Zmluvy 2019

Interné číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet 

Cena EUR s DPH

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

Dokument

001/2019 Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve   500,00/rok 17.01.2019    31.12.2019 dodatok
002/2019 Adrián Turza Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 19.01.2019 31.12.2018 dohoda
003/2019 ČSOB leasing, a.s. Zmluva o spotrebnom úvere 104310,00 24.01.2019 uvedené v zmluve zmluva
004/2019 Róbert  Hupka Manažérska zmluva 350,00 24.01.2019 31.12.2019 zmluva
005/2019 Róbert Hupka  Trénerská zmluva 300,00 24.1.2019 31.07.2019 zmluva
006/2019 Róbert Hupka  Dodatok č.1  200,00 24.1.2019 31.07.2019 dodatok
007/2019 Ing. Vladimír Luhový Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 203/2018 --- 25.01.2019 uvedené v dodatku dodatok
008/2019 Jakub Šimíček Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu

300,00

25.01.2019 31.03.2019 zmluva
009/2019 Martin Božík Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 25.01.2019 31.03.2019 zmluva - zrušená
010/2019 Anatoli Prus Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 214/2018 300,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
011/2019 Lukáš Zemko Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 162/2018 170,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
012/2019 Matej Haluška Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 159/2018 150,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
013/2019 Jakub Pšurny Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 158/2018 250,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
014/2019 Martin Panáček Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 160/2018 150,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
015/2019 Peter Baštuga Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 155/2018 150,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
016/2019 František Zúbek Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 156/2018 250,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
017/2019 Milan Furo Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 164/2018 200,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
018/2019 Filip Okuliar Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 173/2018 250,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
019/2019 Patrik Augustín Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 165/2018 300,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
020/2019 Branislav Kvocera Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 163/2018 230,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
021/2019 Tomáš Brňák Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 185/2018 400,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
022/2019 Ivan Švantner Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 222/2018 150,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
023/2019 Lukáš Dolinajec Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 246/2018 300,00 26.01.2019 31.03.201 dodatok
024/2019 Filip Kollárik Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 29.01.2019 31.03.2019 dodatok
025/2019 Matej Kosorín Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 29.01.2019 uvedené v dohode dohoda
026/2019 SEPROT - ECO, s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služby ochrany majetku --- 29.01.2019 30.04.2019 dodatok
027/2019 Filip Behanec Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 24/2018 --- 30.01.2019 uvedené v dodatku dodatok
028/2019 Ľuboš Blažej Trénerská zmluva 200,00 30.01.2019 31.07.2019 zmluva
029/2019 Československá obchodná banka Zmluva o bežnom účte a balíku produktov uvedené v zmluve 02.02.2019 nestanovené zmluva
030/2019 Denis Martinko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.02.2019 30.06.2019 zmluva
031/2019 Juraj Martinček Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.02.2019 30.06.2019 zmluva
032/2019 Jakub Michlík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.02.2019 30.06.2019 zmluva
033/2019 Tomáš Bajtala Trénerská zmluva

250,00

10,50/1,5 hod.

