Zmluvy 2019

Interné číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet 

Cena EUR s DPH

Dátum účinnosti

Dátum ukončenia

Dokument

001/2019 Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve   500,00/rok 17.01.2019    31.12.2019 dodatok
002/2019 Adrián Turza Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 19.01.2019 31.12.2018 dohoda
003/2019 ČSOB leasing, a.s. Zmluva o spotrebnom úvere 104310,00 24.01.2019 uvedené v zmluve zmluva
004/2019 Róbert  Hupka Manažérska zmluva 350,00 24.01.2019 31.12.2019 zmluva
005/2019 Róbert Hupka  Trénerská zmluva 300,00 24.1.2019 31.07.2019 zmluva
006/2019 Róbert Hupka  Dodatok č.1  200,00 24.1.2019 31.07.2019 dodatok
007/2019 Ing. Vladimír Luhový Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 203/2018 --- 25.01.2019 uvedené v dodatku dodatok
008/2019 Jakub Šimíček Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu

300,00

25.01.2019 31.03.2019 zmluva
009/2019 Martin Božík Hráčska zmluva o amatérskom vykonávaní športu 200,00 25.01.2019 31.03.2019 zmluva - zrušená
010/2019 Anatoli Prus Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 214/2018 300,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
011/2019 Lukáš Zemko Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 162/2018 170,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
012/2019 Matej Haluška Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 159/2018 150,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
013/2019 Jakub Pšurny Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 158/2018 250,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
014/2019 Martin Panáček Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 160/2018 150,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
015/2019 Peter Baštuga Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 155/2018 150,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
016/2019 František Zúbek Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 156/2018 250,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
017/2019 Milan Furo Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 164/2018 200,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
018/2019 Filip Okuliar Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 173/2018 250,00 25.01.2019 31.03.2019 dodatok
019/2019 Patrik Augustín Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 165/2018 300,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
020/2019 Branislav Kvocera Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 163/2018 230,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
021/2019 Tomáš Brňák Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 185/2018 400,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
022/2019 Ivan Švantner Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 222/2018 150,00 26.01.2019 31.03.2019 dodatok
023/2019 Lukáš Dolinajec Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 246/2018 300,00 26.01.2019 31.03.201 dodatok
024/2019 Filip Kollárik Dodatok č.1 k hráčskej zmluve 150,00 29.01.2019 31.03.2019 dodatok
025/2019 Matej Kosorín Dohoda o skončení amatérskej zmluvy o výkone športovej činnosti --- 29.01.2019 uvedené v dohode dohoda
026/2019 SEPROT - ECO, s.r.o. Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služby ochrany majetku --- 29.01.2019 30.04.2019 dodatok
027/2019 Filip Behanec Dodatok č.1 k trénerskej zmluve 24/2018 --- 30.01.2019 uvedené v dodatku dodatok
028/2019 Ľuboš Blažej Trénerská zmluva 200,00 30.01.2019 31.07.2019 zmluva
029/2019 Československá obchodná banka Zmluva o bežnom účte a balíku produktov uvedené v zmluve 02.02.2019 nestanovené zmluva
030/2019 Denis Martinko Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.02.2019 30.06.2019 zmluva
031/2019 Juraj Martinček Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.02.2019 30.06.2019 zmluva
032/2019 Jakub Michlík Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 08.02.2019 30.06.2019 zmluva
033/2019 Tomáš Bajtala Trénerská zmluva

250,00

10,50/1,5 hod.

08.02.2019 30.04.2019 zmluva
034/2019 Slovenský zväz ľadového hekeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - senior 1598,84 09.02.2019 20.05.2019 zmluva
035/2019 Róbert Hupka Dodatok č.1 k manažérskej zmluve --- 09.02.2019 31.01.2019 dodatok
036/2019 Filip Okuliar Dohoda o ukončení hráčskej zmluvy --- 09.02.2019 31.01.2019 dohoda
037/2019 Ivan Švantner Dohoda o ukončení hráčskej zmluv --- 19.02.2019 31.01.2019 dohoda
038/2019 Ing. Peter Žiačik Dodatok č.3 k mandátnej zmluve 2/2016 uvedené v zmluve 19.02.2019 31.03.2019 dodatok
039/2019 Z + M servis a.s. Zmluva o prenájme informačných technológií číslo 052019009 304,22/mes 28.02.2019 20.03.2020 zmluva
040/2019 ILLE- Papier-Service SK, spol. s.r.o. Zmluva o servisnej službe 629,46 02.03.2019 19.03.2020 zmluva
041/2019 MFK Skalica Zmluva o transfere hráča 300,00 02.03.2019 uvedené v zmluve zmluva
042/2019 Roman Cíbik Dodatok č.1 k trénerskej zmluve --- 02.03.2019 uvedené v dodatku dodatok
043/2019 Slovenský zväz ľadového hokeja Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - mládež 12790,00 07.03.2019 20.05.2019 zmluva
044/2019 Peter Šulek Zmluva o amatérskom vykonávaní športu 150,00 09.03.2019 30.06.2019 zmluva
045/2019 Andrej Cucík Trénerská zmluva 250,00 13.03.2019 30.06.2019 zmluva
046/2019 ATV Rescue System s.r.o. Dodatok č.2 uvedené v dodatku 13.03.2019 uvedené v zmluve dodatok