1
1
Rozpis a objednávky ľadovej plochy
Rozpis a objednávky ľadovej plochy
Krytá plaváreň
Krytá plaváreň
Pozrite si otváracie hodiny a ceny
Zimný štadión
Zimný štadión
Pozrite si rozpis ľadovej plochy

Mestský športový klub Púchov

PRE INFORMÁCIE OHĽADOM KRYTEJ PLAVÁRNE VOLAJTE PROSÍM POKLADŇU: 0918 651 179  

23. október 2020
Tréningová športová činnosť na ľadovej ploche je zrušená od 24.10.2020 až do odvolania.
23. október 2020
Športové kluby MŠK Púchov - hokej, futbal, volejbal
Tréningová športová činnosť v areáli MŠK Púchov je pre športové kluby od 24.10.2020 až do odvolania zrušená.
23. október 2020
Prevádzka športovísk MŠK Púchov v súvislosti s vývojom situácie s COVID-19. Pandemický plán MŠK Púchov s.r.o.
06. október 2020
Poplatky hráčov športových klubov MŠK Púchov
Príspevok na športovú činnosť vyberá MŠK Púchov vo svojich športových kluboch ako formu účastníckych poplatkov, ktoré vznikajú v súvislosti so športovou činnosťou hráča a sú nákladmi klubu na výchovu hráča. Výška poplatkov je určená pre jednotlivé družstvá na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Na sezónu 2020/2021 (teda od 01.07.2020 do 30.06.2021) je ročná výška poplatkov vo výške 180,- eur. Platby sa môžu realizovať v 4 splátkach. Rozhodnutia o výške poplatkov pre jednotlivé športové kluby a jednotlivé športové družstvá budú zverejnené čoskoro. Za obdobie od 01.04. do 30.06.2020 bude hráčom športových klubov poskytnutá 100% zľava z poplatkov. Úhrady, ktoré boli už realizované od rodičov hráčov vopred na obdobie 01.04.2020 do 30.06.2020, budú presunuté na obdobie od 01.07.2020.
06. október 2020
V praxi (články, web, TV) sa stretávame s týmito druhmi poukazov: 1) tzv. športové poukazy je chápaný príspevok na športovú činnosť dieťaťa – dobrovoľne poskytuje zamestnávateľ, resp. si uznáva náklady SZČO - bližšie informácie na našom webe; 2) tzv. rekreačné poukazy je chápaný príspevok na rekreáciu – povinne alebo dobrovoľne poskytuje zamestnávateľ - netýka sa MŠK Púchov; 3) tzv. vzdelávacie poukazy pravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Sú to príspevky na záujmové vzdelávanie žiakov. Poukazy prijímajú školy a školské zariadenia, ktoré tvoria sústavu škôl a sústavu školských zariadení (ZŠ, SŠ, CVČ) - netýka sa MŠK Púchov.
28. september 2020
Oznamujeme rodičom detí (zákonným zástupcom detí), ktoré realizujú športovú činnosť v športových kluboch MŠK Púchov, že si môžu požiadať o vystavenie dokladu za účelom získania príspevku na športovú činnosť dieťaťa. Rozhodnutie o výške poplatkov na sezónu 2020/2021 bude k dispozícií v priebehu najbližších dní.
06. august 2020
Tento víkend má službu: prevádzkar Ján Moško
Volajte: informácie, Krytá plaváreň, Kúpalisko, sťažnosti, problémy, atď. tel.: 0907 413 324
04. august 2020
Verejné korčuľovanie
Ohľadom spustenia verejného korčuľovania Vás budeme informovať. Sledujte našu stránku.