Zmluvy 2017

interné číslo zmluvy Zmluvná strana         Predmet                Cena Eur s DPH   Dátum účinnosti Dátum ukončenia Dokument
1/2017 PeadDr. Ivan Štefko Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných spostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
2/2017 Ivan Štefko Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
3/2017 Martin Dvorský Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
4/2017 Šimon Bakoš Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
5/2017 Roman Cíbik Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
6/2017 Ing. Vladimír Luhový Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
7/2017 Rastislav Pagáč Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom ---- 05.01.2017 nestanovený zmluva
8/2017 Michal Kijačik Dohoda o skončení trénerskej zmluvy --- 05.01.2017 nestanovený dohoda
9/2017 Energy Europe, SE Rámcová dohoda č. Z201647145_Z 39916,80 05.01.2017 31.12.2017 dohoda
10/2017 Mgr. Bohuš Žifčák Trénerská zmluva 400,00/mes 05.01.2017 30.06.2017 zmluva
11/2017 Heddy Keddy s.r.o. Zmluva o nájme majetku 800,00 10.01.2017 11.1.2017 zmluva
12/2017 Mgr. Miroslav Bučko Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady 19/2016 ---- 10.01.2017 31.12.2017 dodatok
13/2017 Ing. Peter Žiačik Dodatok č.1 k mandátnej zmluve 2/2016 ---- 10.01.2017 31.12.2017 dodatok
14/2017 Ing. Štefan Ondrička Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie konateľa ---- 10.01.2017 31.12.2017 dodatok
15/2017 Ing. Lukáš Ranik Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady 17/2016 ---- 10.14.2017 31.12.2017 dodatok
16/2017 SportReal Nitra s.r.o. Zmluvy o dielo č. 0812/2016 34 347,10 12.1.2017 30.04.2017 zmluva
17/2017 Ing. Vladimír Stacha Canton Export Zmluvy o dielo na stavebné práce 7588,05 12.01.2017 31.03.2017 zmluva
18/2017 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 10,00/mes 12.01.2017 04.01.2019 zmluva
19/2017 Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 1049102847 38,40/rok 14.01.2017 neurčito zmluva
20/2017 RON Software spol. s.r.o. Servisná zmluva 140,00/rok 17.01.2017 neurčito zmluva
21/2017 Alexandra Hotel, s.r.o. Dodatok č.2 k dohodeo spolupodieľaní sa na nákladoch spojených s prevádzkou elektrotechnického zariadenia ---- 18.01.2017 31.12.2018 dodatok
22/2017 Branislav Okuliar Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 54/2016 uvedené v zmluve 20.01.2017 30.04.2017 dodatok
23/2017 Filip Buček Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00/mes 21.01.2017 30.06.2017 zmluva
24/2017 Wecreate mediateam SK s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00

25.01.2017

 

28.02.2017

 

zmluva

25/2017 Samuel Bielik  Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti uvedené v zmluve 26.01.2017 31.12.2016 dohoda
26/2017 Mgr. Roman Špaček Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady uvedené v zmluve 28.01.2017 31.12.2017 dodatok
27/2017 Ing. Ľudovít Černáček PROJSTAV Dohoda o ukončení zmluvy o podnájme ---- 01.02.2017 31.12.2016 dohoda
28/2017 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedené v zmluve 01.02.2017 neurčito dodatok
29/2017 Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedené v zmluve 01.02.2017 neurčito dodatok
30/2017 FR trade, s.r.o. Zmluva 540,00/mes 03.02.2017 30.06.2017 zmluva
31/2017 Ing. Michal Riška Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti bezodplatne 03.02.2017 30.06.2017 zmluva
32/2017 Kingsley Iheme Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 03.02.2017 30.06.2017 zmluva
33/2017 Hokejový klub Púchov o.z. Darovacia zmluva 500,00 09.02.2017 ---- zmluva
34/2017 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí motivačného finančného príspevku 1500,00 15.02.2017 10.12.2016 zmluva
35/2017 Kooperativa poisťovňa a.s. Poistná zmluva 22,95/ rok 17.02.2017 neurčito zmluva
36/2017 Slovenský futbalový zväz Mgr. Bohuš Žifčák Zmluva o účasti Slovenského futbalového zväzu, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa mládeže na zabezpečovaní rozvoja mládežníckeho futbalu 500,00/mes