08.02.2019 30.04.2019 zmluva
034/2019 Slovenský zväz ľadového hekeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - senior 1598,84 09.02.2019 20.05.2019 zmluva
035/2019 Róbert Hupka Dodatok č.1 k manažérskej zmluve --- 09.02.2019 31.01.2019 dodatok
036/2019 Filip Okuliar Dohoda o ukončení hráčskej zmluvy --- 09.02.2019 31.01.2019 dohoda
037/2019 Ivan Švantner Dohoda o ukončení hráčskej zmluv --- 19.02.2019 31.01.2019 dohoda
038/2019 Ing. Peter Žiačik Dodatok č.3 k mandátnej zmluve 2/2016 uvedené v zmluve 19.02.2019 31.03.2019 dodatok
039/2019 Z + M servis a.s. Zmluva o prenájme informačných technológií číslo 052019009 304,22/mes 28.02.2019 20.03.2020 zmluva
040/2019 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 629,46 02.03.2019 19.03.2020 zmluva
041/2019 MFK Skalica Zmluva o transfere hráča 300,00 02.03.2019 uvedené v zmluve zmluva
042/2019 Roman Cíbik Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 02.03.2019 uvedené v dodatku dodatok
043/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - mládež 12790,00 07.03.2019 20.05.2019 zmluva
044/2019 Peter Šulek Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 09.03.2019 30.06.2019 zmluva
045/2019 Andrej Cucík Trénerská zmluva 250,00 13.03.2019 30.06.2019 zmluva
046/2019 ATV Rescue System s.r.o. Dodatok č.2 uvedené v dodatku 13.03.2019 uvedené v zmluve dodatok
047/2019 Orange Slovensko a.s. Dodatok k dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,99 23.3.2019 uvedené v dodatku dodatok
048/2019 Mgr. Roman Špaček Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady --- 27.03.2019 13.03.2019 dodatok
049/2019 Mgr. Miroslav Bučko Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady --- 27.03.2019 13.03.2019 dodatok
050/2019 Mgr. Peter Bílik Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady --- 27.03.2019 13.03.2019 dodatok
051/2019 Rudolf Marman, MBA Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady  uvedené v zmluve 27.03.2019 neurčitá zmluva
052/2019 Mgr. Miroslav Bučko Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady  uvedené v zmluve 27.03.2019 neurčitá zmluva
053/2019 Mgr. Peter Bílik Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady uvedené v zmluva 27.03.2019 neurčitá zmluva
054/2019 FK Púchov mládež Darovacia zmluva 140,00 29.03.2019 nestanovené zmluva
055/2019 Reinoo Púchov a.s. Zmluva o reklamnej spolupráci 2400,00 05.04.2019 1.4.2020 zmluva
056/2019 Ing. Peter Žiačik Manažérska zmluva 850,00 06.04.2019 31.12.2019 zmluva
057/2019 Peter Tlacháč Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 09.04.2019 30.06.2019 zmluva
058/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizačné zabezpečenie zápasov v ľadovom hokeji uvedené v zmluve 11.04.2019 15.05.2019 zmluva
059/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere Dodatok č.4 859,14 13.04.2019 uvedené v dodatku dodatok
060/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok  uvedené v zmluve 13.04.2019 uvedene v zmluve zmluva
061/2019 Miroslav Sivý Darovacia zmluva 1000,00 13.04.2019 uvedené v dodatku zmluva
062/2019 Zdenko Pokorný Trénerská zmluva

750,00/mes

10,50/1,5 hod

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
063/2019 Stanislav Horanský Trénerská zmluva

650,00/mes

200,00/mes

10,50/1,5 hod

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
064/2019 Miroslav Sivý Trénerská zmluva

400,00/mes

400,00/mes

10,50/1,5 hod

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
065/2019 Ing. Miroslav Zalčík Trénerská zmluva

250,00/mes

10,50/1,5 hod.

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
066/2019 Branislav Okuliar Trénerská zmluva 1000,00/mes 11.05.2019 30.04.2020 zmluva
067/2019 Miroslav Nemček Trénerská zmluva

1000,00/mes

250,00/mes

10,50/1,5hod

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
068/2019 Tomáš Matocha Trénerská zmluva

250,00/mes

200,00/mes

200,00/mes

10,50/1,5 hod

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
069/2019 Viktor Štefanech Trénerská zmluva 1000,00/mes 11.05.2019 30.04.2020 zmluva
070/2019 Adrián Hrančík Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti ---- 11.05.2019 30.04.2019 dohoda
071/2019 Štefan Ďurovec Trénerská zmluva 150,00 11.05.2019 30.06.2019 zmluva
072/2019 Slovenská volejbalová federácia Zmluva o poskytnutí finančného príspevku volejbalovému klubu v roku 2019 6637,79 11.05.2019 1.12.2019 zmluva
073/2019 ATV rescue System s.r.o. Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v zmluva 11.05.2019 30.06.2019 zmluva
074/2019 Roman Haluška Trénerská zmluva

250,00/mes

10,50/1,5 hod.

14.5.2019 30.04.2020 zmluva
075/2019 SEPRTOT - ECO, s.r.o. Dodatok č.3 k zmluve č. E004-08/2018 uvedené v zmluve 16.05.2019 30.06.2019 dodatok
076/2019 Rudolf Dráb Trénerská zmluva

650,00/mes

250,00/mes

10,50/1,5 hod.

