Škola korčuľovania 2017/2018

Po úspešnom organizovaní Školy korčuľovania od roku 2012 a pre veľký záujem sa spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. rozhodla usporiadať opäť aj v roku 2017 Školu korčuľovania zadarmo pre všetky deti materských škôl v Púchove a pre deti 1., 2., a 3. ročníka škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov. Hlavným cieľom je naučiť deti základy korčuľovania, udržať a rozvinúť ich prirodzený záujem o pohyb a hru. Deti majú program plný hier a súťaží. Na priebeh a výučbu Školy korčuľovania dohliada vždy dostatočný počet skúsených trénerov. Po absolvovaní boli deti veľmi nadšené a spokojnosť s priebehom a organizáciou Školy korčuľovania bola aj na strane rodičov a učiteľov. Na konci týždňa dostali deti za ich šikovnosť a snahu diplomy a sladkú medailu.