť musí byť doručená na sekretariát MŠK Púchov spolu s platbou pred vystavením pokladničného dokladu.
16. november 2020
Príspevok na športovú činnosť vyberá MŠK Púchov vo svojich športových kluboch ako formu účastníckych poplatkov, ktoré vznikajú v súvislosti so športovou činnosťou hráča a sú nákladmi klubu na výchovu hráča. Výška poplatkov je určená pre jednotlivé družstvá na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Na sezónu 2020/2021 (teda od 01.07.2020 do 30.06.2021) je ročná výška poplatkov vo výške 180,- eur. Platby sa môžu realizovať v 4 splátkach. Rozhodnutia o výške poplatkov pre jednotlivé športové kluby a jednotlivé športové družstvá sú zverejnené. Za obdobie od 01.04. do 30.06.2020 bude hráčom športových klubov poskytnutá 100% zľava z poplatkov. Úhrady, ktoré boli už realizované od rodičov hráčov vopred na obdobie 01.04.2020 do 30.06.2020, budú presunuté na obdobie od 01.07.2020.
16. november 2020
Športové kluby MŠK Púchov - hokej, futbal, volejbal
Tréningová športová činnosť v areáli MŠK Púchov je obnovená v zmysle platných opatrení a usmernení ÚVZ SR.
09. november 2020
Tréningová športová činnosť na ľadovej ploche je opäť v prevádzke od 10.11.2020. Pozrite si aktuálny rozpis ľadovej plochy.
06. október 2020
V praxi (články, web, TV) sa stretávame s týmito druhmi poukazov: 1) tzv. športové poukazy je chápaný príspevok na športovú činnosť dieťaťa – dobrovoľne poskytuje zamestnávateľ, resp. si uznáva náklady SZČO - bližšie informácie na našom webe; 2) tzv. rekreačné poukazy je chápaný príspevok na rekreáciu – povinne alebo dobrovoľne poskytuje zamestnávateľ - netýka sa MŠK Púchov; 3) tzv. vzdelávacie poukazy pravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Sú to príspevky na záujmové vzdelávanie žiakov. Poukazy prijímajú školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu škôl a sústavu školských zariadení (ZŠ, SŠ, CVČ) - netýka sa MŠK Púchov.