Kontakt

Adresa a emaily

MŠK Púchov s.r.o.

Ul. 1. mája 834/29

020 01  Púchov

IČO 36332500

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne

Oddiel: Sro, vožka číslo 14302/R

 

mskpuchov@mskpuchov.sk

 

 

Facebook MŠK Púchov

 

Telefónne kontakty

správa spločnosti: +421 42 4632 440

sekretariát futbalového klubu: +421 42 4468 205

pokladňa krytej plavárne: +421 918 651 179

 

Ing. Štefan Ondrička​ - konateľ: 

mskpuchov@mskpuchov.sk

 

Ján Moško - za krytú pláváreň, futbalový štadión:

+421 907 413 324

 

Karol Moško - za športovú halu:

+421 907 130 070

Vladimír Luhový - za športovú halu:

+421 917 208 684

 

Ing. Miroslav Zalčík -  za zimný štadión:

+421 905 535 856