17.05.2019 30.04.2020 zmluva
077/2019 Roman Chatrnúch Trénerská zmluva

750,00/mes

250,00/mes

10,50/1,5hod.

22.05.2019 30.04.2020 zmluva
078/2019 Bohuš Žifčák Dohoda o zrušení zmluvy o účasti SFZ,futbalového klubu a trénera mládeže  --- 29.05.2019 uvedené v dohode dohoda
079/2019  Slovenský futbalový zväz Zmluva o účasti SFZ,futbalového klubu a profesionálneho trénera 500,00 29.05.2019 30.06.2019 zmluva
080/2019 Mgr. Bohuš Žifčák Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 1100,00 29.05.2019 uvedené v zmluve dodatok
081/2019 Roman Šulek Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 0,00 29.05.2019 uvedené v zmluve dodatok
082/2019 Ing. Zuzana Tarabová - ZM Trading Zmluva o reklamnej spolupráci 800,00 01.06.2019 30.05.2020 zmluva
083/2019 RMF CORP s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1000,00 01.06.2019 30.05.2020 zmluva
084/2019 Slovenská asociácia silných mužov Zmluva o propagácií 1500,00 01.06.2019 01.06.2019 zmluva
085/2019 VEGUM a.s. Zmluva o reklame 410,00 04.06.2019 uvedené v zmluve zmluva
086/2019 Púchov servis Dodatok č.2 k zmluve o výkone podpornej energeticej služby --- 07.06.2019 01.08.2019 dodatok
087/2019 Jana Tomanová - EWELL s.r.o. Zmluva o reklame 3000,00 18.06.2019 31.03.2020 zmluva
088/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytovaní finančného príspevku za históriu hráča 8379,33 18.06.2019 31.12.2019 zmluva
089/2019 Sports and Training Centre, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 2940,00 18.06.2019 03.09.2019 zmluva
090/2019 3b, s.r.o. Zmluva o spolupráci --- 20.06.2019 neurčitá zmluva
091/2019 ATV Rescue System s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v dodatku 21.06.2019 30.06.2019 dodatok
092/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH 15000,00 25.06.2019 10.12.2019 zmluva
093/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1237,49 27.06.2019 31.08.2019 zmluva
094/2019 POVBUS s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201920426_Z 40999,00 02.07.2019 30.06.2020 zmluva
095/2019 Roman Chatrnúch Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 03.07.2019 30.06.2019 dodatok
096/2019 Mgr. Marek Šimáček Dodatok č.1 k mandátnej zmluve 750,00 05.07.2019 uvedené v dodatku dodatok
097/2019 Mgr. Marek Šimáček Manažérska zmluva 850,00 05.07.2019 30.06.2020 zmluva
098/2019 ATV Rescue System s.r.o. Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v zmluve 17.07.2019 30.06.2020 zmluva
099/2019 ATV Rescue System s.r.o. Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v zmluve 17.07.2019 30.04.2020 zmluva
100/2019 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupárci 1200,00 24.07.2019 18.7.2020 zmluva
101/2019 Pavol Puček - Zlatnictvo Safir Zmluva o reklamnej spolupráci 600,00 24.07.2019 18.7.2020 zmluva
102/2019 Jana Hrbeková - POJEZDAL Zmluva o reklame 3000,00 24.07.2019 31.03.2020 zmluva
103/2019 Zdenko Baroš Zmluva o reklamnej spolupráci 1000,00 24.07.2019 31.05.2020 zmluva
104/2019 GOMS spol. s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 600,00 24.07.2019 09.07.2019 zmluva
105/2019 FK inter Bratislava Zmluva o presupe s obmedzením a finančnom vysporiadaní medzi klubmi 500,00 24.07.2019 30.06.2020 zmluva
106/2019 Roman Šulek Trénerská zmluva 400,00  26.07.2019 30.06.2020 zmluva
107/2019 Vladimír Cifranič Trénerská zmluva 600,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
108/2019 Štefan Holiš Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 26.07.2019 31.12.2019 zmluva
109/2019 Matúš Haviar Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
110/2019 Denis Martinko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
111/2019 Peter Pilný Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
112/2019 Juraj Pilát Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
113/2019 Tomáš Kopiš Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
