Zmluvy 2019

Interné číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet 

Cena EUR s DPH

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

Dokument

001/2019 Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve   500,00/rok 17.01.2019    31.12.2019 dodatok
002/2019 Adrián Turza Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 19.01.2019 31.12.2018 dohoda
003/2019 ČSOB leasing, a.s. Zmluva o spotrebnom úvere 104310,00 24.01.2019 uvedené v zmluve zmluva
004/2019 Róbert  Hupka Manažérska zmluva 350,00 24.01.2019 31.12.2019 zmluva
005/2019 Róbert Hupka  Trénerská zmluva 300,00 24.1.2019 31.07.2019 zmluva
006/2019 Róbert Hupka  Dodatok č.1  200,00 24.1.2019 31.07.2019 dodatok
007/2019 Ing. Vladimír Luhový Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 203/2018 --- 25.01.2019 uvedené v dodatku dodatok
008/2019 Jakub Šimíček Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu

300,00

25.01.2019 31.03.2019 zmluva
009/2019 Martin Božík Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 25.01.2019 31.03.2019 zmluva - zrušená
010/2019 Anatoli Prus Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 214/2018 300,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
011/2019 Lukáš Zemko Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 162/2018 170,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
012/2019 Matej Haluška Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 159/2018 150,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
013/2019 Jakub Pšurny Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 158/2018 250,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
014/2019 Martin Panáček Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 160/2018 150,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
015/2019 Peter Baštuga Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 155/2018 150,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
016/2019 František Zúbek Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 156/2018 250,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
017/2019 Milan Furo Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 164/2018 200,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
018/2019 Filip Okuliar Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 173/2018 250,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
019/2019 Patrik Augustín Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 165/2018 300,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
020/2019 Branislav Kvocera Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 163/2018 230,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
021/2019 Tomáš Brňák Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 185/2018 400,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
022/2019 Ivan Švantner Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 222/2018 150,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
023/2019 Lukáš Dolinajec Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 246/2018 300,00 26.01.2019 31.03.201 dodatok
024/2019 Filip Kollárik Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 29.01.2019 31.03.2019 dodatok
025/2019 Matej Kosorín Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 29.01.2019 uvedené v dohode dohoda
026/2019 SEPROT - ECO, s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služby ochrany majetku --- 29.01.2019 30.04.2019 dodatok
027/2019 Filip Behanec Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 24/2018 --- 30.01.2019 uvedené v dodatku dodatok
028/2019 Ľuboš Blažej Trénerská zmluva 200,00 30.01.2019 31.07.2019 zmluva
029/2019 Československá obchodná banka Zmluva o bežnom účte a balíku produktov uvedené v zmluve 02.02.2019 nestanovené zmluva
030/2019 Denis Martinko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.02.2019 30.06.2019 zmluva
031/2019 Juraj Martinček Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.02.2019 30.06.2019 zmluva
032/2019 Jakub Michlík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.02.2019 30.06.2019 zmluva
033/2019 Tomáš Bajtala Trénerská zmluva

250,00

10,50/1,5 hod.

