V rámci športovej činnosť zabezpečuje spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. chod 3 športových klubov:

* Hokejový klub MŠK Púchov 

* Futbalový klub MŠK Púchov 

* Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov

 

Rozhodnutia o stanovení účastníckeho poplatku hráča od 01.01.2023:

Púchovského hokejového klubu MŠK Púchov  TU

Púchovského futbalového klubu MŠK Púchov  TU

Volejbalového oddielu 1970 MŠK Púchov  TU

 

Výška poplatkov je určená pre jednotlivé družstvá na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Spôsob výberu poplatkov od 01.01.2023 je cez systém PaySy.

 

Bližšie informácie ohľadom príspevku na športovú činnosť dieťaťa sú na tomto linku.