Zmluvy 2019

Interné číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet 

Cena EUR s DPH

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

Dokument

001/2019 Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve   500,00/rok 17.01.2019    31.12.2019 dodatok
002/2019 Adrián Turza Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 19.01.2019 31.12.2018 dohoda