08.02.2019 30.04.2019 zmluva
034/2019 Slovenský zväz ľadového hekeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - senior 1598,84 09.02.2019 20.05.2019 zmluva
035/2019 Róbert Hupka Dodatok č.1 k manažérskej zmluve --- 09.02.2019 31.01.2019 dodatok
036/2019 Filip Okuliar Dohoda o ukončení hráčskej zmluvy --- 09.02.2019 31.01.2019 dohoda
037/2019 Ivan Švantner Dohoda o ukončení hráčskej zmluv --- 19.02.2019 31.01.2019 dohoda
038/2019 Ing. Peter Žiačik Dodatok č.3 k mandátnej zmluve 2/2016 uvedené v zmluve 19.02.2019 31.03.2019 dodatok
039/2019 Z + M servis a.s. Zmluva o prenájme informačných technológií číslo 052019009 304,22/mes 28.02.2019 20.03.2020 zmluva
040/2019 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 629,46 02.03.2019 19.03.2020 zmluva
041/2019 MFK Skalica Zmluva o transfere hráča 300,00 02.03.2019 uvedené v zmluve zmluva
042/2019 Roman Cíbik Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 02.03.2019 uvedené v dodatku dodatok
043/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - mládež 12790,00 07.03.2019 20.05.2019 zmluva
044/2019 Peter Šulek Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 09.03.2019 30.06.2019 zmluva
045/2019 Andrej Cucík Trénerská zmluva 250,00 13.03.2019 30.06.2019 zmluva
046/2019 ATV Rescue System s.r.o. Dodatok č.2 uvedené v dodatku 13.03.2019 uvedené v zmluve dodatok
047/2019 Orange Slovensko a.s. Dodatok k dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,99 23.3.2019 uvedené v dodatku dodatok
048/2019 Mgr. Roman Špaček Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady --- 27.03.2019 13.03.2019 dodatok
049/2019 Mgr. Miroslav Bučko Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady --- 27.03.2019 13.03.2019 dodatok
050/2019 Mgr. Peter Bílik Dodatok č.1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady --- 27.03.2019 13.03.2019 dodatok
051/2019 Rudolf Marman, MBA Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady  uvedené v zmluve 27.03.2019 neurčitá zmluva
052/2019 Mgr. Miroslav Bučko Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady  uvedené v zmluve 27.03.2019 neurčitá zmluva
053/2019 Mgr. Peter Bílik Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady uvedené v zmluva 27.03.2019 neurčitá zmluva
054/2019 FK Púchov mládež Darovacia zmluva 140,00 29.03.2019 nestanovené zmluva
055/2019 Reinoo Púchov a.s. Zmluva o reklamnej spolupráci 2400,00 05.04.2019 1.4.2020 zmluva
056/2019 Ing. Peter Žiačik Manažérska zmluva 850,00 06.04.2019 31.12.2019 zmluva
057/2019 Peter Tlacháč Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 09.04.2019 30.06.2019 zmluva
058/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na organizačné zabezpečenie zápasov v ľadovom hokeji uvedené v zmluve 11.04.2019 15.05.2019 zmluva
059/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere Dodatok č.4 859,14 13.04.2019 uvedené v dodatku dodatok
060/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok  uvedené v zmluve 13.04.2019 uvedene v zmluve zmluva
061/2019 Miroslav Sivý Darovacia zmluva 1000,00 13.04.2019 uvedené v dodatku zmluva
062/2019 Zdenko Pokorný Trénerská zmluva

750,00/mes

10,50/1,5 hod

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
063/2019 Stanislav Horanský Trénerská zmluva

650,00/mes

200,00/mes

10,50/1,5 hod

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
064/2019 Miroslav Sivý Trénerská zmluva

400,00/mes

400,00/mes

10,50/1,5 hod

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
065/2019 Ing. Miroslav Zalčík Trénerská zmluva

250,00/mes

10,50/1,5 hod.

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
066/2019 Branislav Okuliar Trénerská zmluva 1000,00/mes 11.05.2019 30.04.2020 zmluva
067/2019 Miroslav Nemček Trénerská zmluva

1000,00/mes

250,00/mes

10,50/1,5hod

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
068/2019 Tomáš Matocha Trénerská zmluva

250,00/mes

200,00/mes

200,00/mes

10,50/1,5 hod

11.05.2019 30.04.2020 zmluva
069/2019 Viktor Štefanech Trénerská zmluva 1000,00/mes 11.05.2019 30.04.2020 zmluva
070/2019 Adrián Hrančík Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti ---- 11.05.2019 30.04.2019 dohoda
071/2019 Štefan Ďurovec Trénerská zmluva 150,00 11.05.2019 30.06.2019 zmluva
072/2019 Slovenská volejbalová federácia Zmluva o poskytnutí finančného príspevku volejbalovému klubu v roku 2019 6637,79 11.05.2019 1.12.2019 zmluva
073/2019 ATV rescue System s.r.o. Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v zmluva 11.05.2019 30.06.2019 zmluva
074/2019 Roman Haluška Trénerská zmluva

250,00/mes

10,50/1,5 hod.

