Ceny športovej haly

Cenník je platný od 1.1.2023.

 

Ceny sú vrátane DPH

PRENÁJOM ŠPORTOVEJ HALY* 1 hodina 45,00 €
PRENÁJOM PLÁŽOVÉHO IHRISKA** 1 hodina

12,00 €

 

PRENÁJOM Bateca*** 1 ks/1 deň 50,00 €

 

* pri prenájme dlhšom ako 4 hodiny sa platí k cene nájmu i upratovanie haly v sume 55,00 €; pri celodennom, viacdennom prenájme a pri kultúrnospoločenských podujatiach sa platí k cene nájmu i upratovanie haly v sume 120,00 €

 

** pri prenájme plážového ihriska sa hradí záloha za kľúče v sume 5,00 € (vracia sa po odovzdaní kľúčov)

 

*** Bateco slúži ako ochrana športovej podlahy počas kultúrnych akcií