24.2.2017

30.06.2017 zmluva
37/2017 UniteONE BB s.r.o. Zmluva o poskytovaní ekonomicko - účtovných služieb 1200,00/mes 25.2.2017 31.12.2017 zmluva
38/2017 Martin Antol Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00/mes 03.03.2017 30.6.2017 zmluva
39/2017 Peter Sapák Dohoda o skončení trénerskej zmluvy ------ 01.03.2017 01.03.2017 dohoda
40/2017 Sibanda Mbekezeli Manziny Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 400,00/mes 14.3.2017 31.12.2017 zmluva
41/2017 Mátl a Bula, spol. s.r.o. Smlouva o pronájmu stroje na úpravu ledové plochy Olympia LPG 75,00/den 16.03.2017 nestanovené zmluva
42/2017 Delikovať Slovensko, spol s.r.o. Dohoda o skúšobnej prevádzke nápojového automatu 210,00 25.03.2017 30.09.2017 dohoda
43/2017 Seprot, s.r.o. Zmluva č. S 187 - 03/2017 o poskytovaní strážnej služby 8,40/1hod./1 zamestnanec 25.3.2017 20.11.2017 zmluva
44/2017 Jarmila Halušková Dodatok č.1 k zmluve o podnájme ---- 28.03.201 30.04.2017 dodatok
45/2017 Marner,s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 04.04.2017 31.12.2017 zmluva
46/2017 Ewell s.r.o. Dodatok č.4 k zmluve o podnájme ---- 05.04.2017 31.03.2020 dodatok
47/2017 VODAX a.s. Kúpna zmluva 5,16/ barel 06.04.2017 neurčitá zmluva
48/2017 Mgr. Bohuš Žifčák Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sporstredkovateľov ---- 08.04.2017 neurčitá zmluva
49/2017 Gimax Logistic s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 2400,00 21.04.2017 30.04.2018 zmluva
50/2017 OMNI Energy s.r.o. Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach 14,50/ fľaša 22.04.2017 30.04.2017 zmluva
51/2017 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 800,00 25.04.2017 31.12.2017 zmluva
52/2017 CK Slniečo, spol. s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20175625_Z 35 500,00 28.04.2017 17.02.2018

zmluva

Zrušená

53/2017 Ille-Paper-Service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 541,22/mes 28.04.2017 06.02.2018 zmluva
54/2017 Futsal Club Legendy Púchov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 8000,00 29.04.2017 nestanovené zmluva
55/2017 UnitedONE BB,s.r.o. Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom --- 03.05.2017 nestanovené zmluva
56/2017 Občianske združenie MFK Dubnica nad Váhom Zmluva o výpožičke bezodplatne 04.05.2017 15.03.2018 zmluva
57/2017 Mesto Púchov Zmluva o nájme 1,00/rok 04.05.2017 31.12.2020 zmluva
58/2017 Martin Antol Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti uvedené v zmluve 05.05.2017 30.04.2017 zmluva
59/2017 Československá obchodná banka, a.s. Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve --- 06.05.2017 28.12.2017 dohoda
60/2017 Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere 100 000,00 06.05.2017 28.12.2017 zmluva
61/2017 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 16 680,00 06.05.2017 31.12.2017 zmluva
62/2017 GOMS spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 300,00 11.05.2017 31.12.2017 zmluva
63/2017 VAŠA Slovensko s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania zamestnancov 0,00 17.05.2017 1.3.2022 zmluva
64/2017 POVBUS s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201720797_z 42 600,00 18.05.2017 01.06.2018 zmluva
65/2017 Branislav Okuliar Trénerská zmluva 1000,00 23.5.2017 30.04.2018 zmluva
66/2017 Miroslav Sivý Trénerská zmluva 1000,00 23.05.2017 30.04.2018 zmluva
67/2017 Miroslav Nemček Trénerská zmluva 1000,00 23.05.2017 30.04.2018 zmluva
68/2017 Stanislav Horanský Trénerská zmluva 600,00 23.05.2017 30.04.2018 zmluva
69/2017 Michal Kobezda Trénerská zmluva 1000,00 24.03.2017 30.04.2018 zmluva
70/2017 Róbert Gálik Trénerská zmluva 1000,00 24.03.2017 30.04.2018 zmluva
71/2017 Zdenko Pokorný Trénerská zmluva 1000,00 24.05.2017 30.04.2017 zmluva
72/2017 Tomáš Matocha Trénerská zmluva 250,00 24.05.2017 30.04.2017 zmluva
73/2017 Roman Haluška Trénerská zmluva 250,00 27.05.2017 30.04.2017 zmluva
74/2017 Marek Zalčík Trénerská zmluva 500,00 01.06.2017 30.04.2018 zmluva
75/2017 PARI, s.r.o. Kúpna zmluva 233 400,00 08.06.2017 nestanovené zmluva
76/2017 Sports and Training Centre s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov 2600,00 09.06.2017 10.09.2017 zmluva
77/2017 TriCo systems s.r.o. Kúpna zmluva 15 405,00 14.06.2017 uvedené v zmluve zmluva
78/2017 JUDr. Anton Školek a Partners, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí právnych služieb 560,00 16.06.2017 neurčitá dodatok
79/2017 HLB - STAV s.r.o. Zmluvy o dielo na stavebné práce 6421,13 23.06.2017 23.06.2017 zmluva
80/2017 B-ext, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve 12/2012 uvedené v zmluve 07.07.2017 31.12.2017 dodatok
81/2017 Engo s.r.o. Zmluva o dielo 19 415,52 07.07.2017 23.07.2017 zmluva
82/2017 Perfect Ice s.r.o. Zmluva o prenájme stroja na úpravu ľadovej plochy okay 3000 50,00/ den 07.07.2017 nestanovené zmluva
83/2017 UNION poisťovňa, a.s. Dodatok č. 7 k poistnej zmluve - poistenie majetku 71,94 07.07.2017 nestanovené zmluva
84/2017 Mgr. Bohuš Žifčák Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 450,00 18.07.2017 30.06.2017 dodatok
85/2017 F. flex, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 480,00 28.07.2017 31.12.2017 zmluva
86/2017 Mátl a Bula, spol. s.r.o. Zmluva o prenájme stroja na úpravu ľadovej plochy Olympia LPG 75,00/ deň 03.08.2017 neurčitá zmluva
87/2017 Hodas spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 03.08.2017 31.12.2017 zmluva
88/2017 Daniel Dudáš Zmluva o reklamnej spolupráci 1680,00 03.08.2017 31.12.2017 zmluva
89/2017 Jozef Mrocek Mandátna zmluva uvedené v zmluve 03.08.2017 30.04.2018 zmluva
90/2017 Ing. Marta Mrocková Mandátna zmluva uvedené v zmluve 03.08.2017 30.04.2018 zmluva
91/2017 Miroslav Sivý Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 66/2017 1250,00 31.04.2017 30.04.2018 dodatok
92/2017 Stanislav Horanský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 68/2017 850,00 31.04.2017 30.4.2018 dodatok
93/2017 Ing.Miriam Pšenková Dodatok č.1 k zmluve o podnájme 74/2016 110,00/mes 04.08.2017 31.03.2018 dodatok
94/2017 Jarmila Halušková Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme 93/2016 uvedené v zmluve 04.08.2017 30.04.2018 dodatok
95/2017 František Brezničan Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
96/2017 Filip Buček Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
97/2017 Adam Gáborík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
98/2017 Adam Hrančík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
99/2017 Patrik Hrnko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
100/2017 Tomáš Kopiš Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
101/2017 Lukáš Luhový Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
102/2017 Patrik Mynář Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
103/2017 Juraj Pilát Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
104/2017 Peter Pilný Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
105/2017 Peter Revák Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
106/2017 Michal Vanák Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
107/2017 Matej Zavadzan Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.08.2017 30.06.2018 zmluva
108/2017 Marek Gajdošík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.08.2017 31.12.2017 zmluva
109/2017 Dominik Letko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.08.2017 31.03.2018 zmluva
110/2017 Ľ a Ž s.r.o. Trénerská zmluva 150,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
111/2017 Roman Rosina Trénerská zmluva 100,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
112/2017 Stanislav Ďuriš Trénerská zmluva 700,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
113/2017 Eduard Pagáč Trénerská zmluva 500,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
114/2017 Martin Leško Trénerská zmluva 350,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
115/2017 Ľuboš Obšivan Trénerská zmluva 150,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
116/2017 Stanislav Solík Trénerská zmluva 350,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
117/2017 Martin Drahuta Trénerská zmluva 250,00 09.08.2017