14.5.2019 30.04.2020 zmluva
075/2019 SEPRTOT - ECO, s.r.o. Dodatok č.3 k zmluve č. E004-08/2018 uvedené v zmluve 16.05.2019 30.06.2019 dodatok
076/2019 Rudolf Dráb Trénerská zmluva

650,00/mes

250,00/mes

10,50/1,5 hod.

17.05.2019 30.04.2020 zmluva
077/2019 Roman Chatrnúch Trénerská zmluva

750,00/mes

250,00/mes

10,50/1,5hod.

22.05.2019 30.04.2020 zmluva
078/2019 Bohuš Žifčák Dohoda o zrušení zmluvy o účasti SFZ,futbalového klubu a trénera mládeže  --- 29.05.2019 uvedené v dohode dohoda
079/2019  Slovenský futbalový zväz Zmluva o účasti SFZ,futbalového klubu a profesionálneho trénera 500,00 29.05.2019 30.06.2019 zmluva
080/2019 Mgr. Bohuš Žifčák Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 1100,00 29.05.2019 uvedené v zmluve dodatok
081/2019 Roman Šulek Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 0,00 29.05.2019 uvedené v zmluve dodatok
082/2019 Ing. Zuzana Tarabová - ZM Trading Zmluva o reklamnej spolupráci 800,00 01.06.2019 30.05.2020 zmluva
083/2019 RMF CORP s.r.o. Zmluva o reklamnej spolupráci 1000,00 01.06.2019 30.05.2020 zmluva
084/2019 Slovenská asociácia silných mužov Zmluva o propagácií 1500,00 01.06.2019 01.06.2019 zmluva
085/2019 VEGUM a.s. Zmluva o reklame 410,00 04.06.2019 uvedené v zmluve zmluva
086/2019 Púchov servis Dodatok č.2 k zmluve o výkone podpornej energeticej služby --- 07.06.2019 01.08.2019 dodatok
087/2019 Jana Tomanová - EWELL s.r.o. Zmluva o reklame 3000,00 18.06.2019 31.03.2020 zmluva
088/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytovaní finančného príspevku za históriu hráča 8379,33 18.06.2019 31.12.2019 zmluva
089/2019 Sports and Training Centre, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov 2940,00 18.06.2019 03.09.2019 zmluva
090/2019 3b, s.r.o. Zmluva o spolupráci --- 20.06.2019 neurčitá zmluva
091/2019 ATV Rescue System s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v dodatku 21.06.2019 30.06.2019 dodatok
092/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v rámci motivačného systému príspevkov SZĽH 15000,00 25.06.2019 10.12.2019 zmluva
093/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1237,49 27.06.2019 31.08.2019 zmluva
094/2019 POVBUS s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201920426_Z 40999,00 02.07.2019 30.06.2020 zmluva
095/2019 Roman Chatrnúch Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 03.07.2019 30.06.2019 dodatok
096/2019 Mgr. Marek Šimáček Dodatok č.1 k mandátnej zmluve 750,00 05.07.2019 uvedené v dodatku dodatok
097/2019 Mgr. Marek Šimáček Manažérska zmluva 850,00 05.07.2019 30.06.2020 zmluva
098/2019 ATV Rescue System s.r.o. Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v zmluve 17.07.2019 30.06.2020 zmluva
099/2019 ATV Rescue System s.r.o. Zmluva o poskytovaní zdravotnej služby uvedené v zmluve 17.07.2019 30.04.2020 zmluva