Ponukové konanie: Nájom nebytového priestoru v krytej plavárni

MŠK Púchov, s.r.o. ponúka na prenájom nebytový priestor (bývalá predajňa športových doplnkov)  o výmere 24,96m2 nachádzajúceho sa v objekte krytej plavárne.

 

Minimálna cena za nájom : 40€/m2 za rok + DPH + služby (podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov)

 

Doba nájmu: do troch rokov

 

Svoje ponuky o nájom nebytového priestoru zasielajte elektronicky na adresu: mskpuchov@mskpuchov.sk do 6. januára 2019.

 

Fotky ponúkaného priestoru:

 

 

 

 

Viac informácii o ponúkanom nebytovom priestore, alebo prípadnú obhliadku si môžete dohodnúť s prevádzkárom krytej plavárne: Ján Moško - 0907 413 324, alebo mailom: mskpuchov@mskpuchov.sk