114/2019 Daniel Pilný Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
115/2019 Michal Vanák Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
116/2019 František Brezničan Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
117/2019 Martin Vlček Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 26.07.2019 31.12.2019 zmluva
118/2019 Frederik Marman Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
119/2019 Jakub Pavlovič Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 100,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
120/2019 Stanislav Lacko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 26.07.2019 30.06.2020 zmluva
121/2019 Kristian Strelčík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 27.07.2019 30.06.2020 zmluva
122/2019 Juraj Martinček Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 27.07.2019 30.06.2020 zmluva
123/2019 Patrik Krčula Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 27.07.2019 31.12.2019 zmluva
124/2019 Slovenská volejbalová federácia Zmluva o spolupráci --- 27.07.2019 30.06.2020 zmluva
125/2019 OFK Kotešová Zmluva o transfere hráča 360,00 27.07.2019 30.06.2020 zmluva
126/2019 Advokátska kancelária Štrbán, s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 700,00 30.07.2019 30.05.2020 zmluva
127/2019 Ramirent spol. s.r.o. Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí 75,60 30.07.2019 23.08.2019 zmluva
128/2019 Rastislav Ozimý Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 31.07.2019 30.06.2020 zmluva
129/2019 Marián Pišoja Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 01.08.2020 31.01.2020 zmluva
130/2019 Peter Mičic Trénerská zmluva 350,00 01.08.2020 30.06.2020 zmluva
131/2019 Ľuboš Obšivan Trénerská zmluva 200,00 01.08.2020 30.06.2020 zmluva
132/2019 Martin Leško Trénerská zmluva 350,00 01.08.2019 30.06.2020 zmluva
133/2019 Mgr. Ladislav Loužecký Trénerská zmluva 250,00 01.08.2019 30.06.2020 zmluva
134/2019 Štefan Ďurovec Trénerská zmluva 200,00 01.08.2019 30.06.2020 zmluva
135/2019 Levárky s.r.o. Trénerská zmluva 200,00 01.08.2019 30.06.2020 zmluva
136/2019 Drahuta Martin Trénerská zmluva 500,00 01.08.2019 30.06.2020 zmluva
137/2019 Patrik Mynář Trénerská zmluva 900,00 01.08.2019 30.06.2020 zmluva
138/2019 MBŽ s.r.o. Trénerská zmluva 500,00 01.08.2019 30.06.2020 zmluva
139/2019 Makyta a.s. Dodatok č.1k zmluve o nájme pozemku 278,40 01.08.2019 uvedené v zmluve dodatok
140/2019 Makyta a.s. Zmluva o reklamnej spolupráci 1670,40 01.08.2019 neurčitá zmluva
141/2019 Jarmila Halušková Zmluva o podnájme nebytových priestorov 198,00 01.08.2019 30.04.2020 zmluva
142/2019 Mgr. Marek Šimáček Dodatok č.1 k manažérskej zmluve uvededné v dodatku 01.08.2019 30.06.2020 dodatok
143/2019 Miroslav Hála Trénerská zmluva 400,00 08.08.2019 31.03.2020 zmluva
144/2019 Ing. Marta Mrocková Mandátna zmluva uvedené v zmluve 08.08.2019 30.04.2020 zmluva
145/2019 Jozef Mrocek Mandátna zmluva uvedené v zmluve 08.08.2019 30.04.2020 zmluva
146/2019 Aminostar Slovakia, s.r.o Zmluva o reklamnej spolupráci 396,00 08.08.2019 31.08.2019 zmluva
147/2019 TRAFER s.r.o. Zmluva 500,00 08.08.2019 30.06.2020 zmluva- zrušená
148/2019 Jozef Pagáč Trénerská zmluva 300,00 08.08.2019 30.06.2020 zmluva
149/2019 Roman Rosina Trénerská zmluva 200,00 08.08.2019 30.06.2020 zmluva
150/2019 Kristián Strelčík Trénerská zmluva 150,00 08.08.2019 30.06.2020 zmluva
151/2019 Juraj Pilát Trénerská zmluva 200,00 08.08.2019 30.06.2020 zmluva
152/2019 Michal Vanák Trénrská zmluva 450,00 08.08.2019 30.06.2020 zmluva
153/2019 Matúš Rohaľ Trénerská zmluva 700,00 08.08.2019 30.06.2020 zmluva
154/2019 Patrik Štefanec Trénerská zmluva 200,00 08.08.2019 30.06.2020 zmluva
155/2019 Union posiťovňa, a.s. Dodatok k poistnej zmluve --- 08.08.2019 uvedené v dodatku dodatok
156/2019 Artem Dimitriev Trénerská zmluva

