Interné

číslo zmluvy

Zmluvná strana Predmet Cena EUR s DPH

Dátum

účinnosti

Dátum ukončenia Dokument
001/2022 Adrián Kopičár

Dohoda o ukončení

amatérskej zmluvy 

--- 06.01.2022 uvedené v dodatku dohoda
002/2022 Považská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva uvedené v zmluve 13.01.2022 neurčitá zmluva
003/2022 Slavoj Trebišov Zmluva o kompenzácií za zrušenie transferu hráča 300,00 14.01.2022 uvedené v zmluve zmluva
004/2022 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 341,32/mes 24.02.2022 31.12.2022 zmluva
005/2022 Jakub Michlík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 600,00 20.01.2022 30.06.2022 zmluva
006/2022 Ondřej Ullman Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 600,00 20.01.2022 30.06.2022 zmluva
007/2022 Štefan Ďurovec Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 300,00 20.01.2022 30.06.2022 dodatok
008/2022 Martin Leško Dodatok č.2 k trénerskej zmluve 600,00 21.01.2022 30.06.2022 dodatok
009/2022 Ondřej Ullman Zmluva o hosťovaní hráča --- 27.01.2022 21.06.2022 zmluva
010/2022 MŠK Žilina Zmluva o transfere hráčov 1500,00 21.01.2022 30.06.2022 zmluva