30.06.2018

zmluva
118/2017 Michal Vanák Trénerská zmluva 300,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
119/2017 Mgr. Ladislav Loužecký Trénerská zmluva 250,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
120/2017 Lukáš Luhový Trénerská zmluva 100,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
121/2017 Vladimír Mišík - Gradim Trénerská zmluva 300,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
122/2017 Peter Mičic Trénerská zmluva

250,00

09.08.2017 30.06.2018 zmluva
123/2017 Mgr. Marek Šimáček Mandátna zmluva 850,00 09.08.2017 30.06.2018 zmluva
124/2017 Ivan Vrábel Dohoda o ukončení zmluvy o dielo, dodatok č.1 k zmluve 9/2016 --- 10.08.2017 nestanovené dodatok
125/2017 František Brezničan Trénerská zmluva 200,00 10.08.2017 30.06.2018 zmluva
126/2017 Trafer s.r.o. Zmluva 450,00 10.08.2017 31.12.2017 zmluva
127/2017 Bohuš Žifčák Trénerská zmluva 400,00 10.08.2017 30.06.2018 zmluva
128/2017 Dominik Letko Trénerská zmluva 400,00 11.08.2017 31.03.2018 zmluva
129/2017 Marek Gajdošík Trénerská zmluva 300,00 11.08.2017 31.12.2017 zmluva
130/2017 Patrik Mynář Trénerská zmluva 200,00 11.08.2017 30.06.2018 zmluva
131/2017 Roso Build s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1200,00 16.08.2017 30.04.2018 zmluva
132/2017 Tomáš Bajtala Hráčska zmluva 200,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
133/2017 Peter Baštuga Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
134/2017 Matej Crkoň Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
135/2017 Filip Flašík Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
136/2017 Milan Furo Hráčska zmluva 200,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
137/2017 Matej Haluška Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
138/2017 Filip Kollárik Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
139/2017 Tomáš Košút Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
140/2017 Branislav Kvocera Hráčska zmluva 250,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
141/2017 Jakub Luhový Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
142/2017 Martin Panáček Hráčska zmluva 150,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
143/2017 Jakub Pšurný Hráčska zmluva 250,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
144/2017 Lukáš Zemko Hráčska zmluva 200,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva
145/2017 František Zúbek Hráčska zmluva 250,00 16.08.2017 31.12.2017 zmluva