V rámci športovej činnosť zabezpečuje spoločnosť MŠK Púchov s.r.o. chod 3 športových klubov:

* Hokejový klub MŠK Púchov 

* Futbalový klub MŠK Púchov 

* Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov

 

Rozhodnutia o stanovení účastníckeho poplatku hráča na sezónu 2020/2021:

Púchovského hokejového klubu MŠK Púchov  TU

Púchovského futbalového klubu MŠK Púchov  TU

Volejbalového oddielu 1970 MŠK Púchov  TU

 

Bližšie informácie ohľadom príspevku na športovú činnosť dieťaťa sú na tomto linku.