V rámci športovej činnosť zabezpečuje spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. chod 3 športových klubov:

* Hokejový klub MŠK Púchov 

* Futbalový klub MŠK Púchov 

* Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov

 

Rozhodnutia o stanovení účastníckeho poplatku hráča na sezónu 2021/2022:

Púchovského hokejového klubu MŠK Púchov  TU

Púchovského futbalového klubu MŠK Púchov  TU

Volejbalového oddielu 1970 MŠK Púchov  TU

 

Výška poplatkov je určená pre jednotlivé družstvá na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Na sezónu 2021/2022 (teda od 01.07.2021 do 30.06.2022) je ročná výška poplatkov vo výške 180,- eur. Platby sa môžu realizovať v 4 splátkach. 

 

Za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021 je hráčom športových klubov poskytnutá 100% zľava z poplatkov. Úhrady, ktoré boli už realizované od rodičov hráčov vopred na obdobie  01.01.2021 do 30.06.2021, boli presunuté na obdobie od 01.07.2021.

 

Bližšie informácie ohľadom príspevku na športovú činnosť dieťaťa sú na tomto linku.