Spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. , 1. mája 834/29, 020 01  Púchov, IČO 36 332 500, prijme zamestnanca do trvalého pracovného pomeru na pracovnú pozíciu hospodár - údržbár na futbalovom štadióne v Púchove.

 

Opis pracovnej pozície:

Hospodár - údržbár zabezpečuje a zodpovedá za bezporuchový chod celého komplexu futbalového štadióna - zabezpečuje kosenie a údržbu futbalových ihrísk, opravy a údržbu majetku spoločnosti, zodpovedá za kvalitu trávnika, spolupracuje pri zabezpečovaní zápasov na štadióne, zodpovedá za technickú prípravu ihrísk na majstrovské a nemajstrovské zápasy podľa noriem SFZ.

Pracovný čas pri obsadzovanej pracovnej pozícii je rozvrhnutý nerovnomerne (zahŕňa aj prácu cez víkendy a pod.).

 

Požiadavky:

Zodpovednosť, spoľahlivosť, pozitívny prístup k práci, pracovitosť, bezúhonnosť, lojálnosť, časová flexibilita, vzťah k manuálnym prácam, technická zdatnosť, vodičský preukaz typu B a T – podmienkou. Prax na rovnakej alebo podobnej pozícii vítaná.

 

Nástup: ihneď

 

Svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte najneskôr do 15.4.2016 na  e-mail: mskpuchov@mskpuchov.sk, prípadne na adresu: MŠK Púchov s.r.o., 1. mája 834/29, 020 01  Púchov.