Škola korčuľovania

Škola korčuľovania sa prvýkrát realizovala v roku 2012. Od tohto ročníka sa veľmi úspešne organizuje už každoročne a i naďalej sa teší záujmu.

 

Škola korčuľovania je zadarmo pre všetky deti materských škôl v Púchove a pre deti 1., 2., a 3. ročníka škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov.

 

Hlavným cieľom je naučiť deti základy korčuľovania, udržať a rozvinúť ich prirodzený záujem o pohyb a hru.

 

Deti majú program plný hier a súťaží. Na priebeh a výučbu Školy korčuľovania dohliada vždy dostatočný počet skúsených trénerov. Po absolvovaní boli deti veľmi nadšené a spokojnosť s priebehom a organizáciou Školy korčuľovania bola aj na strane rodičov a učiteľov. Na konci týždňa dostali deti za ich šikovnosť a snahu diplomy a sladkú medailu. 

 

Po absolvovaní Školy korčuľovania môžu deti pokračovať v rozvoji hokeja a korčuľovania sa v hokejovom klube MŠK Púchov.