600,00

10,50/1,5hod

08.08.2019 30.04.2020 zmluva
157/2019 Tomáš Hrušík Trénerská zmluva 200,00 08.08.2019 30.04.2020 zmluva
158/2019 František Brezničan Trénerská zmluva 450,00 09.08.2019 30.06.2020 zmluva
159/2019 Štefan Holiš Trénerská zmluva 280,00 09.08.2019 30.06.2020 zmluva
160/2019 Jakub Michlík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 13.08.2019 30.06.2020 zmluva
161/2019 POVBUS s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201924430_Z 40800,00 21.08.2019 30.04.2020 zmluva
162/2019 Stanislav Mráz Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho trénera alebo športového odborníka 500,00 22.08.2019 30.06.2020 zmluva
163/2019 Marek Šimáček Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho térnera alebo športového odborníka 250,00 22.08.2019 30.06.2020 zmluva
164/2019 Bohuš Žifčák Zmluva o účasti SFZ, futbalového klubu a profesionálneho térnera alebo športového odborníka 500,00 22.08.2019 30.06.2020 zmluva
165/2019 František Zúbek Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 23.08.2019 31.03.2020 zmluva
166/2019 Marián Mikuš Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 23.08.2019 31.03.2020 zmluva
167/2019 Jakub Šimíček Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 23.08.2019 31.03.2020 zmluva
168/2019 Anatolii Prus Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 23.08.2019 31.03.2020 zmluva
169/2019 Jakub Pšurný Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 23.08.2019 31.03.2020 zmluva
170/2019 Artem Dmitriev Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 300,00 23.08.2019 31.03.2020 zmluva
171/2019 Tomáš Brňák Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 400,00 23.08.2019 31.03.2020 zmluva
172/2019 Matej Haluška Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 23.08.2019 31.03.2020 zmluva
173/2019 Branislav Kvocera Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 250,00 23.08.2019 31.03.2020 zmluva
174/2019 Trafer s.r.o. Trénerská zmluva 500,00 29.08.2019 30.06.2020 zmluva
175/2019 František Zúbek Trénerská zmluva

250,00

10,50/1,5 hod

04.09.2019 31.03.2020 zmluva
176/2019 Mugove Leroy Munyorove Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 05.09.2019 31.12.2020 zmluva
177/2019 Dávid Machara Zmluva o amatérskom vykonávananí športu 150,00 10.09.2019 31.01.2020 zmluva
178/2019 Marek Kvašay Zmluva o amatérskom vykonávananí športu 150,00 10.09.2019 30.06.2020 zmluva- zrušená
179/2019 Miroslav Sivý Darovacia zmluva 3000,00 11.09.2019 uvedené v zmluve zmluva
180/2019 Miroslav Sivý Zmluva o výkone činnosti športového odborníka 20,00/1šport. poduj 14.09.2019 30.04.2019 zmluva
181/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 23 529,41 14.09.2019 15.11.2019 zmluva
182/2019 Zdenko Pokorný Dodatok č.1 k trénerskej zmluve

750,00

10,50/1,5 hod.

18.09.2019 uvedené v zmluve dodatok
183/2019 Stanislav Horanský Dodatok č.1 k trénerskej zmluve

850,00

10,50/1,5 hod.

18.09.2019 uvedené v zmluve dodatok
184/2019 Footbal Club Štvrtok na Ostrove Zmluva o transfere hráča 120,00 18.09.2019 uvedené v zmluve zmluva
185/2019 Marek Kvašay Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 19.09.2019 30.06.2020 zmluva
186/2019 Mestský futbalový klub Skalica o.z. Zmluva o transfere hráča 450,00 19.09.2019 30.06.2020 zmluva