Ceny športovej haly

Cenník je platný od 1.1.2023.

 

Ceny sú vrátane DPH

PRENÁJOM ŠPORTOVEJ HALY* 1 hodina 45,00 €
PRENÁJOM PLÁŽOVÉHO IHRISKA** 1 hodina

12,00 €

 

PRENÁJOM Bateca*** 1 ks/1 deň 50,00 €

 

* ceny prenájmu športovísk sú s 10% DPH - poskytnutie športové zariadenia pre účely vykonávania športu, v prípade prenájmu na iný účel, prípadne nedefinovaný účel, bude cena prenájmu určená osobitne a uplatní sa 20% DPH.

 

* pri prenájme dlhšom ako 4 hodiny sa platí k cene nájmu i upratovanie haly v sume 55 eur;   pri celodennom, viacdennom prenájme sa platí k cene nájmu i upratovanie haly v sume 120,- eur ( súvisiace služby s poskytnutím športového zariadenia pre účely vykonávania športu s 10% DPH). V prípade prenájmu na iný účel, prípadne nedefinovaný účel, bude cena upratovania určená osobitne a uplatní sa 20% DPH.

 

** pri prenájme plážového ihriska sa hradí záloha za kľúče v sume 5,00 € (vracia sa po odovzdaní kľúčov).

 

*** Bateco slúži ako ochrana športovej podlahy počas kultúrnych akcií (cena s 20% DPH).